O nas

Cochrane jest międzynarodową siecią z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną jako organizacja non-profit i członkiem UK National Council for Voluntary Organizations.

Cochrane jest dla każdego, kto jest zainteresowany wykorzystaniem wysokiej jakości informacji w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Niezależnie od tego, czy jesteś klinicystą, pacjentem czy opiekunem, naukowcem czy politykiem, dane naukowe Cochrane dostarczają skutecznego narzędzia do wzmacniania Twojej wiedzy oraz podejmowanych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Cochrane obejmuje członków i współpracowników, którzy pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie. Jesteśmy naukowcami, pracownikami ochrony zdrowia, pacjentami, opiekunami i osobami zainteresowanymi poprawą wyników w zakresie zdrowia dla każdego na całym świecie. Nasza globalna, niezależna sieć zbiera i podsumowuje najlepsze dane naukowe pochodzące z badań w celu ułatwiania podejmowania decyzji dotyczących leczenia i robimy to od 30 lat.

Nie akceptujemy finansowania komercyjnego lub wiążącego się z konfliktem interesów. Bardzo ważnym jest dla nas, aby tworzyć wiarygodne i rzetelne informacje, współpracować swobodnie, bez ograniczeń wynikających z interesów handlowych i finansowych.


Nasza wizja

Nasza wizja

Nasza wizja to świat z lepszym zdrowiem dla wszystkich ludzi, w którym decyzje dotyczące zdrowia i opieki są podejmowane w oparciu o wysokiej jakości dane naukowe.


Nasza misjaNasza misja 

Jesteśmy niezależną, zróżnicowaną, globalną organizacją, która współpracuje w celu tworzenia wiarygodnych, zsyntetyzowanych dowodów naukowych, a także aby wszystkim zapewnić do nich dostęp i promować ich stosowanie. Nasza praca jest międzynarodowo rozpoznawana jako wzorzec dla informacji wysokiej jakości dotyczących efektywności w opiece zdrowotnej.


Co robimy wzorcowego?Co robimy

Cochrane istnieje po to, aby poprawić podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej, a celem naszej Strategii Rozwoju jest sprawienie, aby dane naukowe Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie. Nasza praca skupia się wokół trzech celów:

Cel 1: Tworzenie wiarygodnych danych naukowych

Tworzenie wiarygodnych i aktualnych syntez danych naukowych dotyczących najważniejszych kwestii w procesie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i opieki.

Obecnie istnieje ponad 7 500 przeglądów systematycznych Cochrane, które są opublikowane w Bibliotece Cochrane. Odgrywamy również kluczową rolę w opracowywaniu nowych metod syntezy danych naukowych.

Zobacz `Co to są przeglądy systematyczne`

Zamknij

 

Cel 2: Promowanie danych naukowych

Być wiodącym światowym orędownikiem zdrowia i opieki opartej na dowodach naukowych. 

Cel 3: Informowanie o decyzjach dotyczących zdrowia i opieki

Informowanie o decyzjach dotyczących zdrowia i opieki poprzez udostępnianie wszystkim naszych dowodów naukowych.


Jak to robimy?Jak to robimy?

 1. Współpraca: Leży u podstaw wszystkiego, co robimy, lokalnie i globalnie
 2. Znaczenie: Właściwe dane naukowe we właściwym czasie i we właściwym formacie
 3. Integralność: Niezależność i przejrzystość
 4. Jakość: Dokonywanie przeglądu i ulepszanie naszych działań, utrzymywanie rygoru i zaufania

Nie ma jednego miejsca ani biura, w którym mieści się cała sieć Cochrane. Nasza globalna sieć członków i współpracowników pracuje razem, aby osiągnąć nasze cele strategiczne i zwykle powiązani są z jedną lub więcej grup Cochrane w oparciu o ich interesy, opinie lub lokalizację. Dowiedz się więcej o naszej strukturze organizacyjnej.

Kliknij, aby przeczytać nasze zasady

Nasze zasady

Praca Cochrane opiera się na 10 zasadach:

 1. Współpraca
  poprzez promowanie globalnej współpracy, pracy zespołowej oraz otwartej i przejrzystej komunikacji i podejmowania decyzji.
 2. Tworzenie w oparciu o entuzjazm ludzi
  poprzez zaangażowanie, wspieranie i szkolenie ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach i wykształceniu.
 3. Unikanie dublowania pracy
  poprzez dobre zarządzanie, koordynację oraz efektywną komunikację wewnętrzną w celu maksymalizacji wydajności.
 4. Minimalizacja ryzyka błędu systematycznego
  poprzez różnorodność działań, takich jak ścisłe przestrzeganie zasad naukowych, zapewnienie szerokiej współpracy oraz unikanie konfliktów interesów.
 5. Zapewnienie aktualizacji
  poprzez zobowiązanie autorów do zapewnienia aktualizacji przeglądów Cochrane poprzez identyfikację i włączanie nowych danych naukowych.
 6. Zapewnienie trafności
  poprzez promowanie pytań klinicznych, w których używa się punktów końcowych ważnych dla osób, które dokonują wyborów w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej.
 7. Promowanie dostępu
  poprzez szerokie rozpowszechnianie naszych produktów z wykorzystaniem strategicznych sojuszy oraz poprzez promowanie modeli dostępu do danych naukowych odpowiednich do potrzeb użytkowników z całego świata.
 8. Zapewnienie jakości
  poprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki w zakresie metodologii, rozwój systemów poprawy jakości oraz otwartość i odpowiadanie na krytykę.
 9. Ciągłość
  zapewnienie, że odpowiedzialność za przeglądy, proces redakcyjny i główne funkcje jest utrzymywana i odnawiana.
 10. Umożliwienie szerokiego udziału
  w naszej pracy poprzez zmniejszanie barier dla uczestnictwa oraz poprzez zachęcenie do różnorodności.
Zamknij

Dlaczego zajmujemy się tym?

Naszą misją jest zapewnienie dostępności do wiarygodnych informacji w celu wspierania procesu podejmowania decyzji, nigdy wcześniej nie była tak ważna i użyteczna dla poprawy zdrowia na całym wiecie, jak obecnie. W dobie Internetu ludzie mają dużo większy dostęp do informacji na temat zdrowia, ale w niewielkim stopniu wiedzą czy ta informacja jest właściwa i wiarygodna. Nie akceptujemy finansowania komercyjnego lub wiążącego się z konfliktem interesów. Bardzo ważnym jest dla nas, aby tworzyć wiarygodne i rzetelne informacje, współpracować swobodnie, bez ograniczeń wynikających z interesów handlowych i finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji o polityce konfliktu interesów, kliknij tutaj

Dołącz do nas już dziś