ดรรชนี

ยาเพื่อป้องกัน ophthalmia neonatorum
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมสำหรับรักษาอาการปวดที่สัมพันธ์กับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ยาแก้อาการซึมเศร้ารุ่นใหม่สำหรับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น: A network meta-analysis
ยาแบบมุ่งเป้าสำหรับการรักษามะเร็งไตที่แพร่กระจาย
ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับการรักษาผู้ใหญ่ที่ทำร้ายตัวเอง
ยาและวิธีการอื่นสำหรับการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอดแบบผู้ป่วยนอก
ยาโปรเจสโตเจนชนิดรับประทานและชนิดห่วงใส่โพรงมดลูกสำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติแบบ atypical (atypical endometrial hyperplasia)
ยาใดได้ผลดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้คนไม่สบาย (อาเจียน) หลังการผ่าตัด?
ยาไอบูโพรเฟนชนิดรับประทานสำหรับรักษาอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดชั่วคราวในผู้ใหญ่
ยินดีต้อนรับ
รอยเย็บที่อยู่ใต้ผิวหนังเพื่อปิดแผลหลังการผ่าตัด
ระบบสื่อสารทางโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการจัดการโรคระยะยาว
ระยะเวลาที่เหมาะสมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่่เพียงอย่างเดียว
ระหว่างยาปฏิชีวนะแบบหยอดหูกับยาปฏิชีวนะแบบรับประทานหรือฉีด: แบบใดส่งผลได้ดีกว่าในการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบชนิดติดเชื้อเรื้อรัง (การติดเชื้อในหูแบบต่อเนื่องหรือเป็นๆ หายๆ และมีหนองร่วมด้วย)
รูปแบบการบำบัดใดที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ากลับไปทำงานได้
รูปแบบอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดด้วยการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
วัคซีนนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccination) เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหูชั้นกลางเฉียบพลันในเด็ก
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและภาวะแทรกซ้อนในคนอายุ 65 ปี ขึ้นไป
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีสุขภาพดี
วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุนเปรียบเทียบกับวัสดุหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไม่มีรูพรุนเพื่อใช้สำหรับใส่หนุนรับลูกตาเทียมในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาลูกตาออก
วิตามินซีสำหรับป้องกันและรักษาโรคไข้หวัด
วิตามินดีเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับ COVID-19 หรือไม่
วิตามินและแร่ธาตุสำหรับภาวะมีบุตรยากในสตรี
วิธีการคุมกำเนิดฉุกเฉิน
วิธีการจ่ายเงินสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ทำงานในสถานพยาบาลผู้ป่วยนอก
วิธีการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นช่วยให้กลุ่มคนหางานที่ว่างงานได้งานทำ
วิธีการด้านจิตสังคมมีผลในการรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ที่ต้องฟอกไตหรือไม่
วิธีการตรวจสอบน้ำตาลในเลือดระหว่างตั้งครรภ์ในสตรีที่เป็นเบาหวานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในนักศึกษาสายการดูแลสุขภาพ
วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพ
วิธีการทางดนตรีสำหรับการบาดเจ็บที่สมอง
วิธีการทางยาและไม่ใช่ยา ลดน้ำหนักสตรีอ้วนที่มีภาวะมีบุตรยากได้หรือไม่
วิธีการทางสื่อมวลชนแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
วิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรมสำหรับการรักษาเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปีที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
วิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรมเพื่อรักษาวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน
วิธีการทางอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้ผู้คนหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่?
วิธีการทางเภสัชวิทยา หรือทางจิตใจเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายเป็นเวลานาน
วิธีการทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial ablation) แบบใหม่มีประสิทธิผลและปลอดภัยกว่าวิธีการที่มีอยู่แล้วหรือไม่
วิธีการที่จะส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการหายใจเอาสารที่เป็นอันตรายเข้าไป
วิธีการที่ทำให้คนนอนตะแคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาภาวะ obstructive sleep apnoea หรือไม่
วิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการตายคลอดคืออะไร?
วิธีการที่ใช้อยู่ทั่วไปในระหว่างการการมีประจำเดือนออกมาก : ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม
วิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัว/การคุมกำเนิด
วิธีการที่ไม่ใช่ทางคลินิกเพื่อลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น
วิธีการที่ไม่ใช่ยาสำหรับความกลัวการคลอดบุตร (tocophobia) ในการตั้งครรภ์
วิธีการที่ไม่ใช้ยาสำหรับปัญหาการง่วงนอนและการนอนหลับสำหรับคนทำงานกะที่ทำงานกลางคืน
วิธีการปรับปรุงสุขอนามัยของมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วย
วิธีการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
วิธีการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังและกระดูกเชิงกรานในระหว่างตั้งครรภ์
วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักศึกษาแพทย์
วิธีการภายนอกสถานที่ทำงานเพื่อลดพฤติกรรมการอยู่นิ่ง
วิธีการระบายของเหลวที่มีเซลล์มะเร็งที่สะสมในช่องท้องของสตรีที่มีมะเร็งเนื้องอกในระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
วิธีการรักษา (Interventions) สำหรับอาการหอบหืดเฉียบพลันรุนแรง (acute severe asthma) ในเด็ก: ภาพรวมของ Cochrane Reviews
วิธีการรักษาสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า
วิธีการรักษาสำหรับภาวะยาพาราเซตามอล (อะเซตามิโนเฟน) เกินขนาด
วิธีการรักษาสำหรับอาการตะคริวที่ขาในขณะตั้งครรภ์
วิธีการสนับสนุนให้สตรีที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการสำหรับการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ไม่ใช่ที่ท่อนำไข่
วิธีการสำหรับการระงับความปวดระหว่างผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อทำหมันระยะหลังคลอด
วิธีการสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ทำร้ายตัวเอง
วิธีการหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น
วิธีการเชิงกล และ การผ่าตัดเพื่อรักษาผู้หญิงที่มีเลือดออกรุนแรงหลังคลอดบุตร
วิธีการเพื่อป้องกันอาการท้องผูกหลังคลอดบุตร
วิธีการเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบหลังคลอดบุตร
วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามความต้องการของเด็ก หรือตามนาฬิกา
วิธีการแบบครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบื่ออาหาร (anorexia nervosa)
วิธีการโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการใช้คุมกำเนิดของสตรี
วิธีการโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการช่วยติดตามการใช้ยาเพื่อป้องกันโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
วิธีการใช้ร้านขายยาในชุมชนสามารถช่วยปรับปรุงทักษะของพนักงานร้านขายยา และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาผ่านการส่งเสริมสุขภาพได้หรือไม่
วิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
วิธีที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนด
วิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เป็นโรคลมชักใช้ยาตามที่กำหนดคืออะไร
วิธีป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางจิตในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
วิธีเพิ่มสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วิธีใดที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของนิ้วมือหลังการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น flexor (เส้นเอ็นที่ทำให้งอนิ้วได้)
วิธีในการปรับปรุงการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน
สมาชิก Cochrane
สมุนไพรจีนร่วมกับยาตะวันตกรักษาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส: SARS)
สารขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
สารต่อต้าน leukotriene (anti-leukotriene) เปรียบเทียบกับ ยา corticosteroids ชนิดดูด (inhaled corticosteroids) สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด
สารปรับแต่งกระดูกสำหรับชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมีการแพร่กระจายไปยังกระดูก
สารป้องกันการเกิดพังผืดหลังการผ่าตัดทางนรีเวช
สารยับยั้ง Leukotriene (Leukotriene inhibitors) สำหรับโรคหลอดลมฝอยอักเสบในทารกและเด็กเล็ก
สารลดแรงตึงผิวที่ได้จากสัตว์เมื่อเทียบกับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ที่ปราศจากโปรตีนในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เป็น หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น respiratory distress syndrome
สารลดแรงตึงผิวสําหรับภาวะเลือดออกในปอดในทารกแรกเกิด
สารละลายบัฟเฟอร์เปรียบเทียบกับ 0.9% saline สำหรับการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่และเด็กป่วยวิกฤติ
สารอาหาร-ภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS)
สารอาหารเสริมเพิ่มเติมสำหรับรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สิ่งแทรกแซงทางดนตรีเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือไม่
สิ่งแทรกแซงเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่มีสาเหตุจากเสียงดังในสถานที่ทำงาน
สิ่งแทรกแซงเพื่อลดการบาดเจ็บในคนงานก่อสร้าง
สิ่งแทรกแซงเพื่อเพิ่มการเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้สำหรับผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ และผลด้านการดูแลสุขภาพ
สุขอนามัยของมือสามารถป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้หรือไม่
สูตรการรักษาระยะสั้นสำหรับผู้ที่เป็นวัณโรคปอด
หลักฐาน Cochrane คืออะไร และช่วยคุณได้อย่างไร
หลักฐานของเรา
หลักฐานเชิงประจักษ์ของโปรแกรมทางจิตวิทยาเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสื่อสารของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพกับผู้ที่เป็นมะเร็งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่เป็นมะเร็งหรือไม่
หัตถการการลดอาการปวดไหล่หลังการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ห่วงพยุงทางช่องคลอด (Pessaries) (อุปกรณ์เชิงกล) สำหรับจัดการอาการหย่อนยานของอวัยวะอุ้งเชิงกรานในสตรี
ออกซิเจนเสริมสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
อะไรคือการทดสอบอย่างรวดเร็วที่แม่นยำที่สุดสำหรับการตรวจ Chlamydia
อะไรคือประโยชน์และความเสี่ยงของการออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งที่มีอาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลด
อะไรคือประโยชน์และความเสี่ยงของบุคคลากรสุขภาพที่ใช้น้ำยาบ้วนปากต้านจุลชีพหรือสเปรย์ฉีดจมูกเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
อะไรคือประโยชน์และความเสี่ยงของผู้ที่เป็น COVID-19 ที่ใช้น้ำยาบ้วนปากต้านจุลชีพหรือสเปรย์ฉีดจมูกเพื่อปรับปรุงสุขภาพและปกป้องบุคลากรสุขภาพที่ให้การรักษาผู้ป่วย
อัลตราซาวด์เพื่อบำบัดรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
อัลตราซาวนด์ระหว่างตั้งครรภ์เพื่อทำนายความแตกต่างของน้ำหนักแรกเกิดระหว่างฝาแฝด
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง และ alpha-foetoprotein ในการวินิจฉัยมะเร็งตับในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับเรื้อรัง
อาการและการตรวจร่างกายสามารถวินิจฉัยโรค COVID-19 ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
อาสาสมัครเพื่อ Cochrane
อาหารเพื่อลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตและลดผลของความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) หรือไม่
อาหารเลี้ยงเชื้อเสริมปัจจัยการเจริญเติบโตสำหรับสตรีที่ได้รับการการช่วยการเจริญพันธ์
อาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันการเสียชีวิตในผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยโรคต่างๆ
อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาตามวัย(AMD)
อินซูลินอะนาล็อกชนิดออกฤทธิ์เร็วที่ฉีดใต้ผิวหนังสำหรับภาวะคีโตนและกรดคั่งในโรคเบาหวาน
อินซูลินแอนะล็อกออกฤทธิ์ยาวพิเศษเทียบกับอินซูลิน NPH (human isophane insulin) ในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
อุณหภูมิของน้ำยาฟอกเลือดต่อการลดความดันโลหิตระหว่างฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องรับการฟอกเลือด
อุณหภูมิของเพาะเลี้ยงตัวอ่อนสำหรับการช่วยการเจริญพันธุ์
อุปกรณ์ขลิบปลอดภัยกว่าหรือเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดขลิบมาตรฐานในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 10 ปี
อุปกรณ์เรืองแสงสำหรับตรวจหาฟันผุ
ฮอร์โมนที่เหมือนธรรมชาติสำหรับอาการ vasomotor ในวัยหมดประจำเดือน (ร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกตอนกลางคืน)
ฮอร์โมนสำหรับการคุมกำเนิดในสตรีที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน
เกณฑ์การเป็นสมาชิกของ Cochrane
เกี่ยวกับเรา
เข้าร่วมกับ Cochrane
เข้าร่วมกับ Cochrane
เครือข่าย Review Group
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับกลางจากความผิดปกติของสมองส่วนกลาง
เด็กต้องการการรักษาภาวะขาดน้ำจาก Gastroenteritis การทบทวนนี้ไม่ได้แสดงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการให้สารน้ำทางปากเปรียบเทียบกับทางหลอดเลือดดำ
เทคนิคการป้องกันการลดลงของความดันโลหิตในระหว่างการผ่าตัดคลอดโดยวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกผ่านไขสันหลัง
เทคนิคการเข้าช่องท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง
เทคนิคการเตรียมน้ำอสุจิสำหรับการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก
เทคโนโลยีการติดตามการสัมผัสแบบดิจิทัลมีประสิทธิผลในระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อหรือไม่
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับการสนับสนุนความทรงจำในภาวะสมองเสื่อม
เทียบกับการคัดเลือกสเปิร์มปกติ (ICSI) เทียบกับ การเลือกด้วยการขยายกำลังสูง (IMSI) สําหรับการช่วยการเจริญพันธ์
เปรียบเทียบการจัดการกับฟันคุดที่ไม่มีอาการโดยการผ่าถอนฟันคุดกับการเก็บฟันคุดไว้
เปรียบเทียบการบูรณะรอยโรคฟันผุด้วยวิธี atraumatic restoration treatment และ conventional treatment
เปรียบเทียบการรักษานิ่วในท่อน้ำดีระหว่างการผ่าตัดกับการส่องกล้อง
เปรียบเทียบใช้เครื่องจี้ Bipolar กับ Monopolar ในการตัดต่อมลูกหมากผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากต่อมลูกหมากโต
เปลี่ยนการบริโภคเกลือในอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
เป็น Cochrane peer reviewer
เป็นผู้ประพันธ์
เพื่อป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร
เภสัชกรอาจสามารถสนับสนุนผู้ที่ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าได้
เมทฟอร์มิน (Metformin) เทียบกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมสำหรับภาวะขนดก สิว และประจำเดือนผิดปกติ ในกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (Polycystic ovary syndrome)
เมลาโทนินสำหรับลดความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่
แจ้งเกิดและตายผ่านอุปกรณ์มือถือ: การทบทวนวรรณกรรมด้วยวิธีการแบบผสม
แนวทางการใช้ยากระตุ้นหัวใจและยาขยายหลอดเลือดสำหรับการรักษาภาวะช็อกจากโรคหัวใจ (cardiogenic shock) หรือ ภาวะการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดต่ำ (low cardiac output syndrome)
แนวทางในการบำบัดด้วยออกซิเจนในผู้ป่วยวิกฤตที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
แปลหลักฐานจาก Cochrane
แมกนีเซียมซัลเฟตสำหรับรักษาโรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลันในเด็กอายุไม่เกินสองปี
แมกนีเซียมสำหรับอาการตะคริว
แว่นตา คอนแทคเลนส์ หรือการผ่าตัดตาเพื่อป้องกันและรักษาอาการตาในผู้ใช้คอมพิวเตอร์
แอลกอฮอล์มีผลสองขั้น ทั้งมีผลต่อความดันโลหิตและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
แอสไพริน (ให้ครั้งเดียว) เพื่อบรรเทาอาการปวดฝีเย็บหลังคลอด
แอสไพรินและยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สำหรับการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
โกนาโดโทรปิน (Gonadotrophins) สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่เล็กๆหลายใบ (polycystic ovary syndrome, PCOS)
โครงการ day care สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางสามารถลดความเสี่ยงในการจมน้ำได้หรือไม่
โทรเวชกรรมสำหรับการสนับสนุนผู้ปกครองที่มีทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
โทรเวชกรรมเชิงโต้ตอบ: ผลต่อการปฏิบัติทางวิชาชีพและผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ
โปรเจสตินเมื่อให้เป็นรอบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับรักษาภาวะประจำเดือนออกมากเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาอื่นๆหรือไม่
โปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเองสำหรับสตรีตั้งครรภ์แฝด
โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อการจัดการภาวะโคลิกของทารก (infantile colic)
โปรแกรมการลดความเครียดโดยใช้การเจริญสติสำหรับผู้ดูแลสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อม
โปรแกรมการวางแผนครอบครัวสำหรับสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานเพิ่มการออกกำลังกายของผู้คนหรือไม่หากมีเครื่องนับก้าว
โปรไบโอติก (Probiotics) สำหรับรักษาผิวหนังอักเสบ (Eczema)
โปรไบโอติกเป็นการรักษาเพิ่มเติมในคนที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของมารดาและทารกดีขึ้น
โปรไบโอติกเพื่อป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์
โปรไบโอติกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะลำไส้เน่าในทารกคลอดก่อนกำหนดมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก
โปรไบโอติกเพื่อรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์
โพรไบโอติกสามารถช่วยรักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันจากการติดเชื้อได้หรือไม่
โยคะเป็นทางเลือกในการรักษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด
โยคะเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคจิตที่เพิ่งเริ่มมีอาการได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญหรือไม่
ใช้อะดรีนาลีนร่วมกับลิโดเคนสำหรับการผ่าตัดที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
ไม่มีหลักฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะแสดงว่าการเสริมแมกนีเซียมในอาหารระหว่างตั้งครรภ์มีประโยชน์
ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าการกำจัดขนก่อนการเข้าผ่าตัดสามารถลดแผลผ่าตัดติดเชื้อได้

หน้า