Blokery kanału wapniowego w porównaniu z innymi grupami leków na nadciśnienie tętnicze

Jaki jest cel niniejszego przeglądu?

W tej pierwszej aktualizacji przeglądu opublikowanego w 2010 roku chcieliśmy się dowiedzieć, czy stosowanie blokerów kanału wapniowego (ang. calcium channel blockers, CCB) może zapobiegać szkodliwym incydentom sercowo-naczyniowym, takim jak udar mózgu, zawał czy niewydolność serca, w porównaniu ze stosowaniem innych leków hipotensyjnych (obniżających ciśnienie tętnicze, BP) u chorych z podwyższonym BP (nadciśnieniem tętniczym, NT).

Wprowadzenie

Odpowiednie obniżenie BP u osób cierpiących na NT może zmniejszyć liczbę poważnych powikłań tej choroby, takich jak udar mózgu, zawał serca, zastoinowa niewydolność serca, a nawet zgon. Blokery kanału wapniowego stosuje się jako podstawowe leki obniżające BP, ale to, czy ich stosowanie jest najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby niebezpiecznych incydentów sercowo-naczyniowych, pozostaje przedmiotem dyskusji.

Okres wyszukiwania danych

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania przeprowadzone do 1 września 2020 r.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 23 badania przeprowadzone w Europie, Ameryce Północnej, Oceanii, Izraelu i Japonii. Porównywano w nich stosowanie CCB z leczeniem innymi grupami leków obniżających BP u chorych na NT. Badaniami objęto 153 849 uczestników. Okres obserwacji trwał od 2 lat do 5,3 roku.

Najważniejsze wyniki

Nie stwierdzono różnicy pod względem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny między grupą chorych leczonych CCB i grupą chorych otrzymujących inne leki obniżające BP. Diuretyki prawdopodobnie w większym stopniu niż CCB zmniejszają liczbę incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko zastoinowej niewydolności serca. Ponadto CCB prawdopodobnie w większym stopniu niż β-blokery zmniejszają ogólną liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych. Stosowanie CCB wiązało się z mniejszym ryzykiem udaru mózgu w porównaniu z leczeniem inhibitorami konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI) i zawału serca w porównaniu ze stosowaniem blokerów receptora angiotensynowego (ang. angiotensin receptor blockers, ARB), ale z większym ryzykiem wystąpienia zastoinowej niewydolności serca w porównaniu ze stosowaniem ACEI i ARB.

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych oceniliśmy jako w większości umiarkowaną, jednak istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Zawadzka Redakcja: Aleksandra Petryla, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information