O nas

Cochrane jest międzynarodową siecią, ale z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną jako organizacja non-profit.

Cochrane jest dla każdego, kto jest zainteresowany wykorzystaniem wysokiej jakości informacji w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem czy pielęgniarką, pacjentem czy opiekunem, naukowcem czy sponsorem, dane naukowe Cochrane dostarczają skutecznego narzędzia do wzmacniania Twojej wiedzy oraz podejmowanych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Cochrane obejmuje członków i współpracowników, którzy pochodzą z ponad 130 krajów na całym świecie. Nasi wolontariusze i współpracownicy są naukowcami, pracownikami ochrony zdrowia, pacjentami, opiekunami i osobami zainteresowanymi poprawą wyników w zakresie zdrowia dla każdego na całym świecie. Nasza globalna, niezależna sieć zbiera i podsumowuje najlepsze dane naukowe pochodzące z badań w celu ułatwiania podejmowania decyzji dotyczących leczenia i robimy to od 25 lat.

Nie akceptujemy finansowania komercyjnego lub wiążącego się z konfliktem interesów. Bardzo ważnym jest dla nas, aby tworzyć wiarygodne i rzetelne informacje, współpracować swobodnie, bez ograniczeń wynikających z interesów handlowych i finansowych.

NaszaStrategia 2020 ma na celu sprawienie, aby dane naukowe Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie.


Nasza wizja

Nasza wizja

Nasza wizja to świat z ludźmi w lepszym zdrowiu, gdzie decyzje dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej opierają się na syntezie danych naukowych wysokiej jakości, trafnych i systematycznie uaktualnianych.


Nasza misja 

Nasza misja to promowanie podejmowania decyzji zdrowotnych w oparciu o dane naukowe, którą realizujemy poprzez tworzenie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, trafnych i dostępnych oraz innych zsyntetyzowanych wyników badań.

Nasza praca jest międzynarodowo rozpoznawana jako wzorzec dla informacji wysokiej jakości dotyczących efektywności w opiece zdrowotnej.


Co robimy wzorcowego?Co robimy

Cochrane istnieje po to, aby poprawić podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej, a celem naszej Strategii 2020 jest sprawienie, aby dane naukowe Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie. Nasza praca skupia się wokół czterech celów:

Cel 1: Tworzenie danych naukowych

Opracowywanie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, istotnych i aktualnych oraz podsumowywanie wyników badań w celu wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych. Obecnie istnieje ponad 7 500 przeglądów systematycznych Cochrane, które są opublikowane w Bibliotece Cochrane. Odgrywamy również kluczową rolę w opracowywaniu nowych metod syntezy danych naukowych.

Zobacz `Co to są przeglądy systematyczne`

Zamknij

Cel 2: Dążenie do zapewnienia dostępności do naszych danych naukowych

Chcemy, aby dane naukowe Cochrane były ogólnodostępne i użyteczne dla każdego, wszędzie na całym świecie. Tłumaczymy Streszczenia Cochrane prostym językiem na 14 języków, ściśle współpracujemy z konsumentami i pacjentami, aby zapewnić by nasza treść była zrozumiała i udostępniamy bezpłatnie Bibliotekę Cochrane 3,66 miliardom ludzi na całym świecie.

Cel 3: Promowanie danych naukowych

Uczynienie Cochrane "źródłem danych naukowych" wspierających proces podejmowania decyzji klinicznych, budowanie uznania dla naszej pracy oraz sprawienie, by Cochrane stało się czołowym orędownikiem opieki zdrowotnej opartej na danych naukowych.

Cel 4: Budowanie skutecznej i trwałej organizacji:

Dążymy do zapewnienia, aby nasza międzynarodowa organizacja była zróżnicowana działająca na zasadach przejrzystości, skutecznie wykorzystującej entuzjazm i umiejętności naszych autorów, dzięki przestrzeganiu naszych zasad, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie organizacją oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów.


Jak to robimy?Jak to robimy?

Nie ma jednego miejsca ani biura, w którym mieści się cała sieć Cochrane. Nasza globalna sieć członków i współpracowników pracuje razem, aby osiągnąć nasze cele strategiczne i zwykle powiązani są z jedną lub więcej grup Cochrane w oparciu o ich interesy, opinie lub lokalizację. Dowiedz się więcej o naszej strukturze organizacyjnej.

Kliknij, aby przeczytać nasze zasady

Nasze zasady

Praca Cochrane opiera się na 10 zasadach:

 1. Współpraca
  poprzez promowanie globalnej współpracy, pracy zespołowej oraz otwartej i przejrzystej komunikacji i podejmowania decyzji.
 2. Tworzenie w oparciu o entuzjazm ludzi
  poprzez zaangażowanie, wspieranie i szkolenie ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach i wykształceniu.
 3. Unikanie dublowania pracy
  poprzez dobre zarządzanie, koordynację oraz efektywną komunikację wewnętrzną w celu maksymalizacji wydajności.
 4. Minimalizacja ryzyka błędu systematycznego
  poprzez różnorodność działań, takich jak ścisłe przestrzeganie zasad naukowych, zapewnienie szerokiej współpracy oraz unikanie konfliktów interesów.
 5. Zapewnienie aktualizacji
  poprzez zobowiązanie autorów do zapewnienia aktualizacji przeglądów Cochrane poprzez identyfikację i włączanie nowych danych naukowych.
 6. Zapewnienie trafności
  poprzez promowanie pytań klinicznych, w których używa się punktów końcowych ważnych dla osób, które dokonują wyborów w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej.
 7. Promowanie dostępu
  poprzez szerokie rozpowszechnianie naszych produktów z wykorzystaniem strategicznych sojuszy oraz poprzez promowanie modeli dostępu do danych naukowych odpowiednich do potrzeb użytkowników z całego świata.
 8. Zapewnienie jakości
  poprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki w zakresie metodologii, rozwój systemów poprawy jakości oraz otwartość i odpowiadanie na krytykę.
 9. Ciągłość
  zapewnienie, że odpowiedzialność za przeglądy, proces redakcyjny i główne funkcje jest utrzymywana i odnawiana.
 10. Umożliwienie szerokiego udziału
  w naszej pracy poprzez zmniejszanie barier dla uczestnictwa oraz poprzez zachęcenie do różnorodności.
Zamknij

Dlaczego zajmujemy się tym?Dlaczego zajmujemy się tym?

Naszą misją jest zapewnienie dostępności do wiarygodnych informacji w celu wspierania procesu podejmowania decyzji, nigdy wcześniej nie była tak ważna i użyteczna dla poprawy zdrowia na całym wiecie, jak obecnie. W dobie Internetu ludzie mają dużo większy dostęp do informacji na temat zdrowia, ale w niewielkim stopniu wiedzą czy ta informacja jest właściwa i wiarygodna. Nie akceptujemy finansowania komercyjnego lub wiążącego się z konfliktem interesów. Bardzo ważnym jest dla nas, aby tworzyć wiarygodne i rzetelne informacje, współpracować swobodnie, bez ograniczeń wynikających z interesów handlowych i finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji o polityce konfliktu interesów, kliknij tutaj.

Dołącz do nas już dziś

Share/Save