การเจริญสติช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

- ขณะนี้ยังไม่ใช้หลักฐานชัดเจนว่าวิธีการที่เน้นการใช้สติช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่หรือปรับปรุงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานนั้นต่ำหรือต่ำมาก และหลักฐานเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนข้อสรุปของเรา

การเจริญสติคืออะไร

การเจริญสติเกี่ยวข้องกับการมุ่งความสนใจไปที่ความคิดและความรู้สึกของคุณและสังเกตโดยไม่ตัดสินเมื่อเกิดขึ้นและดับไป เชื่อกันว่าการเจริญสติช่วยให้คนควบคุมความคิดและความรู้สึกของตนได้ดีขึ้น แทนที่จะถูกควบคุมโดยพวกเขา การเลิกสูบบุหรี่ทำให้เกิดความทุกข์ใจกระตุ้นให้สูบบุหรี่และอารมณ์ไม่ดี ดังนั้นการรักษาที่เน้นการใช้สติจึงสามารถปรับปรุงความสามารถของคนในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้

ประเภทของการบำบัดด้วยการใช้สติ ได้แก่:

- การฝึกสติ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกสมาธิ เจริญสติ)

- การบำบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (ACT); ซึ่งไม่ได้สอนการทำสมาธิแต่สนับสนุนให้คนยอมรับความคิดและความรู้สึกของตนเองมากกว่าที่จะต่อสู้กับมัน ในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งมั่น);

- การฝึกอบรมความอดทนต่อความทุกข์ทรมาน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดด้วย ACT ตลอดจนนำเสนอผู้ที่สูบบุหรี่ในสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องการสูบบุหรี่ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่าน ACT)

- โยคะ (ซึ่งเพิ่มความตระหนักในการหายใจและส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกาย)

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการค้นหาว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ที่เน้นการใช้สติทำงานได้ดีกว่าโปรแกรมเลิกบุหรี่อื่นๆ หรือไม่ หรือไม่ใช้การรักษาใดๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่

เราต้องการที่จะรู้ว่า:

‐ มีกี่คนที่เลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 6 เดือน;

- มีการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตและความเป็นอยู่หรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สติเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 21 การศึกษา ที่ศึกษาในคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ 8186 คน

การศึกษาได้ทดสอบการรักษาต่างๆ ที่เน้นการใช้สติ รวมถึงการฝึกสติ (8 การศึกษา) ACT (8 การศึกษา) โยคะ (3 การศึกษา) และการฝึกความอดทนต่อความทุกข์ (2 การศึกษา) การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาเหล่านี้กับ:

- การรักษาอื่นๆ ที่เลิกบุหรี่ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน (เช่น การให้คำปรึกษา)

- การรักษาอื่นๆ ที่เลิกบุหรี่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า (เช่น คำแนะนำสั้นๆ)

- ไม่มีการรักษา

การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (15 การศึกษา) อื่นๆ เกิดขึ้นในฮ่องกง (2 การศึกษา), บราซิล (1 การศึกษา), ไอร์แลนด์ (1 การศึกษา) และไซปรัส (1 การศึกษา) การศึกษาหนึ่งไม่ได้รายงานประเทศที่ดำเนินการวิจัย

ผลลัพธ์หลัก

เราไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการเจริญสติช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ เมื่อเราจัดกลุ่มการศึกษาตามประเภทของวิธีการที่เน้นการใช้สติที่ได้รับ เราไม่พบหลักฐานว่าผู้ที่ได้รับการฝึกสติ, ACT, การฝึกความอดทนต่อความทุกข์ หรือโยคะ มีแนวโน้มที่จะหยุดมากกว่าผู้ที่ได้รับการบำบัดการเลิกบุหรี่อื่นๆ หรือ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

9 การศึกษาพิจารณาว่าวิธีการรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่เน้นการใช้สติ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่ เช่น การลดความเครียดหรือความวิตกกังวล หรืออารมณ์ดีขึ้น หนึ่งในการศึกษาเหล่านี้พบว่าผู้ที่ได้รับโปรแกรมการฝึกสติรายงานว่ามีความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ได้รับการบำบัดด้วยการเลิกบุหรี่แบบอื่น อย่างไรก็ตาม อีก 8 การศึกษาไม่พบหลักฐานของความแตกต่างด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างกลุ่ม

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเราต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากมีปัญหาในการออกแบบการศึกษา ผลการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมาก และมีคนเข้าร่วมไม่มากพอ ทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าการใช้สติช่วยให้คนเลิกบุหรี่หรือ เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึง 15 เมษายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่ได้ตรวจพบประโยชน์ที่ชัดเจนของวิธีการเลิกบุหรี่โดยใช้สติในการเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่หรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี กรณีนี้เป็นกรณีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาการเลิกบุหรี่ตามความเข้มข้น การรักษาการเลิกบุหรี่แบบเข้มข้นน้อยกว่า หรือการไม่รักษาเลย อย่างไรก็ตาม หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำและต่ำมาก อันเนื่องมาจากความเสี่ยงของอคติ ความไม่สอดคล้องกัน และความไม่แม่นยำ ซึ่งหมายความว่าหลักฐานในอนาคตอาจเปลี่ยนการตีความผลลัพธ์ของเราอย่างมาก RCTs เพิ่มเติมของวิธีการสำหรับการเลิกบุหรี่โดยใช้สติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเปรียบเทียบที่ใช้อยู่เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นในการรายงานสุขภาพจิตและผลลัพธ์ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นในการศึกษาการเลิกบุหรี่โดยวิธีการใช้สติ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

วิธีการเลิกบุหรี่โดยใช้วิธีการเจริญสติอาจช่วยให้เลิกบุหรี่ได้โดยการสอนบุคคลให้มีความสนใจ และทำงานอย่างใช้สติกับสภาวะอารมณ์เชิงลบ ความอยาก และอาการอื่นๆ ของการถอนนิโคติน ประเภทของวิธีการที่เน้นการใช้สติ รวมถึงการฝึกสติซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกสมาธิ การบำบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (ACT); การฝึกความอดทนต่อความทุกข์ยาก และโยคะ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่เน้นการใช้สติในการเลิกบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่ และดูว่าวิธีการเหล่านี้ใช้ผลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตหรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาทะเบียนเฉพาะของ Cochrane Tobacco Addiction Group, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO และทะเบียนทดลองจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2021 เรายังใช้กลยุทธ์การค้นหาอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Human Behaviour Change Project โดยใช้ Microsoft Academic

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomized controlled trials (RCTs) และ cluster‐RCTs ที่เปรียบเทียบวิธีการที่เน้นการใช้สติสำหรับการเลิกสูบบุหรี่กับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่อื่นหรือไม่ได้รับการรักษา และประเมินการเลิกสูบบุหรี่ที่ 6 เดือนหรือนานกว่านั้น เราไม่รวมการศึกษาที่คัดเลือกเฉพาะสตรีมีครรภ์เท่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane เราวัดการเลิกบุหรี่ที่ช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด โดยใช้คำจำกัดความที่เข้มงวดที่สุดที่มีอยู่ บนพื้นฐาน intention‐to‐treat เราคำนวณ risk ratio (RRs) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สำหรับการเลิกสูบบุหรี่สำหรับแต่ละการศึกษา หากเป็นไปได้ เราจัดกลุ่มการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตามประเภทของการรักษาและประเภทของตัวเปรียบเทียบ เราทำ meta‐analyses ตามความเหมาะสม โดยใช้ Mantel-Haenszel random‐effects models เราสรุปผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตแบบบรรยาย

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 21 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 8186 คน ผู้ใหญ่ที่คัดเลือกส่วนใหญ่จากชุมชน และการศึกษาส่วนใหญ่ (15 ชิ้น) ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา เราตัดสินว่า 4 การศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ 9 การศึกษามีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจน และ 8 การศึกษามีความเสี่ยงสูง วิธีการที่เน้นการใช้สตินั้นแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านการออกแบบและเนื้อหา เช่นเดียวกับตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นเราจึงรวบรวมการศึกษากลุ่มเล็กๆ ที่เปรียบเทียบได้ค่อนข้างมาก

เราไม่พบประโยชน์หรือโทษที่ชัดเจนของวิธีการฝึกสติกับอัตราการเลิกบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาการเลิกบุหรี่ตามความเข้มข้น (RR 0.99, 95% CI 0.67 ถึง 1.46; I 2 = 0%; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 542 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ) การรักษาการเลิกบุหรี่แบบเข้มข้นน้อย (RR 1.19, 95% CI 0.65 ถึง 2.19; I 2 = 60%; 5 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 813 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือไม่ได้รับการรักษา (RR 0.81, 95% CI 0.43 ถึง 1.53; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 325 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ในการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง CI 95% ครอบคลุมประโยชน์ (เช่น อัตราการเลิกสูบบุหรี่ที่สูงขึ้น) อันตราย (เช่น อัตราการเลิกสูบบุหรี่ที่ต่ำกว่า) และไม่มีความแตกต่าง ใน 1 การศึกษาเรื่องการป้องกันการกำเริบของโรคโดยเน้นการใช้สติ เราไม่พบประโยชน์หรือผลเสียที่ชัดเจนของการรักษาเทียบกับการไม่รักษา (RR 1.43, 95% CI 0.56 ถึง 3.67; ผู้เข้าร่วม 86 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เราไม่พบประโยชน์หรืออันตรายที่ชัดเจนของ ACT กับอัตราการเลิกบุหรี่ เมื่อเทียบกับการรักษาพฤติกรรมที่เข้มข้นน้อยกว่า ซึ่งรวมถึงการบำบัดทดแทนนิโคตินเพียงอย่างเดียว (RR 1.27, 95% CI 0.53 ถึง 3.02; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 102 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) คำแนะนำแบบสั้น (RR 1.27, 95% CI 0.59 ถึง 2.75; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 144 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือ ACT แบบเข้มข้นน้อยกว่า (RR 1.00, 95% CI 0.50 ถึง 2.01; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 100 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ). มีความแตกต่างในระดับสูง (I 2 = 82%) ในการศึกษาที่เปรียบเทียบ ACT กับการรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่จับคู่ความเข้มข้น หมายความว่าไม่เหมาะที่จะรายงานผลรวม

เราไม่ได้พบประโยชน์หรือโทษที่ชัดเจนของการฝึกอบรมการอดทนต่อความทุกข์ทรมานในอัตราเลิกบุหรี่ เมื่อเทียบกับการรักษาการเลิกบุหรี่ตามความเข้มข้น (RR 0.87, 95% CI 0.26 ถึง 2.98; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 69 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หรือการรักษาการเลิกสูบบุหรี่อย่างเข้มข้นน้อยกว่า (RR 1.63, 95% CI 0.33 ถึง 8.08; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 49 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่พบประโยชน์หรือโทษที่ชัดเจนของโยคะในการเลิกบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาเลิกบุหรี่ที่จับคู่ความเข้มข้น (RR 1.44, 95% CI 0.40 ถึง 5.16; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 55 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การคัดออกการศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงของการเกิดอคติไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ และการใช้ข้อมูลกรณีที่ข้อมูลครบถ้วนเทียบกับการใช้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมแบบสุ่มทั้งหมด

9 การศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ รวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การรับรู้ความเครียด และผลกระทบด้านลบและด้านบวก ความแตกต่างในการวัดผลและระเบียบวิธีระหว่างการศึกษาทำให้เราไม่สามารถทำ meta-analyse ได้ มี 1 การศึกษาพบว่าการรับรู้ความเครียดลดลงมากขึ้นในผู้เข้าร่วมที่ได้รับโปรแกรมการฝึกสติแบบตัวต่อตัวเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่จับคู่ความเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ผลของ 8 การศึกษาที่เหลือไม่พบความแตกต่างที่ใช้ความหมายทางคลินิกในด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับการบำบัดด้วยสติและผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาอื่นหรือไม่ได้รับการรักษา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 เมษายน 2022

Tools
Information