Mengenai kami

Cochrane adalah rangkaian antarabangsa tetapi dengan ibu pejabat di UK, ia didaftarkan sebagai organisasi bukan untung.

Cochrane adalah bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan maklumat berkualiti tinggi untuk membuat keputusan kesihatan. Sama ada anda seorang doktor atau jururawat, pesakit atau penjaga, penyelidik atau pembiaya, Cochrane menyediakan bukti yang kukuh untuk meningkatkan pengetahuan penjagaan kesihatan dan membuat keputusan.

Anggota dan penyokong Cochrane datang dari lebih 130 negara di seluruh dunia. Sukarelawan dan penyumbang kami adalah penyelidik, profesional kesihatan, pesakit, penjaga dan orang-orang yang mempunyai minat yang mendalam untuk memperbaiki hasil kesihatan untuk semua orang, di mana sahaja. Rangkaian bebas global kami mengumpul dan meringkaskan bukti terbaik daripada penyelidikan untuk membantu anda membuat pilihan yang termaklum tentang rawatan dan kami telah melakukannya selama 25 tahun.

Kami tidak menerima pembiayaan komersial atau pembiayaan berkonflik. Ini adalah penting supaya kami dapat menjana maklumat yang berwibawa dan boleh dipercayai, bekerja secara bebas, tanpa kekangan kepentingan komersial dan kewangan.

Strategi kami sehingga 2020 berhasrat meletakkan bukti Cochrane keutamaan dalam membuat keputusan kesihatan di seluruh dunia.


Visi kami

Visi kami

Visi kami adalah kesihatan yang lebih baik di dunia di mana keputusan tentang kesihatan dan penjagaan kesihatan termaklum oleh bukti sintesis penyelidikan berkualiti tinggi, relevan dan terkini.


Misi kamiMisi kami 

Misi kami adalah untuk menggalakkan membuat keputusan kesihatan berdasarkan bukti-termaklum dengan menghasilkan sintesis bukti penyelidikan berkualiti tinggi, relevan dan ulasan sistematik yang boleh diakses.

Tugas kami diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai penanda aras bagi maklumat berkualiti tinggi tentang keberkesanan penjagaan kesihatan.


Ikon apa kami lakukanApa yang kami lakukan

Cochrane wujud supaya keputusan penjagaan kesihatan menjadi lebih baik; dan strategi untuk tahun 2020 bertujuan untuk meletakkan bukti-bukti Cochrane keutamaan dalam membuat keputusan kesihatan di seluruh dunia. Ia mengatur tugasan kamidi sekitar empat matlamat:

Matlamat 1: Menghasilkan bukti

Untuk menghasilkan ulasan sistematik berkualiti tinggi, relevan, terkini dan lain-lain sintesis bukti penyelidikan bagi memaklum pembuatan keputusan kesihatan. Kini terdapat lebih daripada 7,500 Ulasan Sistematik Cochrane yang kami siarkan di Perpustakaan Cochrane. Kami juga memainkan peranan penting dalam membangunkan kaedah baru sintesis bukti.

Tonton 'Apakah ulasan sistematik'

Tutup

Matlamat 2: Menjadikan bukti kami boleh diakses

Kami ingin membolehkan bukti Cochrane diakses dan berguna kepada semua, di mana sahaja di dunia ini. Kami menterjemah Ringkasan Bahasa Biasa Ulasan Cochrane dalam14 bahasa, bekerjasama dengan konsumer dan pesakit untuk memastikan kandungan kami mudah difahami, dan membuat Perpustakaan Cochrane tersedia secara percuma kepada 3.66 bilion orang di seluruh dunia.

Matlamat 3: Menyokong bukti

Kami berhasrat untuk menjadikan Cochrane 'rumah bukti' untuk memaklumkan keputusan kesihatan, membina pengiktirafan tugas kami yang lebih besar, dan menjadi penyokong utama bagi penjagaan kesihatan yang termaklum-bukti.

Matlamat 4: Membina organisasi yang berkesan dan mampan

Kami berhasrat untuk menjadi organisasi antarabangsa yang pelbagai, inklusif dan telus yangmemanfaatkan semangat dan kemahiran penyumbang kami dengan berkesan, dipandu oleh prinsip-prinsip kami, ditadbir secara bertanggungjawab, diurus dengan cekap dan menjadikan sumber-sumber kami diguna secara optimum.


Bagaimana kami melakukan ikon iniBagaimana kami melakukannya?

‘Cochrane’ tidak mempunyai satu tempat atau pejabat tertentu. Ahli dan penyokong rangkaian global kami bekerjasama untuk mencapai matlamat-matlamat strategik dan biasanya bergabung dengan satu atau lebih Kumpulan Cochrane berdasarkan minat, kepakaran, dan/atau lokasi geografi mereka. Ketahui lebih lanjut tentang struktur organisasi kami.

Klik untuk membaca prinsip kami

Prinsip kami

Tugas Cochrane adalah berasaskan sepuluh prinsip utama:

 1. Kolaborasi
  dengan memupuk kerjasama global, kerja berpasukan, dan komunikasi terbuka dan telus dan membuat keputusan.
 2. Memupuk semangat individu
  dengan melibatkan, menyokong dan melatih mereka yang berbeza kemahiran dan latar belakang.
 3. Mengelakkan pertindihan usaha
  dengan pengurusan yang baik, penyelarasan dan komunikasi dalaman yang berkesan untuk memaksimumkan ekonomi usaha.
 4. Meminimumkan bias
  melalui pelbagai pendekatan seperti kerapian saintifik, memastikan penyertaan yang luas, dan mengelakkan konflik kepentingan.
 5. Mengikuti
  dengan komitmen untuk memastikan Ulasan Cochrane dikekalkan melalui identifikasi dan penggabungan bukti baru.
 6. Berusaha untuk terus relevan
  dengan menggalakkan penilaian soalan kesihatan menggunakan hasil penting kepada mereka yang membuat keputusan kesihatan dan penjagaan kesihatan.
 7. Menggalakkan akses
  melalui penyebaran output meluas, mengambil kesempatan daripada perikatan strategik, dan dengan menggalakkan model akses yang sesuai dan penyampaian penyelesaian untuk memenuhi keperluan pengguna di seluruh dunia.
 8. Memastikan kualiti
  dengan mengapliksai kemajuan metodologi, membangunkan sistem untuk penambahbaikan kualiti, dan bersikap terbuka serta responsif kepada kritikan.
 9. Kesinambungan
  dengan memastikan tanggungjawab untuk ulasan, proses editorial, dan fungsi utama dikekalkan dan diperbaharui.
 10. Membolehkan penyertaan meluas
  dalam tugasan kami dengan mengurangkan halangan untuk menyumbang dan menggalakkan kepelbagaian.
Tutup

Mengapa kami melakukannya?Mengapa kami melakukannya?

Misi kami untuk menyediakan maklumat boleh percaya yang boleh diakses bagi menyokong proses membuat keputusan-termaklum yang sangat penting dan berguna untuk meningkatkan kesihatan global. Pada zaman Internet, orang mempunyai lebih akses kepada maklumat kesihatan, tetapi sedikit cara untuk mengetahui sama ada maklumat tersebut adalah tepat dan tidak bias. Kami tidak menerima pembiayaan komersial atau pembiayaan berkonflik. Ini adalah penting supaya kami dapat menjana maklumat yang berwibawa dan boleh dipercayai, bekerja secara bebas, tanpa kekangan kepentingan komersial dan kewangan.

Untuk maklumat lanjut mengenai dasar konflik kepentingan kami, klik di sini.

Sertai kami hari ini