ดรรชนี

Alcoholic Anonymous และ โปรแกรม 12 ขั้นตอนอื่น ๆ สําหรับความผิดปกติจากการดื่มสุรา
Anticholinergics ร่วมกับ alpha-blockers ในการรักษาอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะต่อมลูกหมากโต
chloroquine หรือ hydroxychloroquine มีประโยชน์ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสหรือไม่
Coronavirus (COVID-19): การรวบรวมข้อมูลพิเศษ
Corticosteroids สำหรับการรักษา sepsis
Dexamethasone และการระงับอาการปวดที่เส้นประสาทส่วนปลาย
Eszopiclone (Lunesta) สำหรับปัญหาการนอนหลับ
Ethosuximide, sodium valproate หรือ lamotrigine สำหรับอาการ absence seizures ในเด็กและวัยรุ่น
Indomethacin สำหรับ patent ductus arteriosus ที่มีอาการ ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Ivabradine กับการเป็นยาเสริมฤทธิ์สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
Levonorgestrel-release intrauterine system เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ
Metformin สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยของโรครังไข่ polycystic และภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
Pentoxifylline รักษา อาการปวดน่องเป็นพักๆ (Intermittent Claudication) ได้ดีเพียงใด
Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง
Plasma จากผู้ที่หายจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่
Progesterone receptor modulator สำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Progestogen สำหรับการป้องกันการแท้งบุตร
Progestogens หรือ progestogen-release intrauterine systems สำหรับเนื้องอกในมดลูก (นอกเหนือจากการรักษาทางยาก่อนการผ่าตัด)
Racecadotril สำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
rufinamide สามารถรักษาโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชักได้ดีเพียงใด
Steroids สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
Tafenoquine สำหรับป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียจาก vivax
Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
กลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย
กลยุทธ์ถึงปี 2020
กลยุทธ์ในการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร corticosteroid ให้เหมาะสมสำหรับสตรีที่คาดว่าจะคลอดก่อนกำหนด
กลวิธีในการช่วยแพทย์ให้เปลี่ยนแบบแผนการสั่งยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
กลุ่มสารต้านเรนิน (Renin) เทียบกับ กลุ่มสารแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (ACE) ให้ผลอย่างไรเมื่อใช้สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง
กายภาพบำบัดทรวงอก (Chest physiotherapy) ในเด็กอายุน้อยกว่าสองปีที่เป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchiolitis)
การกดการทำงานของต่อม pituitary ก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF; in vitro fertilisation) ในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง
การกักตัวอย่างเดียวหรือการใช้ร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ ควบคุม COVID-19 ได้หรือไม่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเร่งด่วน
การขยายเวลาการรักษาโดยทีมสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญจะเป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคจิตที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรือไม่
การควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยรัฐบาล
การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป็นกลยุทธช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็ก (อายุ 0 ถึง18 ปี) ได้หรือไม่
การควบคุมแมลงวันเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก
การคัดกรองภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นจะพิจารณาทั้งปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การจัดการความเครียดแบบใช้คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับใช้กับบุคคลโดยตรงสำหรับคนทำงาน
การจัดการในครัวเรือนเพื่อป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กภายในบ้าน
การจัดสรรและการรับบริการขณะตั้งครรภ์
การจัดแสงไฟในที่ทำงานเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและสภาพอารมณ์ในผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน
การจำกัดปริมาณสารน้ำที่ให้ทางการกินหรือทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิดที่มีอาการหายใจลำบาก (ภาวะหายใจเร็วชั่วคราวของทารกแรกเกิด)
การจำกัดเวลาที่คุณรับประทาน (การอดอาหารเป็นระยะ) ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่
การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก
การฉีดวัคซีนไวรัส HPV เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงก่อนการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การฉีดเชื้อผสมเทียมสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
การฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้
การชักนำให้เกิดการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ปกติที่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์หรือมากกว่า
การชักนำให้เกิดการเจ็บคลอดที่บ้านเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล
การช่วยเหลือในระหว่าตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย
การดูแลความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ป่วยหนักเพื่อป้องกันปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ
การดูแลความเจ็บป่วยของเด็กในชุมชนแบบบูรณาการในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง
การดูแลผิวในทารกเพื่อป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบและการแพ้อาหาร
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
การตรวจ ABeta42 มีความแม่นยำเพียงใดในการแยกโรคอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมประเภทอื่นๆ ในผู้ป่วยที่ตรวจในคลินิกเฉพาะทาง
การตรวจ HPV เปรียบเทียบกับการตรวจ Papanicolaou (Pap) สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทรวงอกเทียบกับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในท่านอนหงายเพื่อการวินิจฉัยภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอดจากการบาดเจ็บที่แผนกฉุกเฉินมีความแม่นยำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรอง COVID-19 มีประสิทธิผลเพียงใด
การตรวจระดับโมเลกุลเพื่อตรวจหาการติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิด
การตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อลดการเจ็บป่วยและการตาย
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในผู้ใหญ่มีความถูกต้องแค่ไหน
การตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก
การตัดหรือจี้เยื่อบุโพรงมดลูกมีประสิทธิผล ปลอดภัยกว่า หรือเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าการตัดมดลูกด้วยช่องทางต่างๆหรือไม่
การตัดแต่งแผลด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (hydrosurgery) ดีกว่าการตัดแต่งแผลแบบเดิมหรือไม่ สำหรับการรักษาแผลไฟไหม้ระดับความลึกปานกลางระยะเฉียบพลัน
การติดต่อทางวิดีโอเพื่อลดการแยกตัวจากสังคมและความเหงาในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมแบบรวดเร็ว
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกจากโรคอัลไซเมอร์ในผู้มีสติปัญญาบกพร่องเล็กน้อยมีความแม่ยำแค่ไหน
การทดสอบอย่างรวดเร็วที่ดำเนินการในระหว่างการไปสถานพยาบาล (จุดดูแล) เพื่อวินิจฉัย COVID-19 ได้แม่นยำเพียงใด
การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการทำหมันสตรี (บล็อกท่อนำไข่)
การทำกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การทำคลอดรกในระยะที่ 3 ของการคลอด
การทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
การทำความสะอาดช่องปากเพื่อป้องกันปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชรา
การทำความสะอาดมือด้วยเถ้าจะหยุดหรือลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อเทียบกับสบู่หรือของอย่างอื่นหรือไม่
การทำความสะอาดแผลที่ขาที่เกิดจากหลอดเลือดดำช่วยให้แผลหายได้หรือไม่
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เปรียบเทียบกับการต่อหมันในการรักษาภาวะมีบุตรยากภายหลังการผ่าตัดทำหมัน
การทำแผลโดยวิธีสุญญากาศ (Negative pressure wound therapy) เพื่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัดโดยการเย็บปิดแผลทันที
การทำโยคะเพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
การทำให้เลือดบางลงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เกิดลิ่มเลือดหรือไม่
การทําแท้งด้วยยาทำโดยตนเองเปรียบเทียบกับทำโดยผู้ให้บริการ
การบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกหรือมดลูกเข้าอู่หลังคลอด
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบทางไกลสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
การบริหารกล้ามเนื้อปากและลำคอสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
การบริหารและการจัดการ
การบำบัดด้วยกลิ่นหอมสำหรับภาวะสมองเสื่อม
การบำบัดทางจิตใจสามารถช่วยรักษาแผลที่เท้าจากเบาหวานและป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้หรือไม่
การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะวิตกกังวล
การประยุกต์ใช้ความร้อนหรือเลเซอร์ผ่านกล้องที่รังไข่เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มี polycystic ovary syndrome ที่ไม่ตกไข่
การประเมินปากมดลูกโดยอัลตราซาวนด์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
การปรับปรุงการใช้ความระมัดระวังมาตรฐานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (healthcare workers) เพื่อลดการติดเชื้อในสถานดูแลสุขภาพ
การปรับปรุงระบบข้อมูลสุขภาพที่ทำตามปกติเพื่อเสริมสร้างการจัดการระบบสุขภาพ
การป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
การป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัดสมอง
การผ่าตัดช่องทางเล็ก (ผ่านกล้อง) ผ่านช่องท้องสำหรับการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในสตรี
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องและใช้หุ่นยนต์ช่วยเทียบกับผ่าตัดแบบเปิด สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะไม่ลุกลาม
การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดเทียบกับการชะลอการรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดไม่ลุกลาม
การผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับรักษาอาการปวดและภาวะมีบุตรยากที่เกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
การผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมดลูกเพียงอย่างเดียวสำหรับการป้องกันมะเร็งรังไข่
การผ่าตัดรักษาโรคท่อนำไข่ในสตรีเนื่องจากได้รับการปฏิสนธินอกร่างกาย
การผ่าตัดรังไข่เพื่อลดอาการในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การผ่าตัดสำหรับ Bell’s palsy (อัมพาตใบหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุ)
การผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อนที่พยายามตั้งครรภ์เองและก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว
การผ่าตัดเปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองในการรักษาการเคลื่อนหลุดของข้อระหว่างปลายกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกสะบัก (acromioclavicular joint) ในผู้ใหญ่
การผ่าตัดเอา fibroid ออก จะทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ดีขึ้นหรือไม่
การผ่าตัดและการสวนหลอดเลือดสำหรับการรักษาภาวะการฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดแดงที่คอที่มีอาการ
การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในช่องหน้าลูกตาร่วมกับไมโตไมซินซี
การฝังเข็มสำหรับความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิในผู้ใหญ่ (Primary hypertension)
การฝังเข็มสำหรับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การฝังเข็มสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่ไม่เฉพาะเจาะจง
การฝังเข็มหรือการกดจุดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างคลอด
การฝังเข็มและการบำบัดที่เกี่ยวข้องช่วยผู้สูบบุหรี่ที่กำลังพยายามเลิกบุหรี่
การฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีประสิทธิภาพอย่างไรในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการกลั้นไม่ได้
การฝึกหายใจในผู้ป่วยหอบหืด
การฝึกออกกำลังกายในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
การฟังดนตรีระหว่างการผ่าท้องคลอดโดยการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของมารดาและทารก
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับโรคผังพืดที่ปอด
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก
การยกหัวเตียงขึ้นกับการนอนราบเพื่อป้องกันภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากเครื่องช่วยหายใจ (VAP) ในผู้ใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
การยับยั้งการทำงานของรังไข่ในการรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกที่มีตัวรับฮอร์โมน
การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
การย่อยชิ้นเนื้อด้วยมือในถุงเก็บชิ้นเนื้อ (manual morcellation) เทียบกับการใช้เครื่องย่อยชิ้นเนื้อ (power morcellation) ในการผ่าตัดตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (laparoscopic myomectomy)
การย้ายตัวอ่อนสดเปรียบเทียบกับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งในการช่วยการเจริญพันธุ์
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อลดการใช้ยาในการระงับความรู้สึกและหลีกเลี่ยงการสร้างละอองลอย
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่
การรองพื้นโพรงฟันก่อนการบูรณะฟันหลังด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน
การระงับความรู้สึก หรือ การระงับความปวด ในขณะล้วงรกที่ค้างอยู่
การระงับความรู้สึกเฉพาะที่และเฉพาะส่วนในการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเจ็บปวดต่อเนื่องในระยะยาวหลังการผ่าตัด
การระงับความรู้สึกแบบ spinal ร่วมกับ epidural เปรียบเทียบกับการระงับความรู้สึก spinal สำหรับการผ่าตัดคลอด
การรักษาการติดเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลันด้วยยา
การรักษาด้วยธาตุเหล็กสำหรับภาวะเม็ดเลือดแดงต่ำก่อนการผ่าตัด
การรักษาด้วยยาก่อนการผ่าตัดรักษาเนื้องอกมดลูก
การรักษาด้วยยาทาเฉพาะที่สำหรับแผลไหม้ที่ใบหน้า
การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนสำหรับอาการวัยหมดประจำเดือนในสตรีที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสำหรับมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิว
การรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังมีโรคหลอดเลือดสมอง
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคในช่องท้องเป็นเวลา 6 เดือน
การรักษาผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรคเป็นเวลา 6 เดือน
การรักษาสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกระเพาะปัสสาวะ
การรักษาสำหรับโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ
การรักษาอาการคัดตึงเต้านม (เต้านมตึงแน่นเกินไป แข็งและเจ็บ) ในสตรีให้นมบุตร
การรักษาอาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ดีที่สุดคืออะไร?
การรักษาเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนังมือในที่ทำงาน
การรักษาแบบใดที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับอาการบาดเจ็บจากความเย็นจัด
การรักษาโพแทสเซียมมีประสิทธิภาพในการลดโพแทสเซียมเกินผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังหรือไม่
การรักษาไส้ติ่งอักเสบโดยเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดผ่านหน้าท้อง
การรับรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) เพื่อให้บริการทางสุขภาพปฐมภูมิ: การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพ
การลดการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมความโรคความดันโลหิตสูง
การล้างไตทางช่องท้องอย่างเร่งด่วนเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
การวางแผนให้คลอดตอนใกล้หรือครบกำหนดคลอดสำหรับสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และทารกของพวกเขา
การสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์แบบมีโครงสร้างกับการใช้ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล non-invasive ในการจัดการผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว
การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือไม่?
การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้ออย่างรวดเร็วระหว่างมารดาและทารกที่มีสุชภาพดี
การส่งเสริมการออกกำลังกายแบบตัวต่อตัวกับแบบทางไกลและ web 2.0
การส่องกล้องโพรงมดลูกในรายที่สงสัยความผิดปกติของโพรงมดลูกในสตรีที่มีปัญหาในการตั้งครรภ์
การหนีบสายสะดือช้าหรือรีดเลือดจากสายสะดือขณะคลอดช่วยให้สุขภาพของทารกคลอดก่อนกำหนดดีขึ้นหรือไม่
การหยุดสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นหรือไม่
การออกกำลังกายกับการไม่ออกกำลังกายสำหรับการเกิด ความรุนแรง และระยะเวลาของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
การออกกำลังกายมีประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อโรคตับแข็งหรือไม่?
การออกกำลังกายสำหรับการปวดประจำเดือน
การออกกำลังกายสำหรับอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากการอุดตันจากต่อมลูกหมาก
การออกกำลังกายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์หลังจากกระดูกสันหลังหักยุบอันเนื่องมาจากภาวะกระดูกพรุน
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การอาบน้ำผู้ป่วยอาการหนักด้วยคลอเฮกซิดีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
การอาบน้ำเกลือในที่ร่มตามด้วยการได้รับแสงอัลตราไวโอเลต B ประดิษฐ์เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินที่มีปื้นแดงหนาเรื้อรัง
การอุดเส้นเลือดไปเลี้ยงต่อมลูกหมากเพื่อรักษาอาการ LUTS ในชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต
การเข้าร่วมกับ Cochrane ในฐานะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
การเคี้ยวหมากฝรั่งหลังการผ่าตัดคลอดช่วยทำให้การฟื้นตัวเร็วของการทำงานของลำไส้เร็วขึ้น?
การเจาะน้ำคร่ำและชิ้นเนื้อรกเพื่อวินิจฉัยก่อนการคลอด
การเซาะแยกเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำเพื่อชักนำการเจ็บครรภ์
การเตรียมผิวเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลังจากการผ่าตัดคลอด
การเติมน้ำเกลือเข้าไปในถุงน้ำคร่ำเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อภายในถุงน้ำคร่ำ
การเปรียบเทียบชุดตรวจ Xpert Ultra กับ Xpert MTB/RIF ในการตรวจหาวัณโรคปอดและการดื้อยา rifampicin ในผู้ใหญ่
การเปรียบเทียบประเภทของวัคซีน HPVและจำนวนครั้งที่ให้ สำหรับการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ในเพศหญิงและเพศชาย
การเปรียบเทียบยาปฏิชีวนะประเภทต่างๆ ที่ให้เป็นประจำกับสตรี ในการผ่าตัดคลอดเพื่อลดการติดเชื้อ
การเปรียบเทียบยาหย่อนกล้ามเนื้อ 2 ชนิดคือยาโรคูโรเนียมและซัคซินิลโคลีนเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจในการนำสลบแบบรวดเร็ว (rapid sequence induction intubation; RSI intubation)
การเปลี่ยนแรงดันในเครื่องเพิ่มแรงดันทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้อย่างไร
การเพิ่ม Abiraterone acetate โดยร่วมกับการบำบัดด้วยการยับยั้งฮอร์โมนเพศชายในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ไวต่อฮอร์โมน
การเพิ่ม Omega-3 fatty acid ในระหว่างการตั้งครรภ์
การเพิ่มการดื่มน้ำเพื่อป้องกันนิ่วทางเดินปัสสาวะ
การเพิ่มธาตุเหล็กลงในแป้งสาลีลดภาวะโลหิตจางและเพิ่มระดับธาตุเหล็กในประชากรทั่วไปได้หรือไม่
การเยี่ยมบ้านในระยะแรกหลังจากการคลอดทารก
การเย็บปิดแบบทันที (primary closure) เปรียบเทียบกับแบบประวิงเวลา (delayed closure) หรือไม่เย็บปิด สำหรับบาดแผลบาดเจ็บเนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด
การเย็บผูกปากมดลูก (cerclage) ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเองในการตั้งครรภ์เดี่ยว
การเริ่มชั้นเรียนสายกว่าปกติเพื่อการสนับสนุนการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนมัธยม
การเริ่มล้างไตทางช่องท้องแบบเร่งด่วนปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือไม่
การเริ่มให้ความดันทางเดินหายใจบวกต่อเนื่อง (CPAP) ในช่วงต้นเปรียบเทียบกับภายหลังสำหรับภาวะหายใจลำบากในทารกคลอดก่อนกำหนด
การเสริมธาตุสังกะสีสำหรับการรักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
การเสริมธาตุสังกะสีในการรักษาโรคหัดในเด็ก
การเสริมวิตามินซีเพื่อป้องกันและรักษาโรคปอดบวม
การเสริมวิตามินและแร่ธาตุสำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์
การเสริมอาหารแบบเฉพาะบุคคล เทียบกับ การเสริมอาหารแบบมาตรฐาน สำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่
การเสริมโปรตีนในนมมนุษย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกที่คลอดก่อนกำหนด
การแข่งขันช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้ในระยะกลางถึงระยะยาวหรือไม่
การแพทย์ทางเลือกสำหรับอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอด
การโทรศัพท์เพื่อให้ความรู้และการสนับสนุนด้านจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
การใช้ chlorhexidine ทางช่องคลอดในระหว่างเจ็บครรภ์คลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งในมารดาและทารกแรกเกิด (ยกเว้น Group B Streptococcal และ HIV)
การใช้ Granulocyte-colony stimulating factor ในระหว่างการรักษาด้วยเด็กหลอดแก้ว
การใช้ Procalcitonin เพื่อลดอัตราตายในผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง (sepsis)
การใช้ salbutamol (albuterol) ในการดูแลภาวะหายใจเร็วชั่วคราวของทารกแรกเกิด
การใช้ tea tree oil ในการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex
การใช้ Time-lapse systems สำหรับการเพาะเลี้ยงและประเมินตัวอ่อนในคู่สมรสที่มารักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการผสมด้วยการฉีดเชื้ออสุจิเข้าภายในเซลล์ไข่ (ICSI)
การใช้ เอสโตรเจนเฉพาะที่สำหรับช่องคลอดฝ่อในสตรีวัยหมดประจำเดือน
การใช้การทดสอบเพื่อการดูแลอย่างรวดเร็วสำหรับ อาการคออักเสบ เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับอาการเจ็บคอในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
การใช้ของเหลวและสารทางเภสัชวิทยา (ยารักษาโรค) เพื่อป้องกันการเกิดพังผืด (เนื้อเยื่อแผลเป็น) หลังการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานสตรี
การใช้ถุงมือ เสื้อกาวน์ หรือหน้ากากสําหรับการสัมผัสผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีStaphylococcus aureusที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทั่วไป (MRSA)
การใช้น้ำยาบ้วนปากต้านจุลชีพหรือสเปรย์พ่นจมูกโดยผู้ที่ไม่ได้สงสัยว่าเป็น COVID-19 หรือโดยบุคลากรสุขภาพจะป้องกันบุคลากรสุขภาพเมื่อทำ 'ขั้นตอนการสร้างละอองลอย' หรือไม่
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว Omega-3 และ Omega-6 สำหรับโรคตาแห้ง
การใช้ยาชาเฉพาะที่ในระงับความรู้สีกที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ที่มีสะโพกร้าว
การใช้ยาต้านการอักเสบ Nonsteroidal สำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การใช้ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในรูปแบบรับประทาน เปรียบเทียบกับ ยาบรรเทาอาการปวดชนิดอื่น ๆ ในรูปแบบรับประทาน สำหรับบาดแผลฟกช้ำ เคล็ด ขัดยอก
การใช้ยาต้านการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในผู้ป่วยต้อหินที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ที่มุมตา
การใช้ยาปฎิชีวนะระยะสั้นเทียบกับระยะยาวสำหรับภาวะปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผู้ป่วยหนักวัยผู้ใหญ่ที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
การใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันสำหรับรักษาภาวะปอดอักเสบจากชุมชน ในเด็กที่มีสุขภาพดีอายุน้อยกว่า 18 ปี แบบรักษาในโรงพยาบาลและแบบผู้ป่วยนอก
การใช้ยาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหรือไม่ สำหรับการใช้หัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอด ?
การใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีขี้เทาในน้ำคร่ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อในมารดาและทารก
การใช้สัตว์เพื่อบำบัดอาการสมองเสื่อม
การใช้หลักฐานเชิงคุณภาพเพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แนวปฏิบัติในไอซียูของบุคลากรในการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
การใช้ห่วงอนามัยที่มีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนสำหรับการรักษาภาวะประจำเดือนออกมาก
การใช้อัลตราซาวด์นําทางทางช่องคลอดเพื่อใช้เข็มเจาะรังไข่สำหรับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบที่ดื้อต่อ clomiphene ในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
การใช้อากาศเปรียบเทียบกับน้ำเกลือด้วยเทคนิค loss of resistance สำหรับการระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของ epidural space
การใช้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone replacement therapy; HRT) สำหรับสตรีที่เคยได้รับการรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
การใช้เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์เฉพาะที่สหรับการรักษาสิว
การใช้เป้าหมายความดันโลหิตที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
การใช้แผ่นแปะประเภทต่างๆ สำหรับการผ่าตัด carotid patch angioplasty
การใช้โทรศัพท์สำหรับจัดการอาการในผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็ง
การใช้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน
การใส่เสื้อกาวน์โดยผู้ดูแลและผู้เยี่ยมในหอเด็กทารกแรกเกิดสำหรับการป้องกันการป่วยและการตายของทารก
การให้การศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้การสนับสนุน การให้ความรู้ และพฤติกรรมบำบัด จะช่วยเพิ่มการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องในผู้ใหญ่ที่มีการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นหรือไม่
การให้ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและการสนับสนุนในระบบทางไกลสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
การให้ความดันทางเดินหายใจบวกต่อเนื่อง (CPAP) สำหรับภาวะหายใจลำบากในทารกคลอดก่อนกำหนด
การให้ความรู้ด้านสุขภาพจะนําไปสู่ การรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆสําหรับสตรีที่มีอาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือไม่
การให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบ mHealth ผ่านทาง smartphone tablet และโปรแกรมหรือ application บน internet สำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
การให้ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร (written information) จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนบนในสถานพยาบาลปฐมภูมิหรือไม่
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ช่วยให้คนหยุดสูบบุหรี่หรือไม่
การให้มารดาใหม่และทารกอยู่ด้วยกันเปรียบเทียบกับการแยกดูแลสำหรับการเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหรือคุณภาพชีวิตสำหรับสตรีที่มีโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวระยะลุกลามหรือไม่
การให้วัคซีนโรคปอดอักเสบระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกคลอด
การให้วิตามิน D เสริมเป็นประโยชน์หรืออันตรายสำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์
การให้วิตามินดีเสริมเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
การให้วิตามินเอเสริมสำหรับลดการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีของแม่สู่ลูก
การให้วิตามินเอเสริมเพื่อป้องกันการตายและการเจ็บป่วยในทารกแรกเกิดครบกำหนดในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
การให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงทางจมูกสำหรับช่วยการหายใจในผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่
การให้อาหารทางสายยางแบบเร็วเทียบกับช้าสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยหนักที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) โดยมีหรือไม่มีสารอาหารเพิ่มเติมเข้าเส้นเลือด
การให้อาหารเสริมและน้ำแก่ทารกคลอดครบกำหนดที่แข็งแรงดีในช่วงแรก
การให้แคลเซียมแบบเม็ดเสริมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์
การให้ไมโอ-อิโนซิทอลเสริมในสตรีระหว่างตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่

หน้า