Indeks

Acetylo-L-karnityna w leczeniu neuropatii cukrzycowej
Adalimumab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna
Adenoidektomia w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego (WZUŚ lub tzw. „klejące ucho”) u dzieci
Agoniści receptora kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ostrym udarze mózgu
Aktywność fizyczna w celu poprawy zdolności wysiłkowej u chorych na mukowiscydozę
Akupunktura i akupresura w łagodzeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ZNP)
Akupunktura po przebytym udarze mózgu
Akupunktura w bólu miesiączkowym
Akupunktura w fibromialgii
Akupunktura w leczeniu ostrego jęczmienia (łac. hordeolum)
Akupunktura w leczeniu przewlekłego niespecyficznego bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Akupunktura w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Akupunktura w leczeniu schizofrenii
Akupunktura w leczeniu schorzeń szyi
Akupunktura w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u dorosłych
Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu
Akupunktura w zespole policystycznych jajników
Alemtuzumab w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane
Amiodaron w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej
Amitryptylina w bólu neuropatycznym u dorosłych
Anonimowi Alkoholicy (AA) i inne programy 12 kroków w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Antagoniści receptora endoteliny w tętniczym nadciśnieniu płucnym
Antagoniści receptorów opioidowych typu μ w poopioidowych zaburzeniach czynności jelit u osób z chorobą nowotworową i otrzymujących leczenie paliatywne
Antybiotyki stosowane w leczeniu szpitalnego zapalenia płuc u noworodków i dzieci
Antybiotyki stosowane w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci
Antybiotyki w leczeniu osób z ostrym zapaleniem oskrzeli
Antybiotyki w leczeniu powszechnych zakażeń dróg oddechowych o niewyjaśnionej przyczynie i niespecyficznych objawach u dzieci poniżej 5 roku życia
Antybiotyki w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich
Antybiotyki w leczeniu zapalenia kości i szpiku u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową
Antybiotykoterapia miejscowa u chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego
Antyoksydanty (przeciwutleniacze) jako leczenie uzupełniające osób chorych na schizofrenię
Antyoksydanty w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn
Aparaty słuchowe u dorosłych z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu
Aromaterapia w leczeniu otępienia
Aromaterapia w ograniczaniu bólu podczas porodu
Arypiprazol a inne atypowe leki przeciwpsychotyczne
Arypiprazol w porównaniu klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu chorych na schizofrenię
Aspiryna jako leczenie dodatkowe do leków przeciwpsychotycznych u osób ze schizofrenią
Aspiryna u kobiet stosujących techniki wspomaganego rozrodu (ART, assisted reproductive technology; przyp. tłum.)
Autoinflacja w zapaleniu ucha środkowego z wysiękiem (OME) u dzieci
Autologiczne osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran przewlekłych.
Badania kontrolne ogólnego stanu zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności
Badania krwi w celu diagnostyki martwicy trzustki (zniszczenia trzustki w wyniku zapalenia)
Badania przesiewowe noworodków w kierunku galaktozemii
Badania przesiewowe w kierunku aktywnej gruźlicy płuc u dzieci
Badania przesiewowe w kierunku raka płuc
Badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa wykonywane w czasie pierwszych 24 tygodni ciąży
Badania USG u kobiet w ciąży bliźniaczej
Badanie lekarskie osób do nowej pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zwolnieniom lekarskim
Badanie przewodnictwa elektrycznego w rozpoznawaniu wczesnej próchnicy
Badanie stężenia kalcytoniny we krwi u pacjentów z guzkami tarczycy w celu wykrycia raka rdzeniastego tarczycy
Badanie USG jamy brzusznej i oznaczanie stężenia alfa-fetoproteiny (AFP) w surowicy w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym
Baklofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Balneoterapia (terapia spa, leczenie uzdrowiskowe) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Bardzo wczesne a opóźnione uruchomienie po udarze mózgu
Benzodiazepiny w leczeniu zaburzeń lękowych napadowych u dorosłych
Beta blokery w profilaktyce i leczeniu retinopatii wcześniaczej
Beta-blokery w leczeniu zastoinowej niewydolności serca u dzieci
Beta-blokery w leczeniu zespołu Marfana
Beta-blokery w porównaniu z placebo lub niestosowaniem interwencji u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zawału serca
Beta-blokery w prewencji zgonu lub poważnych powikłań pooperacyjnych niezwiązanych z sercem
Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy
Bezpieczeństwo i skuteczność metod wspomagania kaszlu u chorych na choroby układu nerwowo-mięśniowego
Bezpieczeństwo i skuteczność różnych skojarzeń leków wziewnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
Bezpieczeństwo miejscowego stosowania steroidów w czasie ciąży
Bezpośrednia stymulacja mózgu prądem stałym w leczeniu zaburzeń językowych spowodowanych udarem mózgu 
Bisfosfoniany i denosumab u chorych na raka piersi
Bisfosfoniany w leczeniu szpiczaka mnogiego
Blokery kanału wapniowego w leczeniu chorych na przewlekłą chorobę nerek wymagających dializ
Blokery kanału wapniowego w porównaniu z innymi grupami leków na nadciśnienie tętnicze
Blokery kanału wapniowego w zapobieganiu kardiomiopatii spowodowanej przeładowaniem żelazem u chorych na β-talasemię zależną od transfuzji
Bupiwakaina liposomalna jako blokada nerwów w leczeniu bólu pooperacyjnego
Bupropion w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
Buty do biegania w profilaktyce biegowych urazów kończyn dolnych u dorosłych
Błonnik pokarmowy w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Cefalosporyny w leczeniu gorączki jelitowej (duru brzusznego)
Cerebrolizyna w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu
Certolizumab pegol w leczeniu podtrzymującym nieaktywnej choroby Leśniowskiego i Crohna
Chelatacja w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
Chemiczne wybielanie zębów w warunkach domowych u osób dorosłych
Chemioterapia pooperacyjna w przypadku raka dróg żółciowych, który może być usunięty chirurgicznie
Chemioterapia w leczeniu nowotworów jamy ustnej i gardła
Chemioterapia wysokodawkowa i przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z rozpoznanym mięsakiem Ewinga z przerzutami
Chińskie leki ziołowe w leczeniu niewyjaśnionych poronień nawracających
Chińskie zioła lecznicze w kamicy żółciowej
Chińskie zioła lecznicze w leczeniu grypy
Chińskie zioła lecznicze w nagminnym zapaleniu przyusznic (świnka)
Chińskie zioła lecznicze w ostrym zapaleniu oskrzeli
Chińskie zioła w leczeniu przeziębienia
Chirurgia bardzo radykalna (rozległa), w porównaniu z chirurgią standardową, w celu usunięcia guzów u kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika
Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży
Chirurgiczne uwolnienie wędzidełka języka w leczeniu jego skrócenia u małych dzieci
Chitozan u osób z nadwagą lub otyłością
Chloropromazyna w porównaniu z piperacetazyną w leczeniu schizofrenii
Ciągłe vs przerywane karmienie przy użyciu zgłębnika w tzw. bolusie w chorobie refluksowej przełyku
Cilostazol w leczeniu choroby tętnic obwodowych
Co najlepiej zrobić, żeby chorzy na padaczkę przestrzegali zaleceń dotyczących przyjmowania leków?
Co skutecznie ogranicza zachowania sedenteryjne u osób starszych żyjących w społeczności lokalnej?
Co to są przeglądy systematyczne?
Coaching decyzyjny skierowany do osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej
Codzienna suplementacja żelaza w celu poprawy zdrowia u kobiet miesiączkujących
Cordyceps sinensis (chińskie zioło lecznicze) w leczeniu przewlekłej choroby nerek
Ćwiczenia aerobowe u dorosłych z fibromialgia.
Ćwiczenia aerobowe w celu poprawy czynności poznawczych u starszych osób bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych
Ćwiczenia dla starszych pacjentów podczas nieplanowanych pobytów w szpitalu
Ćwiczenia elektromechaniczne w poprawie funkcji kończyn górnych i zmniejszeniu niepełnosprawności po udarze mózgu
Ćwiczenia fizyczne dla osób z chorobą Parkinsona: jaki rodzaj ćwiczeń jest najlepszy?
Ćwiczenia fizyczne po operacji płuca u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Ćwiczenia fizyczne przed planowanym zabiegiem operacyjnym tętniaka aorty brzusznej
Ćwiczenia fizyczne u chorych na cukrzycy typu 2
Ćwiczenia fizyczne u chorych na rozstrzenie oskrzeli
Ćwiczenia fizyczne u dorosłych po przeszczepieniu wątroby
Ćwiczenia fizyczne u dorosłych poddawanych dializom
Ćwiczenia fizyczne u osób z nadwagą lub otyłością
Ćwiczenia fizyczne vs techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę
Ćwiczenia fizyczne w celu poprawy aktywności, uczestnictwa w życiu i jakości życia u osób z dziecięcym porażeniem mózgowym
Ćwiczenia fizyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk
Ćwiczenia fizyczne w leczeniu przewlekłego bólu krzyża
Ćwiczenia fizyczne w ostrym nieswoistym bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Ćwiczenia fizyczne w zaawansowanym raku płuc
Ćwiczenia mięśni oddechowych u chorych na stwardnienie rozsiane
Ćwiczenia oddechowe u dzieci chorych na astmę
Ćwiczenia oddechowe w przypadku astmy
Ćwiczenia ramion u chorych na POChP
Ćwiczenia rozciągające u dorosłych chorych na fibromialgię
Ćwiczenia ruchowe jako terapia u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia
Ćwiczenia w leczeniu objawów naczynioruchowych w przebiegu menopauzy
Ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki
Ćwiczenia w wodzie dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub biodrowego
Ćwiczenia wpływające na poprawę wyników po osteoporotycznym złamaniu kręgów
Ćwiczenia zapobiegające upadkom osób starszych, żyjących w społeczeństwie
Cyfrowe interwencje zdrowotne u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
Cynamon w cukrzycy
Czas inhalacji wziewnej dornazy alfa u osób z mukowiscydozą
Czas leczenia złamań kości nóg i rąk, które mają również otwarte rany
Czas podejmowania leczenia u osób, u których niedawno wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej
Czas rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) w ostrym uszkodzeniu nerek
Czas trwania rehabilitacji i jego wpływ na aktywność po udarze mózgu
Czas wdychania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u chorych na mukowiscydozę
Częściowe napromienianie a radioterapia całej piersi we wczesnym raku piersi
Czosnek w leczeniu przeziębienia
Czosnek w nadciśnieniu tętniczym
Czy aktywność fizyczna ma korzystny lub szkodliwy wpływ na marskość wątroby?
Czy akupunktura i interwencje pokrewne pomagają palaczom, którzy próbują rzucić palenie
Czy antagoniści receptora kannabinoidowego typu 1 pomagają palaczom w zaprzestaniu palenia tytoniu oraz czy mogą także zmniejszać przyrost masy ciała związany z rzucaniem palenia?
Czy antagonisty opioidów, takie jak naltrekson, pomagają w rzucaniu palenia?
Czy antybiotyki makrolidowe należy stosować w leczeniu astmy przewlekłej?
Czy antybiotyki są skuteczne i bezpieczne jako dodatkowe leczenie zaostrzeń astmy?
Czy antybiotyki stanowią skuteczną metodę zapobiegania zakażeniu po ekstrakcji zęba?
Czy antyoksydacyjne witaminy i suplementy z minerałami opóźniają progresję zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)?
Czy aparat ortodontyczny jest skuteczny w leczeniu zgryzu krzyżowego (kiedy dolne zęby boczne zachodzą na górne zęby boczne)?
Czy badanie MRI gruczołu krokowego - z biopsją na jej postawie lub bez niej - jest lepsze niż biopsja systematyczna w wykrywaniu raka prostaty u mężczyzn?
Czy blokada nerwów w znieczuleniu miejscowym skutecznie uśmierza ból u dorosłych ze złamaniem kości udowej?
Czy błonnik pokarmowy zapobiega nawrotom gruczolaków i raka jelita grubego?
Czy chińskie leki ziołowe mogą być stosowane u pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich?
Czy ćwiczenia fizyczne mogą pomóc ludziom rzucić palenie?
Czy ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe są skuteczne u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?
Czy czyszczenie rąk popiołem zatrzymuje lub ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych i bakteryjnych w porównaniu z myciem rąk mydłem lub innymi środkami?
Czy czyszczenie żylnych owrzodzeń kończyn dolnych pomaga w ich gojeniu?
Czy doustne leki rozrzedzające krew są bezpieczne i skuteczne u chorych leczonych onkologicznie?
Czy elektroniczne papierosy mogą pomóc w rzuceniu palenia i czy używanie ich w tym celu ma działania niepożądane?
Czy elektrostymulacja jest skuteczna w leczeniu odleżyn?
Czy endoskopowa operacja zatok (tj. operacja z użyciem długiej, cienkiej rurki wprowadzanej do zatok) może pomóc w leczeniu polipów błony śluzowej nosa (miękkich narośli w przewodach nosowych) u chorych na mukowiscydozę (ang. cystic fibrosis, CF)?
Czy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia zmniejszają masę ciała u otyłych kobiet z obniżoną płodnością?
Czy farmakoterapie zmniejszające niepokój pomagają palaczom zerwać z nałogiem
Czy fawipirawir jest przydatny w leczeniu chorych na COVID-19?
Czy fenofibrat jest skuteczny w leczeniu retinopatii cukrzycowej?
Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?
Czy higiena rąk może zapobiegać zakażeniom u noworodków?
Czy hipnoterapia pomaga osobom, które próbują rzucić palenie tytoniu?
Czy indywidualne poradnictwo pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy indywidualny pracownik koordynujący plan przy wypisie pacjenta ze szpitala może wpłynąć na zmniejszenie liczby ponownych przyjęć z powodu zaostrzeń u dzieci z przewlekłą chorobą układu oddechowego?
Czy informowanie palaczy o wpływie palenia tytoniu na ich organizm jest pomocne w jego zaprzestaniu?
Czy interwencje antynikotynowe mogą pomóc użytkownikom fajek wodnych rzucić palenie?
Czy interwencje dotyczące komunikacji są skuteczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i minimalnymi zdolnościami do komunikacji werbalnej?
Czy interwencje muzyczne mogą przynieść korzyści chorym na nowotwory?
Czy interwencje oparte na modelu zmiany pomagają rzucić palenie tytoniu skuteczniej niż interwencje nieoparte na tym modelu?
Czy interwencje psychospołeczne pomagają rodzicom zmniejszyć częstość picia alkoholu lub używania narkotyków?
Czy interwencje skierowane do rodziców i opiekunów zmniejszają narażenie dzieci na dym tytoniowy?
Czy interwencje społeczne zniechęcają młode osoby do rozpoczynania palenia?
Czy interwencje środowiskowe mogą zmniejszyć palenie tytoniu przez dorosłych?
Czy interwencje stosowane w celu zwiększenia wsparcia ze strony partnera, członków rodziny lub znajomych pomagają rzucić palenie?
Czy interwencje wpływające na utrzymanie pozycji bocznej podczas snu są najlepszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego?
Czy interwencje wsparcia społecznego pomagają osobom z chorobami serca? 
Czy interwencje wykorzystywane w leczeniu zmęczenia są skuteczne u chorych z niewydolnością nerek wymagających dializoterapii?
Czy interwencje, których celem jest zapobieganie paleniu ukierunkowane na młodzież rdzennie amerykańską są skuteczne w przypadku zapobiegania palenia lub stosowania innych wyrobów tytoniowych?
Czy istnieją skuteczne interwencje, które mogą pomóc osobom chorującym na schizofrenię rzucić lub ograniczyć palenie?
Czy istnieją skuteczne metody, aby pomóc osobom z depresją w rzuceniu palenia?
Czy kampanie medialne (telewizyjne, w radiu, prasie, na bilbordach oraz broszurach) mogą powstrzymać młode osoby od rozpoczęcia palenia tytoniu?
Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy ?
Czy kolchicyna jest skuteczna w leczeniu chorych na COVID-19?
Czy konsultacje kontrolne przeprowadzane telefonicznie lub przez Internet stanowią bezpieczną alternatywę dla wizyt osobistych?
Czy krótkie interwencje stosowane w szkołach ograniczają stosowanie używek wśród młodzieży?
Czy krzesła statyczne z funkcją rozkładu nacisku pomagają w zapobieganiu odleżynom?
Czy ksylitol stosowany w produktach takich jak słodycze, cukierki, gumy do żucia i pasty do zębów pomaga zapobiegać próchnicy zębów u dzieci i dorosłych?
Czy kwas α-liponowy (naturalny przeciwutleniacz) jest lepszy niż niestosowanie leczenia lub leczenie pozorowane u chorych na cukrzycę z uszkodzeniem nerwów?
Czy kwas α-liponowy (naturalny przeciwutleniacz) jest lepszy niż niestosowanie leczenia lub leczenie pozorowane u chorych na cukrzycę z uszkodzeniem nerwów?
Czy leczenie chorób dziąseł pomaga chorym na cukrzycę kontrolować stężenie cukru we krwi?
Czy leczenie ograniczonego dopływu krwi do nóg z użyciem komórek pobranych ze szpiku kostnego pacjenta pomaga zmniejszać nasilenie objawów?
Czy leki mogą zapobiec żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacji odchudzającej?
Czy leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane samodzielnie przynoszą ulgę w objawach przeziębienia?
Czy leki przeciwpsychotyczne zmniejszają nasilenie stanów pobudzenia psychoruchowego i objawów psychotycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera lub otępieniem naczyniopochodnym?
Czy leki rozrzedzające krew zapobiegają powstawaniu skrzeplin u chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19?
Czy leki stosowane w leczeniu depresji pomagają rzucić palenie tytoniu?
Czy leki takie jak wareniklina i cytyzyna (częściowi agoniści receptorów nikotynowych) mogą pomóc rzucić palenie i czy powodują niepożądane skutki?
Czy lobelina może być pomocna w rzuceniu palenia
Czy losowe badania na obecność narkotyków i alkoholu zapobiegają urazom wśród pracowników?
Czy maszyny do perfuzji mogą poprawić jakość wątroby oddawanej do przeszczepu?
Czy mekamylamina pomaga rzucić palenie?
Czy metoda McKenziego jest skuteczna w leczeniu (pod)ostrego nieswoistego bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa?
Czy metylofenidat jest skuteczną metodą leczenia dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i czy wywołuje niepożądane skutki?
Czy mindfulness pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy można pomóc pacjentom rzucić palenie przed operacją?
Czy można pomóc palaczom w zmniejszeniu szkodliwych skutków palenia papierosów, poprzez zmniejszenie liczby wypalanych papierosów lub stosowanie innych produktów tytoniowych?
Czy można rzucić palenie poprzez wcześniejsze zmniejszenie liczby wypalanych papierosów?
Czy można wesprzeć osoby palące, aby bardziej przestrzegały przyjmowania leków antynikotynowych?
Czy można zapobiegać niezgodnej z prawem sprzedaży tytoniu nieletnim oraz czy działania te wpływają na zmianę ich zachowań w zakresie palenia tytoniu?
Czy narzędzia monitorujące pomagają dorosłym po udarze mózgu zwiększyć aktywność fizyczną?
Czy niedawno wykryta psychoza powinna być leczona przez zespół specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego?
Czy niesteroidowe leki przeciwzapalne znane jako antagoniści receptora leukotrienowego są pomocne i bezpieczne w leczeniu egzemy (wyprysku)?
Czy nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy obecność fotoradarów przyczynia się do zmniejszenia liczby rannych, ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych?
Czy octan srebra może być pomocny w rzucaniu palenia?
Czy oddzielanie lub grupowanie noworodków (albo oba działania) ograniczają rozprzestrzenianie się zakażeń?
Czy odzyskiwanie krwi utraconej podczas operacji i zwrócenie jej pacjentowi może zmniejszyć potrzebę wykorzystywania obcej krwi oddanej dla tego pacjenta?
Czy opodatkowanie nieprzetworzonego cukru lub żywności z dodatkiem cukru zmniejsza ich spożycie i zapobiega otyłości oraz innym niekorzystnym skutkom zdrowotnym?
Czy organizowanie konkursów antynikotynowych "Rzuć palenie i wygraj" zachęca palaczy do zerwania z nałogiem
Czy organizowanie konkursów antynikotynowych pomaga palaczom zerwać z nałogiem w perspektywie średnio- i długoterminowej?
Czy palenie w nieprzyjemnej formie pomaga palaczom rzucić nałóg?
Czy podanie pierwszej dawki pełnokomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi przed ukończeniem 6. miesiąca życia może zapobiec wystąpieniu chorób alergicznych w dzieciństwie?
Czy podatek od zawartości tłuszczu w żywności zmniejsza ryzyko otyłości i pomaga ludziom jeść mniej tłuszczu i mniej tłuszczów nasyconych?
Czy podawanie antybiotyków do oka zapobiega jego zakażeniu u chorych z otarciem nabłonka rogówki?
Czy podgrzewane wyroby tytoniowe pomagają bezpiecznie rzucić palenie oraz czy przyczyniają się do zmniejszenia liczby palaczy?
Czy pomoc psychologa pomaga osobom cierpiącym zarówno na depresję, jak i zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych?
Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?
Czy porada lekarza zachęca palaczy do rzucenia palenia
Czy poradnictwo telefoniczne pomaga rzucić palenie tytoniu?
Czy poradniki drukowane pomagają w rzuceniu palenia?
Czy połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem jest skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19?
Czy probiotyki pomagają w leczeniu ostrej biegunki zakaźnej?
Czy profilaktyczne stosowanie antybiotyków zapobiega zakażeniu miejsca operowanego u chorych na raka piersi?
Czy profilaktyka antybiotykowa jest skuteczna lub bezpieczna u kobiet poddanych operacyjnemu porodowi drogą pochwową?
Czy programy antynikotynowe oparte o wsparcie w ramach grupy pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?
Czy programy kontroli palenia tytoniu, które obejmują kampanie w środkach masowego przekazu zmniejszają palenie tytoniu wśród dorosłych?
Czy programy opieki dziennej dla dzieci poniżej 6. roku życia w krajach o niskich i średnich dochodach mogą zmniejszyć ryzyko utonięcia?
Czy programy prowadzone w mediach społecznościowych mogą pomóc w poprawie stanu zdrowia?
Czy programy realizowane w szkołach mogą zapobiegać rozpoczynaniu palenia przez młodzież?
Czy programy związane z dietą i aktywnością fizyczną pomagają zapobiegać otyłości wśród dzieci (w wieku 0-18 lat)?

Strony