ดรรชนี

Alcoholic Anonymous และ โปรแกรม 12 ขั้นตอนอื่น ๆ สําหรับความผิดปกติจากการดื่มสุรา
Coronavirus (COVID-19): การรวบรวมข้อมูลพิเศษ
Corticosteroids สำหรับการรักษา sepsis
Dexamethasone และการระงับอาการปวดที่เส้นประสาทส่วนปลาย
Eszopiclone (Lunesta) สำหรับปัญหาการนอนหลับ
Metformin สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยของโรครังไข่ polycystic และภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
Plasma จากผู้ที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วย COVID-19
Progesterone receptor modulator สำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Progestogen สำหรับการป้องกันการแท้งบุตร
Racecadotril สำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
Steroids สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
กลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย
กลยุทธ์ถึงปี 2020
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร corticosteroid ให้เหมาะสมสำหรับสตรีที่คาดว่าจะคลอดก่อนกำหนด
กลวิธีในการช่วยแพทย์ให้เปลี่ยนแบบแผนการสั่งยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
การกดการทำงานของต่อม pituitary ก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF; in vitro fertilisation) ในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง
การกักตัวอย่างเดียวหรือการใช้ร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อควบคุม COVID-19: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเร่งด่วน
การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป็นกลยุทธช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็ก (อายุ 0 ถึง18 ปี) ได้หรือไม่
การควบคุมแมลงวันเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก
การคัดกรองภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นจะพิจารณาทั้งปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การจัดสรรและการรับบริการขณะตั้งครรภ์
การจัดแสงไฟในที่ทำงานเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและสภาพอารมณ์ในผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน
การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก
การฉีดวัคซีนไวรัส HPV เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงก่อนการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การฉีดเชื้อผสมเทียมสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
การช่วยเหลือในระหว่าตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยหนักเพื่อป้องกันโรคปอดบวมที่เกิดร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
การตรวจ HPV เปรียบเทียบกับการตรวจ Papanicolaou (Pap) สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การตรวจระดับโมเลกุลเพื่อตรวจหาการติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิด
การตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อลดการเจ็บป่วยและการตาย
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในผู้ใหญ่มีความถูกต้องแค่ไหน
การตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก
การติดต่อทางวิดีโอเพื่อลดการแยกตัวจากสังคมและความเหงาในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมแบบรวดเร็ว
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกจากโรคอัลไซเมอร์ในผู้มีสติปัญญาบกพร่องเล็กน้อยมีความแม่ยำแค่ไหน
การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการทำหมันสตรี (บล็อกท่อนำไข่)
การทำกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การทำคลอดรกในระยะที่ 3 ของการคลอด
การทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
การทำความสะอาดช่องปากเพื่อป้องกันปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชรา
การทำความสะอาดมือด้วยเถ้าจะหยุดหรือลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อเทียบกับสบู่หรือของอย่างอื่นหรือไม่
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เปรียบเทียบกับการต่อหมันในการรักษาภาวะมีบุตรยากภายหลังการผ่าตัดทำหมัน
การทำแผลโดยวิธีสุญญากาศ (Negative pressure wound therapy) เพื่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัดโดยการเย็บปิดแผลทันที
การทำโยคะเพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
การทําแท้งด้วยยาทำโดยตนเองเปรียบเทียบกับทำโดยผู้ให้บริการ
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบทางไกลสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
การบริหารและการจัดการ
การประยุกต์ใช้ความร้อนหรือเลเซอร์ผ่านกล้องที่รังไข่เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มี polycystic ovary syndrome ที่ไม่ตกไข่
การประเมินปากมดลูกโดยอัลตราซาวนด์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
การปรับปรุงการใช้ความระมัดระวังมาตรฐานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (healthcare workers) เพื่อลดการติดเชื้อในสถานดูแลสุขภาพ
การป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัดสมอง
การผ่าตัดช่องทางเล็ก (ผ่านกล้อง) ผ่านช่องท้องสำหรับการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในสตรี
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องและใช้หุ่นยนต์ช่วยเทียบกับผ่าตัดแบบเปิด สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะไม่ลุกลาม
การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
การผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมดลูกเพียงอย่างเดียวสำหรับการป้องกันมะเร็งรังไข่
การผ่าตัดรังไข่เพื่อลดอาการในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อนที่พยายามตั้งครรภ์เองและก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว
การผ่าตัดเปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองในการรักษาการเคลื่อนหลุดของข้อระหว่างปลายกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกสะบัก (acromioclavicular joint) ในผู้ใหญ่
การผ่าตัดเอา fibroid ออก จะทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ดีขึ้นหรือไม่
การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในช่องหน้าลูกตาร่วมกับไมโตไมซินซี
การฝังเข็มสำหรับความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิในผู้ใหญ่ (Primary hypertension)
การฝังเข็มสำหรับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การฝังเข็มหรือการกดจุดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างการคลอด
การฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีประสิทธิภาพอย่างไรในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการกลั้นไม่ได้
การฝึกหายใจในผู้ป่วยหอบหืด
การฝึกออกกำลังกายในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
การฟังดนตรีระหว่างการผ่าท้องคลอดโดยการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของมารดาและทารก
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก
การยกหัวเตียงขึ้นกับการนอนราบเพื่อป้องกันภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากเครื่องช่วยหายใจ (VAP) ในผู้ใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
การย่อยชิ้นเนื้อด้วยมือในถุงเก็บชิ้นเนื้อ (manual morcellation) เทียบกับการใช้เครื่องย่อยชิ้นเนื้อ (power morcellation) ในการผ่าตัดตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (laparoscopic myomectomy)
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อลดการใช้ยาในการระงับความรู้สึกและหลีกเลี่ยงการสร้างละอองลอย
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่
การรองพื้นโพรงฟันก่อนการบูรณะฟันหลังด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน
การระงับความรู้สึกเฉพาะที่และเฉพาะส่วนในการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเจ็บปวดต่อเนื่องในระยะยาวหลังการผ่าตัด
การระงับความรู้สึกแบบ spinal ร่วมกับ epidural เปรียบเทียบกับการระงับความรู้สึก spinal สำหรับการผ่าตัดคลอด
การรักษาการติดเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลันด้วยยา
การรักษาด้วยธาตุเหล็กสำหรับภาวะเม็ดเลือดแดงต่ำก่อนการผ่าตัด
การรักษาด้วยยาก่อนการผ่าตัดรักษาเนื้องอกมดลูก
การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนสำหรับอาการวัยหมดประจำเดือนในสตรีที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสำหรับมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิว
การรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังมีโรคหลอดเลือดสมอง
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคในช่องท้องเป็นเวลา 6 เดือน
การรักษาผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรคเป็นเวลา 6 เดือน
การรักษาโพแทสเซียมมีประสิทธิภาพในการลดโพแทสเซียมเกินผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังหรือไม่
การรักษาไส้ติ่งอักเสบโดยเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดผ่านหน้าท้อง
การรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) เพื่อให้บริการทางสุขภาพปฐมภูมิ: การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพ
การวางแผนให้คลอดตอนใกล้หรือครบกำหนดคลอดสำหรับสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และทารกของพวกเขา
การสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์แบบมีโครงสร้างกับการใช้ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล non-invasive ในการจัดการผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว
การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้ออย่างรวดเร็วระหว่างมารดาและทารกที่มีสุชภาพดี
การส่งเสริมการออกกำลังกายแบบตัวต่อตัวกับแบบทางไกลและ web 2.0
การส่องกล้องโพรงมดลูกในรายที่สงสัยความผิดปกติของโพรงมดลูกในสตรีที่มีปัญหาในการตั้งครรภ์
การหนีบสายสะดือช้าหรือรีดเลือดจากสายสะดือขณะคลอดช่วยให้สุขภาพของทารกคลอดก่อนกำหนดดีขึ้นหรือไม่
การออกกำลังกายมีประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อโรคตับแข็งหรือไม่?
การออกกำลังกายสำหรับการปวดประจำเดือน
การออกกำลังกายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์หลังจากกระดูกสันหลังหักยุบอันเนื่องมาจากภาวะกระดูกพรุน
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การอาบน้ำผู้ป่วยอาการหนักด้วยคลอเฮกซิดีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
การเข้าร่วมกับ Cochrane ในฐานะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
การเคี้ยวหมากฝรั่งหลังการผ่าตัดคลอดช่วยทำให้การฟื้นตัวเร็วของการทำงานของลำไส้เร็วขึ้น?
การเจาะน้ำคร่ำและชิ้นเนื้อรกเพื่อวินิจฉัยก่อนการคลอด
การเซาะแยกเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำเพื่อชักนำการเจ็บครรภ์
การเติมน้ำเกลือเข้าไปในถุงน้ำคร่ำเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อภายในถุงน้ำคร่ำ
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยการผ่าตัดที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับภาวะเลือดประจำเดือนออกมาก
การเปรียบเทียบประเภทของวัคซีน HPVและจำนวนครั้งที่ให้ สำหรับการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ในเพศหญิงและเพศชาย
การเปลี่ยนแรงดันในเครื่องเพิ่มแรงดันทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้อย่างไร
การเพิ่ม Omega-3 fatty acid ในระหว่างการตั้งครรภ์
การเพิ่มการดื่มน้ำเพื่อป้องกันนิ่วทางเดินปัสสาวะ
การเยี่ยมบ้านในระยะแรกหลังจากการคลอดทารก
การเย็บปิดแบบทันที (primary closure) เปรียบเทียบกับแบบประวิงเวลา (delayed closure) หรือไม่เย็บปิด สำหรับบาดแผลบาดเจ็บเนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด
การเริ่มชั้นเรียนสายกว่าปกติเพื่อการสนับสนุนการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนมัธยม
การเสริมธาตุสังกะสีสำหรับการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
การเสริมธาตุสังกะสีในการรักษาโรคหัดในเด็ก
การเสริมวิตามินซีเพื่อป้องกันและรักษาโรคปอดบวม
การเสริมวิตามินและแร่ธาตุสำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์
การแข่งขันช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้ในระยะกลางถึงระยะยาวหรือไม่
การโทรศัพท์เพื่อให้ความรู้และการสนับสนุนด้านจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
การใช้ chlorhexidine ทางช่องคลอดในระหว่างเจ็บครรภ์คลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งในมารดาและทารกแรกเกิด (ยกเว้น Group B Streptococcal และ HIV)
การใช้ Granulocyte-colony stimulating factor ในระหว่างการรักษาด้วยเด็กหลอดแก้ว
การใช้ Procalcitonin เพื่อลดอัตราตายในผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง (sepsis)
การใช้ Time-lapse systems สำหรับการเพาะเลี้ยงและประเมินตัวอ่อนในคู่สมรสที่มารักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการผสมด้วยการฉีดเชื้ออสุจิเข้าภายในเซลล์ไข่ (ICSI)
การใช้ เอสโตรเจนเฉพาะที่สำหรับช่องคลอดฝ่อในสตรีวัยหมดประจำเดือน
การใช้ถุงมือ เสื้อกาวน์ หรือหน้ากากสําหรับการสัมผัสผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีStaphylococcus aureusที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทั่วไป (MRSA)
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว Omega-3 และ Omega-6 สำหรับโรคตาแห้ง
การใช้ยาชาเฉพาะที่ในระงับความรู้สีกที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ที่มีสะโพกร้าว
การใช้ยาต้านการอักเสบ Nonsteroidal สำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การใช้ยาต้านการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในผู้ป่วยต้อหินที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ที่มุมตา
การใช้ยาปฎิชีวนะระยะสั้นเทียบกับระยะยาวสำหรับภาวะปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผู้ป่วยหนักวัยผู้ใหญ่ที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
การใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันสำหรับรักษาภาวะปอดอักเสบจากชุมชน ในเด็กที่มีสุขภาพดีอายุน้อยกว่า 18 ปี แบบรักษาในโรงพยาบาลและแบบผู้ป่วยนอก
การใช้ยาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหรือไม่ สำหรับการใช้หัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอด ?
การใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีขี้เทาในน้ำคร่ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อในมารดาและทารก
การใช้สัตว์เพื่อบำบัดอาการสมองเสื่อม
การใช้อัลตราซาวด์นําทางทางช่องคลอดเพื่อใช้เข็มเจาะรังไข่สำหรับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบที่ดื้อต่อ clomiphene ในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
การใช้อากาศเปรียบเทียบกับน้ำเกลือด้วยเทคนิค loss of resistance สำหรับการระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของ epidural space
การใช้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone replacement therapy; HRT) สำหรับสตรีที่เคยได้รับการรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
การใช้เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์เฉพาะที่สหรับการรักษาสิว
การใช้โทรศัพท์สำหรับจัดการอาการในผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็ง
การใส่เสื้อกาวน์โดยผู้ดูแลและผู้เยี่ยมในหอเด็กทารกแรกเกิดสำหรับการป้องกันการป่วยและการตายของทารก
การให้การศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้ความรู้ด้านสุขภาพจะนําไปสู่ การรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆสําหรับสตรีที่มีอาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือไม่
การให้ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร (written information) จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนบนในสถานพยาบาลปฐมภูมิหรือไม่
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ช่วยให้คนหยุดสูบบุหรี่หรือไม่
การให้มารดาใหม่และทารกอยู่ด้วยกันเปรียบเทียบกับการแยกดูแลสำหรับการเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดหรือคุณภาพชีวิตสำหรับสตรีที่มีโรคมะเร็งรังไขชนิด่เยื่อบุผิวระยะลุกลามหรือไม่
การให้วัคซีนโรคปอดอักเสบระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกคลอด
การให้วิตามิน D เสริมเป็นประโยชน์หรืออันตรายสำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์
การให้วิตามินดีเสริมเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
การให้วิตามินเอเสริมสำหรับลดการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีของแม่สู่ลูก
การให้วิตามินเอเสริมเพื่อป้องกันการตายและการเจ็บป่วยในทารกแรกเกิดครบกำหนดในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
การให้อาหารเสริมและน้ำแก่ทารกคลอดครบกำหนดที่แข็งแรงดีในช่วงแรก
การให้แคลเซียมแบบเม็ดเสริมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์
การให้ไมโอ-อิโนซิทอลเสริมในสตรีระหว่างตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่
กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายสำหรับอาการปวดเรื้อรังในผู้ใหญ่: ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane
กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลภาษาไทย
ความแตกต่างที่เราได้สร้างขึ้น
คอร์ติโคสเตียรอยด์อย่างเดียวหรือใช้เพื่อเสริมการรักษาสำหรับอาการเจ็บคอ
ค้นหาความช่วยเหลือ
งานของ Cochrane เกี่ยวกับ Rapid review ในการตอบสนองต่อ COVID-19
ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดเปลือกตาตกโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าผากในผู้ป่วยเปลือกตาตกแต่กำเนิด
ชาเขียวสำหรับป้องกันมะเร็ง
ชุดป้องกันและอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดเชื้ออื่น ๆ
ชุมชนทั่วโลกของเรา
ดีกว่าหรือไม่สำหรับทางเลือกที่ให้ทารกคลอดทันทีหรือรอให้มีการเจ็บครรภ์คลอดในกรณที่มีถุงน้ำคร่ำแตกก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
ตารางการหยุดพักการทำงานเพื่อป้องกันอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความผิดปกติในพนักงานที่มีสุขภาพดี
ถุงน่องทางการแพทย์ (Graduated compression stockings) เพื่อการป้องกันภาวะหลอดเลือดดำอุดตันระหว่างการเข้าพักในโรงพยาบาล
ท่าคลอดสำหรับผู้คลอดที่ไม่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางสันหลัง
ธัญพืชเต็มเมล็ดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด
นโยบายและสถานะของเรา
น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือก่อนทำการผ่าตัดเพื่อลดการเกิดแผลผ่าตัดติดเชื้อ
บริจาค
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา 'Isotretinoin' แบบเม็ดเพื่อรักษาสิวอักเสบเป็นอย่างไร
ประเภทของการสนับสนุนและคะแนนการเป็นสมาชิก
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของบุคลากรสุขภาพสำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ผลของการคุมกำเนิดด้วยโปรเจสตินชนิดเดียวต่อน้ำหนัก
ผลของการฉีดฮอร์โมนคนท้องเข้าไปในโพรงมดลูกในสตรีที่มีบุตรยากที่มารักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ผลของการตั้งครรภ์หลังจากการให้การรักษารอยโรคที่ปากมดลูกในระยะก่อนเป็นมะเร็ง
ผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายในหนึ่งสัปดาห์ของการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ผลของการลดไขมันที่เรากินกับน้ำหนักตัว
ผลของวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่เล็กๆหลายใบ
ผลของโกโก้ต่อความดันโลหิต
ผลิตผลและการบริการของเรา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไต
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรของเรา
พื้นผิวรองรับ (support surfaces) เพื่อรักษาแผลกดทับ
มีการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ในสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยยาสำหรับภาวะมีบุตรยากหรือไม่?
ยา Misoprostol แบบรับประทานสำหรับการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอด
ยา Topiramate สำหรับการรักษาโรคลมชักกลุ่ม juvenile myoclonic epilepsy
ยากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด (Vasopressor) สำหรับภาวะช็อคที่มีความดันเลือดต่ำ
ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม สำหรับภาวะประจำเดือนออกมาก
ยาชนิดใดที่ดีที่สุดสำหรับเชื้อราในเล็บเท้า
ยาต้านการสลายลิ่มเลือด (เช่น tranexamic acid) สำหรับรักษาภาวะประจำเดือนมามาก
ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) สำหรับรักษาอาการปวดในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาภาวะเลือดประจำเดือนออกมาก
ยาต้านการอักเสบสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง
ยาต้านการอักเสบเพื่อลดการปวดฝีเย็บหลังคลอดบุตร
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการแท้งซ้ำในสตรีที่มีแอนไทฟอสโฟไลปิด แอนติบอดี้ (antiphospholipid antibodies)
ยาต้านจุลชีพชนิดทาเฉพาะที่ (ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับทาที่แผล) สำหรับการรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ยาต้านจุลชีพให้เข้าหลอดเลือดดำระยะสั้นเมื่อเทียบกับยาต้านจุลชีพชนิดเดียวกันให้เข้าหลอดเลือดดำระยะยาวสำหรับรักษาโรคปอดอักเสบรุนแรงชนิดที่ติดเชื้อจากชุมชนในเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 59 เดือน
ยาต้านอาการซึมเศร้าสำหรับรักษาโรคซึมเศร้าในคนที่ติดเชื้อเอชไอวี
ยาต้านเกล็ดเลือดสำหรับการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ และภาวะแทรกซ้อน
ยาต้านไวรัสสำหรับการรักษา infectious mononucleosis (ไข้และต่อมน้ำเหลืองโต, glandular fever)
ยาที่ดีสุดเพื่อลดการสูญเสียเลือดมากเกินไปหลังคลอด
ยาที่ใช้ต้านซึมเศร้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือไม่?
ยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีอาการ
ยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาการแท้งติดเชื้อ
ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ (ใช้กับผิวหนัง) เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดที่เย็บหรือทำให้แผลชิดกันโดยวิธีอื่น
ยาปฏิชีวนะแบบป้องกันสำหรับการฉีกขาดของแผลฝีเย็บระดับ 3 และ 4 จากการคลอดทางช่องคลอด
ยาปฏิชีวะนะระยะสั้นสำหรับการติดเชื้อในไซนัสในผู้ใหญ่
ยาป้องกันมะเร็งปอดสำหรับผู้มีสุขภาพดี
ยารักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง
ยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับภาวะสมองเสื่อมเหตุสมองขาดเลือด (Vascular dementia)
ยาสำหรับผื่นดีสคอยด์ในโรค SLE
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมสำหรับรักษาอาการปวดที่สัมพันธ์กับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ยาและวิธีการอื่นสำหรับการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอดแบบผู้ป่วยนอก
ยาโปรเจสโตเจนชนิดรับประทานและชนิดห่วงใส่โพรงมดลูกสำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติแบบ atypical (atypical endometrial hyperplasia)
ยินดีต้อนรับ
รอยเย็บที่อยู่ใต้ผิวหนังเพื่อปิดแผลหลังการผ่าตัด
รูปแบบอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดในผู้สูงอายุ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและภาวะแทรกซ้อนในคนอายุ 65 ปี ขึ้นไป
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีสุขภาพดี
วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุนเปรียบเทียบกับวัสดุหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไม่มีรูพรุนเพื่อใช้สำหรับใส่หนุนรับลูกตาเทียมในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาลูกตาออก
วิตามินและแร่ธาตุสำหรับภาวะมีบุตรยากในสตรี
วิธีการคุมกำเนิดฉุกเฉิน
วิธีการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นช่วยให้กลุ่มคนหางานที่ว่างงานได้งานทำ
วิธีการตรวจสอบน้ำตาลในเลือดระหว่างตั้งครรภ์ในสตรีที่เป็นเบาหวานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
วิธีการทางกายภาพเพื่อยับยั้งหรือลดการแพร่กระจายของไวรัสทางเดินหายใจ
วิธีการทางสื่อมวลชนแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
วิธีการทางอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้ผู้คนหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่?
วิธีการทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial ablation) แบบใหม่มีประสิทธิผลและปลอดภัยกว่าวิธีการที่มีอยู่แล้วหรือไม่
วิธีการที่จะส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการหายใจเอาสารที่เป็นอันตรายเข้าไป
วิธีการที่ทำให้คนนอนตะแคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาภาวะ obstructive sleep apnoea หรือไม่
วิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัว/การคุมกำเนิด
วิธีการปรับปรุงสุขอนามัยของมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วย
วิธีการระบายของเหลวที่มีเซลล์มะเร็งที่สะสมในช่องท้องของสตรีที่มีมะเร็งเนื้องอกในระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
วิธีการรักษาสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า
วิธีการสนับสนุนให้สตรีที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการสำหรับการระงับความปวดระหว่างผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อทำหมันระยะหลังคลอด
วิธีการเชิงกล และ การผ่าตัดเพื่อรักษาผู้หญิงที่มีเลือดออกรุนแรงหลังคลอดบุตร
วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามความต้องการของเด็ก หรือตามนาฬิกา
วิธีการแบบครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบื่ออาหาร (anorexia nervosa)
วิธีการโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการใช้คุมกำเนิดของสตรี
วิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด

หน้า