ดรรชนี

Acetaminophen สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม
Alcoholic Anonymous และ โปรแกรม 12 ขั้นตอนอื่น ๆ สําหรับความผิดปกติจากการดื่มสุรา
Alemtuzumab สำหรับ multiple sclerosis
Anti-VEGF สำหรับป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดวุ้นตาสำหรับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
Anticholinergics ร่วมกับ alpha-blockers ในการรักษาอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะต่อมลูกหมากโต
Avatar Therapy สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
Baclofen สำหรับความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์
Balneotherapy สำหรับภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง
Biomarkers ในปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยแบบไม่รุกรานสำหรับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Botulinum toxin สำหรับรักษาอาการตาเหล่
Calcium channel blockers เทียบกับยากลุ่มอื่นสำหรับความดันโลหิตสูง
Cannabinoids สำหรับรักษาโรคสมองเสื่อม
chloroquine หรือ hydroxychloroquine มีประโยชน์ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสหรือไม่
Cilostazol สำหรับ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
Cochrane Students
Coenzyme Q10 สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว
Colchicine เป็นยารักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่?
Continuous positive airway pressure (CPAP) สำหรับ acute bronchiolitis ในเด็ก
Coronavirus (COVID-19): การรวบรวมข้อมูลพิเศษ
Corticosteroids (ยาแก้อักเสบ) โดยการกินหรือฉีดเป็นการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
corticosteroids มีผลอย่างไรต่อการป้องกัน postherpetic neuralgia
Corticosteroids สำหรับ periorbital และ orbital cellulitis
Corticosteroids สำหรับการรักษา sepsis
Corticosteroids สำหรับรักษาไลเคนพลานัสในช่องปาก
Corticosteroids เพื่อป้องกันปัญหาการหายใจที่รุนแรงในทารกแรกเกิดหลังการผ่าตัดคลอดที่ครบกำหนด
Corticosteroids แบบฉีดหรือรับประทานสำหรับรักษาโรคเกาต์เฉียบพลัน
COVID-19-specific monoclonal antibodies ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิผลในการป้องกันโรค COVID-19 หรือไม่
COVID-19-specific monoclonal antibodies ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ รักษาโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
Cranberries เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
Dexamethasone และการระงับอาการปวดที่เส้นประสาทส่วนปลาย
Dopamine agonists สามารถป้องกันภาวะ ovarian hyperstimulation syndrome ในสตรีที่รับการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ด้วย IVF หรือ ICSI ได้หรือไม่
Eszopiclone (Lunesta) สำหรับปัญหาการนอนหลับ
Ethosuximide, sodium valproate หรือ lamotrigine สำหรับอาการ absence seizures ในเด็กและวัยรุ่น
Extended-release methylphenidate สำหรับโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในผู้ใหญ่
Glucocorticoids สำหรับโรค ครูป ในเด็ก
Gonadotrophin-releasing hormone analogues สำหรับความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Growth hormone สำหรับการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF)
H1-antihistamines สำหรับลมพิษที่เกิดขึ้นเองแบบเรื้อรัง
Homeopathic Oscillococcinum ® สำหรับการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่และการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่
Indomethacin สำหรับ patent ductus arteriosus ที่มีอาการ ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Intravenous immunoglobulin สำหรับ multifocal motor neuropathy
Ivabradine กับการเป็นยาเสริมฤทธิ์สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
Ivermectin สำหรับป้องกันและรักษา COVID-19
Kangaroo mother care เพื่อลดการเจ็บป่วยและการตายของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย
Late (หลังคลอด ≥ 7 วัน)systemic corticosteroids เพื่อป้องกัน bronchopulmonary dysplasia ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Levonorgestrel intrauterine system(LNG-IUS) สำหรับการป้องกันเยื่อบุโพรงมดลูกในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมและได้รับการรักษาเพิ่มเติมด้วย tamoxifen เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
Levonorgestrel-release intrauterine system เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ
Mammography ตามด้วย ultrasonography เทียบกับ mammography เพียงอย่างเดียวสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีที่มีความเสี่ยงปานกลางต่อการเป็นมะเร็งเต้านม
Metformin สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยของโรครังไข่ polycystic และภาวะมีบุตรยากอย่างอ่อน
Metformin เป็นยารักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่
Methylphenidate เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือไม่ และยานี้ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่
Mini-Cog ในการตรวจหาภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอกมีความแม่นยำเพียงใด
Montreal Cognitive Assessment สำหรับการตรวจหาภาวะสมองเสื่อม
Moxibustion สำหรับกลับทารกในท่าก้น
Nifedipine สำหรับ ประจำเดือนปฐมภูมิ (ปวดประจำเดือน)
Opioids สำหรับการจัดการความเจ็บปวดในทารกที่สัมผัสกับการทำหัตถการที่เจ็บปวด
opioids เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเจ็บปวดในทารกหลังการผ่าตัดหรือไม่
Oxycodone สำหรับ อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในผู้ใหญ่
Oxytocin เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดมากเกินไปสำหรับสตรีในระยะที่ 3 ของการคลอด
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) inhibitors สำหรับรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจาย
Pentoxifylline รักษา อาการปวดน่องเป็นพักๆ (Intermittent Claudication) ได้ดีเพียงใด
Pentoxifylline สำหรับ การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและลำไส้อักเสบจากเนื้อตายในทารกแรกเกิด
Pentoxifylline สำหรับสตรีที่มี endometriosis
Phenobarbital มีประโยชน์และความเสี่ยงอย่างไรในการป้องกันเลือดออกในสมองในทารกที่คลอดเร็วเกินไป
Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง
Polyunsaturated fatty acids (PUFA) สำหรับโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กและวัยรุ่น
Pravastatin สำหรับลดไขมัน
Prebiotics สำหรับป้องกัน necrotising enterocolitis ในทารกคลอดก่อนกำหนด
Probiotics สำหรับการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ใหญ่และเด็ก
Progesterone receptor modulator สำหรับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Progestogen สำหรับการป้องกันการแท้งบุตร
Progestogens หรือ progestogen-release intrauterine systems สำหรับเนื้องอกในมดลูก (นอกเหนือจากการรักษาทางยาก่อนการผ่าตัด)
Racecadotril สำหรับรักษาเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน
rufinamide สามารถรักษาโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชักได้ดีเพียงใด
Selective estrogen receptor modulators (SERMs) สำหรับ การรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่ได้รับยืนยันโดยการตรวจชิ้นเนื้อ
Selective serotonin re-uptake inhibitors สำหรับรักษาการหลั่งเร็ว
Serenoa repens สำหรับโรคต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็ง
Steroids สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
Synbiotics ป้องกัน necrotising enterocolitis ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมากหรือไม่?
Systemic opioids มีประสิทธิผลและปลอดภัยเพียงใดสำหรับการควบคุมและการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดในทารกแรกเกิด
Tafenoquine สำหรับป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียจาก vivax
Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
Thiazides เป็นตัวเลือกแรกที่ดีที่สุดสำหรับความดันโลหิตสูง
Tramadol สำหรับการรักษาอาการปวดเส้นประสาท
vaginal packing, tranexamic acid การรักษาทาง รังสีวิทยา หรือการรักษาอื่นๆ เพื่อควบคุมเลือดออกทางช่องคลอดในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามหรือไม่
[การรักษา uveitis ที่เกี่ยวข้องกับโรคไขข้ออักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเด็กและเยาวชน (JIA): tumour necrosis factor (TNF) ทำงานได้ดีเพียงใด]
กรดทราเนซามิก (ยาที่ใช้ในการปรับปรุงการแข็งตัวของเลือด) ช่วยลดเลือดออกระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังหรือไม่
กรดไขมันโอเมก้า 3 สำหรับภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่
กลยุทธ์การควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของ meticillin-resistant (MRSA) ในบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับระบบสุขภาพในประเทศที่มีรายได้น้อย
กลยุทธ์การเคลื่อนไหวช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในผู้ใหญ่หรือไม่
กลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพในการระบุภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงจากพันธุกรรมแบที่เป็นไปได้หรือแน่นอนในการดูแลปฐมภูมิและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในชุมชน
กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ในการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
กลยุทธ์ในการเพิ่มการปฏิบัติตามการรักษาในการขับธาตุเหล็กในผู้ที่เป็นโรค sickle cell disease หรือ thalassaemia
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร corticosteroid ให้เหมาะสมสำหรับสตรีที่คาดว่าจะคลอดก่อนกำหนด
กลวิธีในการช่วยแพทย์ให้เปลี่ยนแบบแผนการสั่งยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
กลุ่มทบทวนวรรณกรรม (Review Groups)
กลุ่มสารต้านเรนิน (Renin) เทียบกับ กลุ่มสารแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (ACE) ให้ผลอย่างไรเมื่อใช้สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง
กัญชาและสารแคนนาบินอยด์สำหรับผู้ที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
กายภาพบำบัดทรวงอก (Chest physiotherapy) ในเด็กอายุน้อยกว่าสองปีที่เป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchiolitis)
กายภาพบำบัดทรวงอกสำหรับโรคปอดบวมในผู้ใหญ่
กายภาพบำบัดทรวงอกแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับเทคนิคการล้างทางเดินหายใจอื่น ๆ สำหรับ Cystic fibrosis
กายอุปกรณ์เสริมพยุงเท้า (Foot orthoses) เพื่อรักษาเท้าแบนในเด็ก
การกดการทำงานของต่อม pituitary ก่อนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF; in vitro fertilisation) ในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การกระตุ้นความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่
การกระตุ้นทางปากเพื่อส่งเสริมการให้อาหารทางปากในทารกที่คลอดก่อนกำหนด
การกระตุ้นหนังศีรษะของทารกเป็นการทดสอบสุขภาพของทารกในการคลอด
การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง
การกระตุ้นไขสันหลังสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง
การกักตัวอย่างเดียวหรือการใช้ร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ ควบคุม COVID-19 ได้หรือไม่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเร่งด่วน
การกำจัดขนก่อนการผ่าตัดป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดหรือไม่
การขยายเวลาการรักษาโดยทีมสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญจะเป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคจิตที่เพิ่งเริ่มมีอาการหรือไม่
การขูดหินปูนและขัดฟันเป็นประจำสำหรับสุขภาพปริทันต์ในผู้ใหญ่
การคลอดในโรงพยาบาลตามแผนกับการคลอดที่บ้านตามแผน
การควบคุมการประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยรัฐบาล
การควบคุมความดันโลหิตสำหรับภาวะเบาหวานขึ้นตา
การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป็นกลยุทธช่วยป้องกันโรคอ้วนในเด็ก (อายุ 0 ถึง18 ปี) ได้หรือไม่
การควบคุมแมลงวันเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก
การควบคุมโรคมาลาเรียด้วยยา ivermectin
การคัดกรองภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นจะพิจารณาทั้งปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การจัดการความเครียดแบบใช้คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับใช้กับบุคคลโดยตรงสำหรับคนทำงาน
การจัดการความเจ็บปวดแบบทีละขั้นตอน (ตามอัลกอริทึม) สำหรับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
การจัดการยาป้องกันการชักจากไข้ในเด็ก
การจัดการรายกรณีแบบเข้มข้น สำหรับผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการรุนแรง
การจัดการเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะ
การจัดการในครัวเรือนเพื่อป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กภายในบ้าน
การจัดสรรและการรับบริการขณะตั้งครรภ์
การจัดแสงไฟในที่ทำงานเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและสภาพอารมณ์ในผู้ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน
การจำกัดปริมาณสารน้ำที่ให้ทางการกินหรือทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิดที่มีอาการหายใจลำบาก (ภาวะหายใจเร็วชั่วคราวของทารกแรกเกิด)
การจำกัดเวลารับประทาน (การอดอาหารเป็นระยะ) ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หรือไม่
การจ่ายเงินตามผลงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
การฉีด sclerotherapy สำหรับเส้นเลือดขอด
การฉีด steroid เฉพาะที่สำหรับกลุ่มอาการ carpal tunnel
การฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำสายสะดือเพื่อจัดการกับภาวะรกค้าง
การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก
การฉีดวัคซีนไวรัส HPV เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงก่อนการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การฉีดสารละลายลิ่มเลือดหลังการผ่าตัดช่องท้องจะช่วยลดการอุดตันของเลือดได้หรือไม่หากยังคงดำเนินต่อไปหลังจากออกจากโรงพยาบาล
การฉีดอสุจิเข้าไซโตพลาสซึมกับเทคนิคมาตราฐานสำหรับการผสมเทียมกับฟองไข่ ระหว่างการปฏิสนธินอกร่างกายในคู่ที่มีภาวะมีบุตรยากที่ไม่ใช่มีปัจจัยจากเพศชาย
การฉีดเชื้อผสมเทียมสำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
การฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้
การฉีดไดโคลฟีแนคฉีดเข้าเส้นเลือดดำครั้งเดียวสำหรับอาการปวดระยะสั้นหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่
การชักนำให้เกิดการคลอดในสตรีตั้งครรภ์ปกติที่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์หรือมากกว่า
การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในหรือช่วงใกล้สิ้นสุดของการตั้งครรภ์สำหรับทารกที่สงสัยว่ามีขนาดใหญ่มาก (macrosomia)
การชักนำให้เกิดการเจ็บคลอดที่บ้านเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล
การช่วยหายใจแบบ Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) เทียบกับการช่วยหายใจแบบ Nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) สำหรับทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดหลังถอดท่อช่วยหายใจ
การช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำสำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่วนกลาง
การช่วยเหลือทางสังคมช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจได้หรือไม่ 
การช่วยเหลือในระหว่าตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย
การดัดแปลงบ้านเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย
การดามสำหรับ carpal tunnel syndrome
การดื่มน้ำเเพิ่มขึ้นพื่อป้องกันนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
การดูดหลอดลมของทารกแรกเกิดที่ไม่แข็งแรงที่น้ำคร่ำมี meconium-stained
การดูแลความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ป่วยหนักเพื่อป้องกันปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ
การดูแลความเจ็บป่วยของเด็กในชุมชนแบบบูรณาการในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง
การดูแลช่องปากเพื่อป้องกันโรคปอดบวมในบ้านพักคนชรา
การดูแลผิวในทารกเพื่อป้องกันโรคผื่นผิวหนังอักเสบและการแพ้อาหาร
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
การตรวจ ABeta42 มีความแม่นยำเพียงใดในการแยกโรคอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมประเภทอื่นๆ ในผู้ป่วยที่ตรวจในคลินิกเฉพาะทาง
การตรวจ HPV เปรียบเทียบกับการตรวจ Papanicolaou (Pap) สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทรวงอกเทียบกับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในท่านอนหงายเพื่อการวินิจฉัยภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอดจากการบาดเจ็บที่แผนกฉุกเฉินมีความแม่นยำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรอง (screening tests) วัณโรคปอด (active pulmonary tuberculosis) ในเด็ก
การตรวจคัดกรอง COVID-19 มีประสิทธิผลเพียงใด
การตรวจคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2
การตรวจทางช่องคลอดที่ทำเป็นประจำในการคลอด
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้ตามปกติเพื่อวินิจฉัย COVID-19 มีความแม่นยำเพียงใด
การตรวจระดับโมเลกุลเพื่อตรวจหาการติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิด
การตรวจวินิจฉัยโควิด -19 อย่างรวดเร็วแม่นยำเพียงใด?
การตรวจสุขภาพตามปกติก่อนการผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก
การตรวจสุขภาพทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจสุขภาพแบบตัวต่อตัวหรือไม่
การตรวจเลือดในอุจจาระแบบใดแม่นยำกว่าในการตรวจหามะเร็งลำไส้และติ่งเนื้อขนาดใหญ่ในการตรวจคัดกรองประชากร
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในผู้ใหญ่มีความถูกต้องแค่ไหน
การตรวจโดยการทำ proctogram ยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานส่วนหลังในสตรีที่มีอาการถ่ายอุจจาระลำบากหรือไม่
การตัดทอนซิลออกทั้งหมดเปรียบเทียบกับผ่าตัดทอนซิลออกบางส่วนเพื่อช่วยการหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก
การตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก
การตัดพาราไทรอยด์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะไฮเปอร์พาราไทรอยด์ส
การตัดมดลูกและการจัดการทางการแพทย์สำหรับมะเร็งปากมดลูกที่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงเท่านั้น
การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดได้หรือไม่
การตัดหรือจี้เยื่อบุโพรงมดลูกมีประสิทธิผล ปลอดภัยกว่า หรือเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าการตัดมดลูกด้วยช่องทางต่างๆหรือไม่
การตัดแต่งแผลด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (hydrosurgery) ดีกว่าการตัดแต่งแผลแบบเดิมหรือไม่ สำหรับการรักษาแผลไฟไหม้ระดับความลึกปานกลางระยะเฉียบพลัน
การติดต่อทางวิดีโอเพื่อลดการแยกตัวจากสังคมและความรู้สึกเหงาในผู้สูงอายุ
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) นั้นแม่นยำเพียงใดในการตรวจหามะเร็งตับ
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) สำหรับการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกจากโรคอัลไซเมอร์ในผู้มีสติปัญญาบกพร่องเล็กน้อยมีความแม่ยำแค่ไหน
การทดสอบ Mini-Cog แม่นยำแค่ไหนเมื่อใช้เพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อมในเวชปฏิบัติทั่วไป
การทดสอบ ณ จุดดูแลเพื่อตรวจหาปริมาณไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารรสุข
การทดสอบการอักเสบสามารถช่วยแพทย์ตัดสินใจว่าจะใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไม่
การทดสอบคัดกรองความสามารถทางสติปัญญาโดยย่อ (Mini-Cog) สำหรับการประเมินภาวะสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้
การทดสอบที่วัดระดับเฟอร์ริติน (โปรตีนที่เก็บธาตุเหล็ก) ในเลือดแม่นยำเพียงใดในการวินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กและภาวะเหล็กเกิน
การทดสอบเพื่อค้นหายาปฏิชีวนะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด: การทดสอบอย่างรวดเร็วดีกว่าการทดสอบมาตรฐานหรือไม่
การทดสอบเพื่อระบุต่อมน้ำเหลืองที่รับน้ำเหลืองจากอวัยวะที่เกี่ยวข้องในสตรีที่เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำว่ามะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือไม่
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคืออะไร
การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการทำหมันสตรี (บล็อกท่อนำไข่)
การทบทวนวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุได้รับยาที่เหมาะสม
การทำกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการรู้คิด/ทางปัญญา (cognitive) สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและ ผู้ที่เป็นโรคพาร์คินสันที่มีความบกพร่องทางการรู้คิดในระดับเล็กน้อย
การทำกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การทำคลอดรกในระยะที่ 3 ของการคลอด
การทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อลดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
การทำความสะอาดมือด้วยเถ้าจะหยุดหรือลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อเทียบกับสบู่หรือของอย่างอื่นหรือไม่
การทำความสะอาดแผลที่ขาที่เกิดจากหลอดเลือดดำช่วยให้แผลหายได้หรือไม่
การทำนายการกำเริบของโรคหรือการกลับเป็นซ้ำของภาวะซึมเศร้า
การทำนายการชักครั้งที่ 2 หลังจากการชักที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นครั้งแรก
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เปรียบเทียบกับการต่อหมันในการรักษาภาวะมีบุตรยากภายหลังการผ่าตัดทำหมัน
การทำแท้งด้วยยาและวิธีทางศัลยกรรมสำหรับสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี
การทำแท้งด้วยยาในร้านขายยากับตามคลินิก
การทำให้ร่างกายเย็นลงหลังจากการช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้น
การทำให้เลือดแข็งตัวน้อยลงลงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 เกิดลิ่มเลือดหรือไม่
การทําแท้งด้วยยาทำโดยตนเองเปรียบเทียบกับทำโดยผู้ให้บริการ
การนำสายสวนท่อปัสสาวะออกตั้งแต่เนิ่นๆ และช้าหลังการปลูกถ่ายไต
การบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกหรือมดลูกเข้าอู่หลังคลอด
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบทางไกลสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
การบริหารกล้ามเนื้อปากและลำคอสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
การบริหารและการจัดการ
การบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในคู่ที่มีเพศสัมพันธ์หรือใส่อสุจิเข้าไปในมดลูก
การบำบัดชีวิตคู่สำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยกลิ่นหอมสำหรับภาวะสมองเสื่อม
การบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้ใหญที่มีปัญหาสุขภาพทางกายเป็นเวลานานและมีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยการกระตุ้นให้ทำพฤติกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะซึมเศร้า
การบำบัดด้วยการรำลึกความหลังสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
การบำบัดด้วยการให้ออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูงทางจมูกสำหรับการช่วยหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด
การบำบัดด้วยความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อปรับปรุงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่มี obstructive sleep apnoea
การบำบัดด้วยความเย็นทั่วร่างกายเพื่อป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย
การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์สำหรับการบาดเจ็บของสมองในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด
การบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษาอาการหย่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานในสตรีวัยหมดระดูได้หรือไม่
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมจะมีประสิทธภาพเช่นเดียวกับการบำบัดทางจิตสังคมรูปแบบอื่นๆสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทหรือไม่
การบำบัดทางจิตมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศร้าที่มีอาการไม่ดีขึ้นไปจากการรักษาก่อนหน้านี้หรือไม่
การบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่นที่เป็นโรคจิต
การบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับสตรีที่มีประสบการณ์ได้รับความรุนแรงจากชีวิตคู่
การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่เป็นมะเร็ง
การบำบัดทางจิตเพื่อป้องกันการเกิด ความผิดปกติในการมีบาดแผลทางใจ (PTSD) ในเด็กและวัยรุ่น
การบำบัดทางจิตใจสามารถช่วยรักษาแผลที่เท้าจากเบาหวานและป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้หรือไม่
การบำบัดทางจิตใจสำหรับ post-traumatic stress disorder (PTSD) ในผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตรุนแรง
การบำบัดพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจทางพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในคนพิการทางสติปัญญา
การบำบัดเพิ่มเติมที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกายบำบัดสำหรับโรคข้อสะโพกหรือข้อเข่าเสื่อม
การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะวิตกกังวล
การปฏิสนธินอกร่างกายเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ สำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
การประยุกต์ใช้ความร้อนหรือเลเซอร์ผ่านกล้องที่รังไข่เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ในสตรีที่มี polycystic ovary syndrome ที่ไม่ตกไข่
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของความจำและการทำงานประจำวันของผู้สูงอายุโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง IQCODE
การประเมินการให้ข้อมูลการประเมินผลของผู้ที่ใช้บริการการบำบัดทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต
การประเมินปากมดลูกโดยอัลตราซาวนด์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
การปรับปรุงการใช้ความระมัดระวังมาตรฐานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (healthcare workers) เพื่อลดการติดเชื้อในสถานดูแลสุขภาพ
การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ที่มีเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิและผู้ดูแลโดยใช้วิธีการแบบประคับประคองในระยะแรก
การปรับปรุงระบบข้อมูลสุขภาพที่ทำตามปกติเพื่อเสริมสร้างการจัดการระบบสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสำหรับโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์: a network meta-analysis
การปลูกถ่ายสเตียรอยด์สำหรับโรคม่านตาอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
การปลูกถ่ายอุจจาระเพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบ
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดสร้างเม็ดเลือดสำหรับผู้ที่มีภาวะ β-thalassaemia ที่ต้องการถ่ายเลือด
การปิดแผลที่ใช้แรงดันลบสำหรับแผลผ่าตัดแบบปิด

หน้า