Informacje dla dziennikarzy

Komunikaty prasowe i wywiady
Jeśli jesteś dziennikarzem lub przedstawicielem prasy i chcesz otrzymywać informacje prasowe przed opublikowaniem ich przez Cochrane lub jeśli chcesz umówić się na wywiad z autorem, prosimy o kontakt z biurem prasowym Cochrane: pressoffice@cochrane.org.

Bezpłatna Aplikacja Biblioteka Cochrane
Biblioteka Cochrane jest publikowana przez Wiley. Wiley przyznaje bezpłatny dostęp do zasobów dla dziennikarzy – aby uzyskać więcej informacji wyślij e-mail: newsroom@wiley.com.

O Cochrane
Cochrane jest dla każdego, kto jest zainteresowany wykorzystaniem wysokiej jakości informacji w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem czy pielęgniarką, pacjentem czy opiekunem, naukowcem czy sponsorem, dane naukowe Cochrane dostarczają skutecznego narzędzia do wzmacniania Twojej wiedzy oraz podejmowanych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Cochrane obejmuje członków i współpracowników, którzy pochodzą z ponad 130 krajów. Nasi wolontariusze i współpracownicy są naukowcami, pracownikami ochrony zdrowia, pacjentami, opiekunami i osobami zainteresowanymi poprawą wyników w zakresie zdrowia dla każdego na całym świecie. Nasza globalna, niezależna sieć zbiera i podsumowuje najlepsze dane naukowe pochodzące z badań w celu ułatwiania podejmowania decyzji dotyczących leczenia i robimy to od ponad 25 lat.

Nie akceptujemy finansowania komercyjnego lub wiążącego się z konfliktem interesów. Bardzo ważnym jest dla nas, aby tworzyć wiarygodne i rzetelne informacje, współpracować swobodnie, bez ograniczeń wynikających z interesów handlowych i finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co robimy, kim jesteśmy i jak nasze dane naukowe dotyczące zdrowia wpływają na politykę i praktykę opieki zdrowotnej - O nas 

Odpowiednie szkolenia
Cochrane Evidence Essentials/strong> to bezpłatne internetowe źródło umożliwiające zapoznanie się danymi naukowymi o zdrowiu oraz sposobami wykorzystania tych danych do podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych.
Cochrane Dissemination Checklist oferuje 18 pozycji, które mają znaczenie przy rozpowszechnianiu danych naukowych przeglądu Cochrane - dostępnej est również szkoleniowe seminarium internetowe.

Cochrane Social Media
Twitter - Cochrane oraz Biblioteka Cochrane
Facebook - Cochrane oraz Biblioteka Cochrane
Instagram
YouTube