ดรรชนี

Acetaminophen สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม
Alcoholic Anonymous และ โปรแกรม 12 ขั้นตอนอื่น ๆ สําหรับความผิดปกติจากการดื่มสุรา
Anticholinergics ร่วมกับ alpha-blockers ในการรักษาอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะต่อมลูกหมากโต
Avatar Therapy สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
Biomarkers ในปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยแบบไม่รุกรานสำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Calcium channel blockers เทียบกับยากลุ่มอื่นสำหรับความดันโลหิตสูง
chloroquine หรือ hydroxychloroquine มีประโยชน์ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสหรือไม่
Cilostazol สำหรับ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
Colchicine เป็นยารักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่?
Continuous positive airway pressure (CPAP) สำหรับ acute bronchiolitis ในเด็ก
Coronavirus (COVID-19): การรวบรวมข้อมูลพิเศษ
Corticosteroids (ยาแก้อักเสบ) โดยการกินหรือฉีดเป็นการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
Corticosteroids สำหรับ periorbital และ orbital cellulitis
Corticosteroids สำหรับการรักษา sepsis
Corticosteroids สำหรับรักษาไลเคนพลานัสในช่องปาก
Corticosteroids เพื่อป้องกันปัญหาการหายใจที่รุนแรงในทารกแรกเกิดหลังการผ่าตัดคลอดที่ครบกำหนด
Corticosteroids แบบฉีดหรือรับประทานสำหรับรักษาโรคเกาต์เฉียบพลัน
COVID-19-specific monoclonal antibodies ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิผลในการป้องกันโรค COVID-19 หรือไม่
COVID-19-specific monoclonal antibodies ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ รักษาโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
Dexamethasone และการระงับอาการปวดที่เส้นประสาทส่วนปลาย
Dopamine agonists สามารถป้องกันภาวะ ovarian hyperstimulation syndrome ในสตรีที่รับการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ด้วย IVF หรือ ICSI ได้หรือไม่
Eszopiclone (Lunesta) สำหรับปัญหาการนอนหลับ
Ethosuximide, sodium valproate หรือ lamotrigine สำหรับอาการ absence seizures ในเด็กและวัยรุ่น
Extended-release methylphenidate สำหรับโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในผู้ใหญ่
Growth hormone สำหรับการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF)
H1-antihistamines สำหรับลมพิษที่เกิดขึ้นเองแบบเรื้อรัง
Indomethacin สำหรับ patent ductus arteriosus ที่มีอาการ ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Intravenous immunoglobulin สำหรับ multifocal motor neuropathy
Ivabradine กับการเป็นยาเสริมฤทธิ์สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
Ivermectin สำหรับป้องกันและรักษา COVID-19
Kangaroo mother care เพื่อลดการเจ็บป่วยและการตายของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย
Late (หลังคลอด ≥ 7 วัน)systemic corticosteroids เพื่อป้องกัน bronchopulmonary dysplasia ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Levonorgestrel intrauterine system(LNG-IUS) สำหรับการป้องกันเยื่อบุโพรงมดลูกในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมและได้รับการรักษาเพิ่มเติมด้วย tamoxifen เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
Levonorgestrel-release intrauterine system เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ
Metformin สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยของโรครังไข่ polycystic และภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
Metformin เป็นยารักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่
Mini-Cog ในการตรวจหาภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอกมีความแม่นยำเพียงใด
Montreal Cognitive Assessment สำหรับการตรวจหาภาวะสมองเสื่อม
Nifedipine สำหรับ ประจำเดือนปฐมภูมิ (ปวดประจำเดือน)
Oxycodone สำหรับ อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในผู้ใหญ่
Oxytocin เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดมากเกินไปสำหรับสตรีในระยะที่ 3 ของการคลอด
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) inhibitors สำหรับรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจาย
Pentoxifylline รักษา อาการปวดน่องเป็นพักๆ (Intermittent Claudication) ได้ดีเพียงใด
Pentoxifylline สำหรับสตรีที่มี endometriosis
Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง
Plasma จากผู้ที่หายจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่
Probiotics สำหรับการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ใหญ่และเด็ก
Progesterone receptor modulator สำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Progestogen สำหรับการป้องกันการแท้งบุตร
Progestogens หรือ progestogen-release intrauterine systems สำหรับเนื้องอกในมดลูก (นอกเหนือจากการรักษาทางยาก่อนการผ่าตัด)
Racecadotril สำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
Remdesivir ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน
rufinamide สามารถรักษาโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชักได้ดีเพียงใด
Selective estrogen receptor modulators (SERMs) สำหรับ การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่ได้รับยืนยันโดยการตรวจชิ้นเนื้อ
Selective serotonin re-uptake inhibitors สำหรับรักษาการหลั่งเร็ว
Steroids สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
Synbiotics ป้องกัน necrotising enterocolitis ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมากหรือไม่?
Tafenoquine สำหรับป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียจาก vivax
Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
Thiazides เป็นตัวเลือกแรกที่ดีที่สุดสำหรับความดันโลหิตสูง
vaginal packing, tranexamic acid การรักษาทาง รังสีวิทยา หรือการรักษาอื่นๆ เพื่อควบคุมเลือดออกทางช่องคลอดในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามหรือไม่
กลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย
กลยุทธ์ถึงปี 2020
กลยุทธ์ในการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร corticosteroid ให้เหมาะสมสำหรับสตรีที่คาดว่าจะคลอดก่อนกำหนด
กลวิธีในการช่วยแพทย์ให้เปลี่ยนแบบแผนการสั่งยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
กลุ่มสารต้านเรนิน (Renin) เทียบกับ กลุ่มสารแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (ACE) ให้ผลอย่างไรเมื่อใช้สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง
กัญชาและสารแคนนาบินอยด์สำหรับผู้ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
กายภาพบำบัดทรวงอก (Chest physiotherapy) ในเด็กอายุน้อยกว่าสองปีที่เป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchiolitis)
กายอุปกรณ์เสริมพยุงเท้า (Foot orthoses) เพื่อรักษาเท้าแบนในเด็ก
การกดการทำงานของต่อม pituitary ก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF; in vitro fertilisation) ในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง
การกักตัวอย่างเดียวหรือการใช้ร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ ควบคุม COVID-19 ได้หรือไม่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเร่งด่วน
การกำจัดขนก่อนการผ่าตัดป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดหรือไม่
การขยายเวลาการรักษาโดยทีมสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญจะเป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคจิตที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรือไม่
การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำสำหรับสุขภาพปริทันต์ในผู้ใหญ่
การควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยรัฐบาล
การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป็นกลยุทธช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็ก (อายุ 0 ถึง18 ปี) ได้หรือไม่
การควบคุมแมลงวันเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก
การควบคุมโรคมาลาเรียด้วยยา ivermectin
การคัดกรองภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นจะพิจารณาทั้งปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การจัดการความเครียดแบบใช้คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับใช้กับบุคคลโดยตรงสำหรับคนทำงาน
การจัดการยาป้องกันการชักจากไข้ในเด็ก
การจัดการรายกรณีแบบเข้มข้น สำหรับผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการรุนแรง
การจัดการเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะ
การจัดการในครัวเรือนเพื่อป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กภายในบ้าน
การจัดบ้านเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย
การจัดสรรและการรับบริการขณะตั้งครรภ์
การจัดแสงไฟในที่ทำงานเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและสภาพอารมณ์ในผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน
การจำกัดปริมาณสารน้ำที่ให้ทางการกินหรือทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิดที่มีอาการหายใจลำบาก (ภาวะหายใจเร็วชั่วคราวของทารกแรกเกิด)
การจำกัดเวลารับประทาน (การอดอาหารเป็นระยะ) ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หรือไม่
การจ่ายเงินตามผลงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
การฉีด sclerotherapy สำหรับเส้นเลือดขอด
การฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำสายสะดือเพื่อจัดการกับภาวะรกค้าง
การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก
การฉีดวัคซีนไวรัส HPV เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงก่อนการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การฉีดสารละลายลิ่มเลือดหลังการผ่าตัดช่องท้องจะช่วยลดการอุดตันของเลือดได้หรือไม่หากยังคงดำเนินต่อไปหลังจากออกจากโรงพยาบาล
การฉีดเชื้อผสมเทียมสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
การฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้
การฉีดไดโคลฟีแนคฉีดเข้าเส้นเลือดดำครั้งเดียวสำหรับอาการปวดระยะสั้นหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่
การชักนำให้เกิดการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ปกติที่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์หรือมากกว่า
การชักนำให้เกิดการเจ็บคลอดที่บ้านเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล
การช่วยเหลือในระหว่าตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย
การดูดหลอดลมของทารกแรกเกิดที่ไม่แข็งแรงที่น้ำคร่ำมี meconium-stained
การดูแลความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ป่วยหนักเพื่อป้องกันปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ
การดูแลความเจ็บป่วยของเด็กในชุมชนแบบบูรณาการในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง
การดูแลผิวในทารกเพื่อป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบและการแพ้อาหาร
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
การตรวจ ABeta42 มีความแม่นยำเพียงใดในการแยกโรคอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมประเภทอื่นๆ ในผู้ป่วยที่ตรวจในคลินิกเฉพาะทาง
การตรวจ HPV เปรียบเทียบกับการตรวจ Papanicolaou (Pap) สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทรวงอกเทียบกับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในท่านอนหงายเพื่อการวินิจฉัยภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอดจากการบาดเจ็บที่แผนกฉุกเฉินมีความแม่นยำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรอง (screening tests) วัณโรคปอด (active pulmonary tuberculosis) ในเด็ก
การตรวจคัดกรอง COVID-19 มีประสิทธิผลเพียงใด
การตรวจคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2
การตรวจทางช่องคลอดที่ทำเป็นประจำในการคลอด
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้ตามปกติเพื่อวินิจฉัย COVID-19 มีความแม่นยำเพียงใด
การตรวจระดับโมเลกุลเพื่อตรวจหาการติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิด
การตรวจวินิจฉัยโควิด -19 อย่างรวดเร็วแม่นยำเพียงใด?
การตรวจสุขภาพตามปกติก่อนการผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก
การตรวจสุขภาพทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจสุขภาพแบบตัวต่อตัวหรือไม่
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในผู้ใหญ่มีความถูกต้องแค่ไหน
การตรวจโดยการทำ proctogram ยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานส่วนหลังในสตรีที่มีอาการถ่ายอุจจาระลำบากหรือไม่
การตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก
การตัดมดลูกและการจัดการทางการแพทย์สำหรับมะเร็งปากมดลูกที่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงเท่านั้น
การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดได้หรือไม่
การตัดหรือจี้เยื่อบุโพรงมดลูกมีประสิทธิผล ปลอดภัยกว่า หรือเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าการตัดมดลูกด้วยช่องทางต่างๆหรือไม่
การตัดแต่งแผลด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (hydrosurgery) ดีกว่าการตัดแต่งแผลแบบเดิมหรือไม่ สำหรับการรักษาแผลไฟไหม้ระดับความลึกปานกลางระยะเฉียบพลัน
การติดต่อทางวิดีโอเพื่อลดการแยกตัวจากสังคมและความรู้สึกเหงาในผู้สูงอายุ
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) นั้นแม่นยำเพียงใดในการตรวจหามะเร็งตับ
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกจากโรคอัลไซเมอร์ในผู้มีสติปัญญาบกพร่องเล็กน้อยมีความแม่ยำแค่ไหน
การทดสอบ Mini-Cog แม่นยำแค่ไหนเมื่อใช้เพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อมในเวชปฏิบัติทั่วไป
การทดสอบคัดกรองความสามารถทางสติปัญญาโดยย่อ (Mini-Cog) สำหรับการประเมินภาวะสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้
การทดสอบที่วัดระดับเฟอร์ริติน (โปรตีนที่เก็บธาตุเหล็ก) ในเลือดแม่นยำเพียงใดในการวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กและภาวะเหล็กเกิน
การทดสอบเพื่อค้นหายาปฏิชีวนะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด: การทดสอบอย่างรวดเร็วดีกว่าการทดสอบมาตรฐานหรือไม่
การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการทำหมันสตรี (บล็อกท่อนำไข่)
การทำกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการรู้คิด/ทางปัญญา (cognitive) สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและ ผู้ที่เป็นโรคพาร์คินสันที่มีความบกพร่องทางการรู้คิดในระดับเล็กน้อย
การทำกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การทำคลอดรกในระยะที่ 3 ของการคลอด
การทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
การทำความสะอาดช่องปากเพื่อป้องกันปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชรา
การทำความสะอาดมือด้วยเถ้าจะหยุดหรือลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อเทียบกับสบู่หรือของอย่างอื่นหรือไม่
การทำความสะอาดแผลที่ขาที่เกิดจากหลอดเลือดดำช่วยให้แผลหายได้หรือไม่
การทำนายการกำเริบของโรคหรือการกลับเป็นซ้ำของภาวะซึมเศร้า
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เปรียบเทียบกับการต่อหมันในการรักษาภาวะมีบุตรยากภายหลังการผ่าตัดทำหมัน
การทำแท้งด้วยยาในร้านขายยากับตามคลินิก
การทำโยคะเพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
การทำให้เลือดแข็งตัวน้อยลงลงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เกิดลิ่มเลือดหรือไม่
การทําแท้งด้วยยาทำโดยตนเองเปรียบเทียบกับทำโดยผู้ให้บริการ
การบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกหรือมดลูกเข้าอู่หลังคลอด
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบทางไกลสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
การบริหารกล้ามเนื้อปากและลำคอสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
การบริหารและการจัดการ
การบำบัดชีวิตคู่สำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยกลิ่นหอมสำหรับภาวะสมองเสื่อม
การบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้ใหญที่มีปัญหาสุขภาพทางกายเป็นเวลานานและมีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยการกระตุ้นให้ทำพฤติกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยการรำลึกความหลังสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
การบำบัดด้วยความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อปรับปรุงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่มี obstructive sleep apnoea
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมจะมีประสิทธภาพเช่นเดียวกับการบำบัดทางจิตสังคมรูปแบบอื่นๆสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทหรือไม่
การบำบัดทางจิตมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศร้าที่มีอาการไม่ดีขึ้นไปจากการรักษาก่อนหน้านี้หรือไม่
การบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่นที่เป็นโรคจิต
การบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับสตรีที่มีประสบการณ์ได้รับความรุนแรงจากชีวิตคู่
การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่เป็นมะเร็ง
การบำบัดทางจิตเพื่อป้องกันการเกิด ความผิดปกติในการมีบาดแผลทางใจ (PTSD) ในเด็กและวัยรุ่น
การบำบัดทางจิตใจสามารถช่วยรักษาแผลที่เท้าจากเบาหวานและป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้หรือไม่
การบำบัดทางจิตใจสำหรับ post-traumatic stress disorder (PTSD) ในผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตรุนแรง
การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะวิตกกังวล
การประยุกต์ใช้ความร้อนหรือเลเซอร์ผ่านกล้องที่รังไข่เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มี polycystic ovary syndrome ที่ไม่ตกไข่
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของความจำและการทำงานประจำวันของผู้สูงอายุโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง IQCODE
การประเมินการให้ข้อมูลการประเมินผลของผู้ที่ใช้บริการการบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต
การประเมินปากมดลูกโดยอัลตราซาวนด์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
การปรับปรุงการใช้ความระมัดระวังมาตรฐานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (healthcare workers) เพื่อลดการติดเชื้อในสถานดูแลสุขภาพ
การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ที่มีเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิและผู้ดูแลโดยใช้วิธีการแบบประคับประคองในระยะแรก
การปรับปรุงระบบข้อมูลสุขภาพที่ทำตามปกติเพื่อเสริมสร้างการจัดการระบบสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสำหรับโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์: a network meta-analysis
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดสร้างเม็ดเลือดสำหรับผู้ที่มีภาวะ β-thalassaemia ที่ต้องการถ่ายเลือด
การปิดแผลที่ใช้แรงดันลบสำหรับแผลผ่าตัดแบบปิด
การป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
การป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการลดลงของความรู้ความเข้าใจโดยใช้วิธีการแบบหลายโดเมน
การป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัดสมอง
การผ่าตัดคลอดตามแผนสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์แฝด
การผ่าตัดช่องทางเล็ก (ผ่านกล้อง) ผ่านช่องท้องสำหรับการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในสตรี
การผ่าตัดตาทั้งสองข้างในวันเดียวกันหรือต่างกัน: การรักษาต้อกระจกในตาทั้งสองข้างแบบไหนดีกว่ากัน
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องและใช้หุ่นยนต์ช่วยเทียบกับผ่าตัดแบบเปิด สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะไม่ลุกลาม
การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดเทียบกับการชะลอการรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดไม่ลุกลาม
การผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับรักษาอาการปวดและภาวะมีบุตรยากที่เกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
การผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่เปรียบเทียบกับการผ่าตัดมดลูกเพียงอย่างเดียวสำหรับการป้องกันมะเร็งรังไข่
การผ่าตัดรักษาโรคท่อนำไข่ในสตรีเนื่องจากได้รับการปฏิสนธินอกร่างกาย
การผ่าตัดรังไข่เพื่อลดอาการในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การผ่าตัดสำหรับ Bell’s palsy (อัมพาตใบหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุ)
การผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อนที่พยายามตั้งครรภ์เองและก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว
การผ่าตัดหรือการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดสำหรับการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะ IB2
การผ่าตัดเปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองในการรักษาการเคลื่อนหลุดของข้อระหว่างปลายกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกสะบัก (acromioclavicular joint) ในผู้ใหญ่
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในผู้ใหญ่
การผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังในสตรี
การผ่าตัดเอา fibroid ออก จะทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ดีขึ้นหรือไม่
การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving สำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก
การผ่าตัดแบบส่องกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะเริ่มต้น
การผ่าตัดและการสวนหลอดเลือดสำหรับการรักษาภาวะการฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดแดงที่คอที่มีอาการ
การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในช่องหน้าลูกตาร่วมกับไมโตไมซินซี
การฝังเข็มสำหรับความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิในผู้ใหญ่ (Primary hypertension)
การฝังเข็มสำหรับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
การฝังเข็มสำหรับอาการปวดประจำเดือน
การฝังเข็มสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังที่ไม่เฉพาะเจาะจง
การฝังเข็มหรือการกดจุดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างคลอด
การฝังเข็มและการบำบัดที่เกี่ยวข้องช่วยผู้สูบบุหรี่ที่กำลังพยายามเลิกบุหรี่
การฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีประสิทธิภาพอย่างไรในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการกลั้นไม่ได้
การฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตอย่างรุนแรง
การฝึกสติเพื่อพัฒนาทางจิตใจในนักศึกษาแพทย์และแพทย์จบใหม่
การฝึกสอนการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ทำการตัดสินใจด้านสุขภาพ
การฝึกหายใจในผู้ป่วยหอบหืด
การฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเพื่อจัดการความรุนแรงต่อสตรีโดยคู่ชีวิตที่ใกล้ชิด
การฝึกออกกำลังกายในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
การฝึกโยคะเปรียบเทียบกับการดูแลที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยจิตเภท
การฟังดนตรีระหว่างการผ่าท้องคลอดโดยการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของมารดาและทารก
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลสำหรับผู้ที่มีโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับโรคผังพืดที่ปอด
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ
การยกหัวเตียงขึ้นกับการนอนราบเพื่อป้องกันภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากเครื่องช่วยหายใจ (VAP) ในผู้ใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
การยับยั้งการทำงานของรังไข่ในการรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกที่มีตัวรับฮอร์โมน
การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
การย่อยชิ้นเนื้อด้วยมือในถุงเก็บชิ้นเนื้อ (manual morcellation) เทียบกับการใช้เครื่องย่อยชิ้นเนื้อ (power morcellation) ในการผ่าตัดตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (laparoscopic myomectomy)
การย้ายตัวอ่อนสดเปรียบเทียบกับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งในการช่วยการเจริญพันธุ์
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อลดการใช้ยาในการระงับความรู้สึกและหลีกเลี่ยงการสร้างละอองลอย
การรวบรวมพิเศษ Coronavirus (COVID-19): ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่
การรวม beta agonist ขนาดคงที่และยา steroids แบบพ่นตามความจำเป็น สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นโรคหอบหืดไม่รุนแรง
การรวม transcatheter arterial chemoembolisation (TACE) และ thermal ablation เทียบกับ TACE เพียงอย่างเดียวสำหรับมะเร็งตับ
การรองพื้นโพรงฟันก่อนการบูรณะฟันหลังด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน
การระงับความรู้สึก หรือ การระงับความปวด ในขณะล้วงรกที่ค้างอยู่
การระงับความรู้สึกเฉพาะที่และเฉพาะส่วนในการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเจ็บปวดต่อเนื่องในระยะยาวหลังการผ่าตัด
การระงับความรู้สึกแบบ spinal ร่วมกับ epidural เปรียบเทียบกับการระงับความรู้สึก spinal สำหรับการผ่าตัดคลอด
การระบายน้ำหลังจากการตัดไส้ติ่งสำหรับไส้ติ่งอักเสบที่ซับซ้อน
การรักษาการติดเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลันด้วยยา
การรักษาก่อนและหลังการผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การรักษาด้วย bisphosphonate เพื่อปรับปรุงสุขภาพกระดูกในเด็กที่เป็น CP
การรักษาด้วย botulinum toxin type A หรือยา anticholinergic สำหรับผู้ที่มีอาการคอบิดเกร็ง (การวางท่าของศีรษะที่ไม่ได้ตั้งใจ)
การรักษาด้วย progestogens มีประสิทธิผลในการป้องกันการแท้งบุตรหรือไม่
การรักษาด้วยความเย็นเฉพาะที่เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของฝีเย็บที่เกิดขึ้นระหว่างการคลอดบุตร
การรักษาด้วยธาตุเหล็กสำหรับภาวะเม็ดเลือดแดงต่ำก่อนการผ่าตัด
การรักษาด้วยยาก่อนการผ่าตัดรักษาเนื้องอกมดลูก
การรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าสำหรับภาวะซึมเศร้าในสตรีหลังคลอด
การรักษาด้วยยาทาเฉพาะที่สำหรับแผลไหม้ที่ใบหน้า
การรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท
การรักษาด้วยวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดอาการชักโดยใช้คลื่นแม่เหล็กเป็นการรักษาเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษาหรือไม่

หน้า