Calcium channel blockers เทียบกับยากลุ่มอื่นสำหรับความดันโลหิตสูง

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร?

ในการปรับปรุงครั้งแรกของการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในปี 2010 เราต้องการตรวจสอบว่า calcium channel blockers (CCB) สามารถป้องกันเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่เป็นอันตราย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับยาลดความดันโลหิต (ลดความดันโลหิต) อื่นๆ ที่ใช้สำหรับบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง)

ความเป็นมา

การลดความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมในบุคคลที่มีความดันโลหิตสูงสามารถลดจำนวนภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของความดันโลหิตสูงได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว และแม้กระทั่งความตาย CCB ถูกใช้เป็นยาลดความดันโลหิตทางเลือกแรก แต่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่เป็นอันตรายหรือไม่นั้นยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่

วันที่สืบค้น

เรารวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2020

ลักษณะของการศึกษา

เราพบ 23 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการในยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย อิสราเอล และญี่ปุ่น การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาด้วย CCB กับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตประเภทอื่นๆ ในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และมีผู้เข้าร่วม 153,849 คน การติดตามผลผู้เข้าร่วมการทดลองใช้อยู่ในช่วง 2 ถึง 5.3 ปี

ผลลัพธ์สำคัญ

ไม่มีความแตกต่างในการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมดระหว่าง CCB กับยาลดความดันโลหิตอื่นๆ ยาขับปัสสาวะอาจลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมและภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่า CCBs CCB อาจลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดโดยรวมมากกว่า beta-blockers มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางว่า CCB ลดโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเปรียบเทียบกับ angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors และลดกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเปรียบเทียบกับ angiotensin receptor blockers (ARBs) แต่ภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ACE inhibitors และ ARBs

คุณภาพของหลักฐาน

เราประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าควรมีการทดลองมากขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง มีหลักฐานที่แน่ชัดในระดับปานกลางว่ายาขับปัสสาวะช่วยลดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดและภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่า CCB มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางว่า CCB อาจลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญได้มากกว่า beta-blockers มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางว่า CCB ลดโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเปรียบเทียบกับ angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors และลดกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเปรียบเทียบกับ angiotensin receptor blockers (ARBs) แต่ภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ACE inhibitors และ ARBs ความแตกต่างหลายอย่างที่พบในการทบทวนวรรณกรรมปัจจุบันยังไม่ชัดเจน และการทดลองเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนข้อสรุป RCT ที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อศึกษาอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับ CCB เมื่อเทียบกับกลุ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระยะต่างๆ อายุต่างกัน และโรคประจำตัวต่างกัน เช่น เบาหวาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

นี่เป็นการปรับปรุงครั้งแรกของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ในปี 2010 ในขณะที่ calcium channel blockers (CCBs) มักได้รับการแนะนำให้ใช้เป็นยาทางเลือกแรกในการรักษาความดันโลหิตสูง ผลของ CCBs ต่อการป้องกันเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด เมื่อเทียบกับกลุ่มยาลดความดันโลหิตอื่น ๆ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบว่า CCBs ที่ใช้เป็นยาทางเลือกแรกสำหรับความดันโลหิตสูงนั้นแตกต่างจากยาลดความดันโลหิตประเภทอื่นในการลดอุบัติการณ์ของเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญหรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการทบทวนวรรณกรรมที่ปรับปรุงนี้ Cochrane Hypertension Information Specialist ได้ค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ randomized controlled trials (RCTs) จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2020: the Cochrane Hypertension Specialized Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2020, Issue 1), Ovid MEDLINE , Ovid Embase, the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform และ ClinicalTrials.gov เรายังติดต่อผู้นิพนธ์เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เพิ่มเติม และตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่ตีพิมพ์เพื่อหาการทดลองเพิ่มเติม การสืบค้นหลักฐานไม่ได้จำกัดภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ CCB ที่เป็นยาทางเลือกแรกกับยากลุ่มลดความดันโลหิตอื่นๆ ที่มีการสุ่มผู้เข้าร่วมที่มีความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 100 คน และติดตามผลอย่างน้อยสองปี

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคนทำการเลือกการศึกษาเชิงทดลอง ประเมินความเสี่ยงของอคติ และบันทึกข้อมูล อย่างเป็นอิสระต่อกัน ความขัดแย้งใด ๆ จะแก้ไขด้วยการปรึกษาหารือหาข้อยุติ เราติดต่อผู้ประพันธ์การศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการวิจัย: 

การปรับปรุงนี้มีการทดลองใหม่ห้ารายการ เรารวบรวม RCTs ทั้งหมด 23 เรื่อง (18 dihydropyridines, 4 non-dihydropyridines, 1 ไม่ระบุ) ที่มีผู้เข้าร่วม 153,849 คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง การตายจากทุกสาเหตุไม่แตกต่างกันระหว่าง CCB ที่เป็นทางเลือกแรกกับกลุ่มยาลดความดันโลหิตอื่นๆ เมื่อเทียบกับยาขับปัสสาวะ CCB อาจเพิ่มเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ (Risk Ratio (RR) 1.05, 95% CI) 1.00 ถึง 1.09, P = 0.03) และเพิ่มเหตุการณ์หัวใจล้มเหลว (RR 1.37, 95% CI 1.25 ถึง 1.51 , หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง). เมื่อเทียบกับ beta-blockers, CCB ลดผลลัพธ์ต่อไปนี้: เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ (RR 0.84, 95% CI 0.77 ถึง 0.92), โรคหลอดเลือดสมอง (RR 0.77, 95% CI 0.67 ถึง 0.88, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ( RR 0.90, 95% CI 0.81 ถึง 0.99 หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เมื่อเทียบกับสารยับยั้ง angiotensin-converting enzyme (ACE) CCBs ลดโรคหลอดเลือดสมอง (RR 0.90, 95% CI 0.81 ถึง 0.99, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และเพิ่มภาวะหัวใจล้มเหลว (RR 1.16, 95% CI 1.06 ถึง 1.28, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ). เมื่อเทียบกับ angiotensin receptor blockers (ARBs) CCBs ลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (RR 0.82, 95% CI 0.72 ถึง 0.94 หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และเพิ่มภาวะหัวใจล้มเหลว (RR 1.20, 95% CI 1.06 ถึง 1.36 หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ).

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 13 มกราคม 2022

Tools
Information