Indeks

Acetylo-L-karnityna w leczeniu neuropatii cukrzycowej
Adalimumab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna
Agoniści receptora kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ostrym udarze mózgu
Akupunktura i akupresura w łagodzeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ZNP)
Akupunktura po przebytym udarze mózgu
Akupunktura w bólu miesiączkowym
Akupunktura w fibromialgii
Akupunktura w leczeniu ostrego jęczmienia (łac. hordeolum)
Akupunktura w leczeniu przewlekłego niespecyficznego bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
Akupunktura w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Akupunktura w leczeniu schizofrenii
Akupunktura w leczeniu schorzeń szyi
Akupunktura w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u dorosłych
Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu
Akupunktura w zespole policystycznych jajników
Alemtuzumab w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane
Amiodaron w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej
Amitryptylina w bólu neuropatycznym u dorosłych
Anonimowi Alkoholicy (AA) i inne programy 12 kroków w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Antagoniści receptora endoteliny w tętniczym nadciśnieniu płucnym
Antagoniści receptorów opioidowych typu μ w poopioidowych zaburzeniach czynności jelit u osób z chorobą nowotworową i otrzymujących leczenie paliatywne
Antybiotyki w leczeniu osób z ostrym zapaleniem oskrzeli
Antybiotyki w leczeniu powszechnych zakażeń dróg oddechowych o niewyjaśnionej przyczynie i niespecyficznych objawach u dzieci poniżej 5 roku życia
Antybiotyki w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich
Antybiotyki w leczeniu zapalenia kości i szpiku u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową
Antybiotykoterapia miejscowa u chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego
Antyoksydacyjne witaminy i suplementy z minerałami w opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD)
Antyoksydanty (przeciwutleniacze) jako leczenie uzupełniające osób chorych na schizofrenię
Antyoksydanty w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn
Aparaty słuchowe u dorosłych z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu
Aromaterapia w leczeniu otępienia
Aromaterapia w ograniczaniu bólu podczas porodu
Arypiprazol a inne atypowe leki przeciwpsychotyczne
Arypiprazol w porównaniu klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu chorych na schizofrenię
Aspiryna jako leczenie dodatkowe do leków przeciwpsychotycznych u osób ze schizofrenią
Aspiryna u kobiet stosujących techniki wspomaganego rozrodu (ART, assisted reproductive technology; przyp. tłum.)
Autologiczne osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran przewlekłych.
Badania kontrolne ogólnego stanu zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności
Badania przesiewowe noworodków w kierunku galaktozemii
Badania przesiewowe w kierunku aktywnej gruźlicy płuc u dzieci
Badania przesiewowe w kierunku raka płuc
Badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa wykonywane w czasie pierwszych 24 tygodni ciąży
Badania USG u kobiet w ciąży bliźniaczej
Badanie lekarskie osób do nowej pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zwolnieniom lekarskim
Badanie przewodnictwa elektrycznego w rozpoznawaniu wczesnej próchnicy
Badanie stężenia kalcytoniny we krwi u pacjentów z guzkami tarczycy w celu wykrycia raka rdzeniastego tarczycy
Badanie USG jamy brzusznej i oznaczanie stężenia alfa-fetoproteiny (AFP) w surowicy w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym
Baklofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu
Balneoterapia (terapia spa, leczenie uzdrowiskowe) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Bardzo wczesne a opóźnione uruchomienie po udarze mózgu
Benzodiazepiny w leczeniu zaburzeń lękowych napadowych u dorosłych
Beta blokery w profilaktyce i leczeniu retinopatii wcześniaczej
Beta-blokery w leczeniu zastoinowej niewydolności serca u dzieci
Beta-blokery w leczeniu zespołu Marfana
Beta-blokery w porównaniu z placebo lub niestosowaniem interwencji u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zawału serca
Beta-blokery w prewencji zgonu lub poważnych powikłań pooperacyjnych niezwiązanych z sercem
Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy
Bezpieczeństwo i skuteczność metod wspomagania kaszlu u chorych na choroby układu nerwowo-mięśniowego
Bezpieczeństwo miejscowego stosowania steroidów w czasie ciąży
Bisfosfoniany i denosumab u chorych na raka piersi
Bisfosfoniany w leczeniu szpiczaka mnogiego
Blokery kanału wapniowego w leczeniu chorych na przewlekłą chorobę nerek wymagających dializ
Bupiwakaina liposomalna jako blokada nerwów w leczeniu bólu pooperacyjnego
Bupropion w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
Błonnik pokarmowy w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Chelatacja w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
Chemiczne wybielanie zębów w warunkach domowych u osób dorosłych
Chińskie leki ziołowe w leczeniu niewyjaśnionych poronień nawracających
Chińskie zioła lecznicze w kamicy żółciowej
Chińskie zioła lecznicze w leczeniu grypy
Chińskie zioła lecznicze w nagminnym zapaleniu przyusznic (świnka)
Chińskie zioła lecznicze w ostrym zapaleniu oskrzeli
Chińskie zioła w leczeniu przeziębienia
Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu odleżyn
Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży
Chitozan u osób z nadwagą lub otyłością
Chloropromazyna w porównaniu z piperacetazyną w leczeniu schizofrenii
Cilostazol w leczeniu choroby tętnic obwodowych
Co najlepiej zrobić, żeby chorzy na padaczkę przestrzegali zaleceń dotyczących przyjmowania leków?
Co to są przeglądy systematyczne?
Codzienna suplementacja żelaza w celu poprawy zdrowia u kobiet miesiączkujących
Cordyceps sinensis (chińskie zioło lecznicze) w leczeniu przewlekłej choroby nerek
Ćwiczenia aerobowe u dorosłych z fibromialgia.
Ćwiczenia aerobowe w celu poprawy czynności poznawczych u starszych osób bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych
Ćwiczenia elektromechaniczne w poprawie funkcji kończyn górnych i zmniejszeniu niepełnosprawności po udarze mózgu
Ćwiczenia fizyczne po operacji płuca u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Ćwiczenia fizyczne przed planowanym zabiegiem operacyjnym tętniaka aorty brzusznej
Ćwiczenia fizyczne u chorych na cukrzycy typu 2
Ćwiczenia fizyczne u chorych na rozstrzenie oskrzeli
Ćwiczenia fizyczne u osób z nadwagą lub otyłością
Ćwiczenia fizyczne w celu poprawy aktywności, uczestnictwa w życiu i jakości życia u osób z dziecięcym porażeniem mózgowym
Ćwiczenia fizyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk
Ćwiczenia fizyczne w zaawansowanym raku płuc
Ćwiczenia mięśni oddechowych u chorych na stwardnienie rozsiane
Ćwiczenia oddechowe u dzieci chorych na astmę
Ćwiczenia ramion u chorych na POChP
Ćwiczenia ruchowe jako terapia u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia
Ćwiczenia w leczeniu objawów naczynioruchowych w przebiegu menopauzy
Ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki
Ćwiczenia w wodzie dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub biodrowego
Ćwiczenia wpływające na poprawę wyników po osteoporotycznym złamaniu kręgów
Ćwiczenia zapobiegające upadkom osób starszych, żyjących w społeczeństwie
Cynamon w cukrzycy
Czas inhalacji wziewnej dornazy alfa u osób z mukowiscydozą
Czas podejmowania leczenia u osób, u których niedawno wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej
Czas wdychania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u chorych na mukowiscydozę
Czosnek w leczeniu przeziębienia
Czosnek w nadciśnieniu tętniczym
Czy akupunktura i interwencje pokrewne pomagają palaczom, którzy próbują rzucić palenie
Czy antagoniści receptora kannabinoidowego typu 1 pomagają palaczom w zaprzestaniu palenia tytoniu oraz czy mogą także zmniejszać przyrost masy ciała związany z rzucaniem palenia?
Czy antagonisty opioidów, takie jak naltrekson, pomagają w rzucaniu palenia?
Czy antybiotyki makrolidowe powinny być stosowane w leczeniu astmy przewlekłej?
Czy antybiotyki są skuteczne i bezpieczne jako dodatkowe leczenie zaostrzeń astmy?
Czy antybiotyki stanowią skuteczną metodę zapobiegania zakażeniu po ekstrakcji zęba?
Czy badanie MRI gruczołu krokowego - z biopsją na jej postawie lub bez niej - jest lepsze niż biopsja systematyczna w wykrywaniu raka prostaty u mężczyzn?
Czy błonnik pokarmowy zapobiega nawrotom gruczolaków i raka jelita grubego?
Czy chińskie leki ziołowe mogą być stosowane u pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich?
Czy ćwiczenia fizyczne mają korzystne lub szkodliwe efekty u osób z marskością wątroby?
Czy ćwiczenia fizyczne mogą pomóc ludziom rzucić palenie?
Czy ćwiczenia fizyczne mogą poprawić przepływ krwi w żyłach?
Czy czyszczenie rąk popiołem zatrzymuje lub ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych i bakteryjnych w porównaniu z myciem rąk mydłem lub innymi środkami?
Czy doustne leki homeopatyczne są skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu i leczeniu ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci?
Czy elektroniczne papierosy mogą pomóc ludziom w rzuceniu palenia i czy używanie ich w tym celu ma działania niepożądane?
Czy elektrostymulacja jest skuteczna w leczeniu odleżyn?
Czy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia zmniejszają masę ciała u otyłych kobiet z obniżoną płodnością?
Czy farmakoterapie zmniejszające niepokój pomagają palaczom zerwać z nałogiem
Czy hipnoterapia pomaga osobom, które próbują rzucić palenie tytoniu?
Czy indywidualne poradnictwo pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy indywidualny pracownik koordynujący plan przy wypisie pacjenta ze szpitala może wpłynąć na zmniejszenie liczby ponownych przyjęć z powodu zaostrzeń u dzieci z przewlekłą chorobą układu oddechowego?
Czy informowanie palaczy o wpływie palenia tytoniu na ich organizm jest pomocne w jego zaprzestaniu?
Czy interwencje dostarczane przez stomatologów pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
Czy interwencje dotyczące komunikacji są skuteczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i minimalnymi zdolnościami do komunikacji werbalnej?
Czy interwencje muzyczne mogą przynieść korzyści zdrowotne chorym na nowotwór złośliwy?
Czy interwencje oparte na modelu zmiany pomagają rzucić palenie tytoniu skuteczniej niż interwencje nieoparte na tym modelu?
Czy interwencje psychospołeczne pomagają rodzicom zmniejszyć częstość picia alkoholu lub używania narkotyków?
Czy interwencje skierowane do rodziców i opiekunów zmniejszają narażenie dzieci na dym tytoniowy?
Czy interwencje społeczne zniechęcają młode osoby do rozpoczynania palenia?
Czy interwencje środowiskowe mogą zmniejszyć palenie tytoniu przez dorosłych?
Czy interwencje stosowane w celu zwiększenia wsparcia ze strony partnera, członków rodziny lub znajomych pomagają rzucić palenie?
Czy interwencje wpływające na utrzymanie pozycji bocznej podczas snu są najlepszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego?
Czy interwencje, których celem jest zapobieganie paleniu ukierunkowane na młodzież rdzennie amerykańską są skuteczne w przypadku zapobiegania palenia lub stosowania innych wyrobów tytoniowych?
Czy istnieją skuteczne interwencje, które mogą pomóc osobom chorującym na schizofrenię rzucić lub ograniczyć palenie?
Czy istnieją skuteczne metody, aby pomóc osobom z depresją w rzuceniu palenia?
Czy kampanie medialne (telewizyjne, w radiu, prasie, na bilbordach oraz broszurach) mogą powstrzymać młode osoby od rozpoczęcia palenia tytoniu?
Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy ?
Czy konsultacje kontrolne przeprowadzane telefonicznie lub przez Internet stanowią bezpieczną alternatywę dla wizyt osobistych?
Czy krótkie interwencje stosowane w szkołach ograniczają stosowanie używek wśród młodzieży?
Czy ksylitol stosowany w produktach takich jak słodycze, cukierki, gumy do żucia i pasty do zębów pomaga zapobiegać próchnicy zębów u dzieci i dorosłych?
Czy leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane samodzielnie przynoszą ulgę w objawach przeziębienia?
Czy leki stosowane w leczeniu depresji pomagają rzucić palenie tytoniu?
Czy lobelina może być pomocna w rzuceniu palenia
Czy mekamylamina pomaga rzucić palenie?
Czy można pomóc pacjentom rzucić palenie przed operacją?
Czy można pomóc palaczom w zmniejszeniu szkodliwych skutków palenia papierosów, poprzez zmniejszenie liczby wypalanych papierosów lub stosowanie innych produktów tytoniowych?
Czy można rzucić palenie poprzez wcześniejsze zmniejszenie liczby wypalanych papierosów?
Czy można wesprzeć osoby palące, aby bardziej przestrzegały przyjmowania leków antynikotynowych?
Czy można zapobiegać niezgodnej z prawem sprzedaży tytoniu nieletnim oraz czy działania te wpływają na zmianę ich zachowań w zakresie palenia tytoniu?
Czy narzędzia monitorujące pomagają dorosłym po udarze mózgu zwiększyć aktywność fizyczną?
Czy niesteroidowe leki przeciwzapalne znane jako antagoniści receptora leukotrienowego są pomocne i bezpieczne w leczeniu egzemy (wyprysku)?
Czy nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy obecność fotoradarów przyczynia się do zmniejszenia liczby rannych, ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych?
Czy octan srebra może być pomocny w rzucaniu palenia?
Czy opodatkowanie nieprzetworzonego cukru lub żywności z dodatkiem cukru zmniejsza ich spożycie i zapobiega otyłości oraz innym niekorzystnym skutkom zdrowotnym?
Czy organizowanie konkursów antynikotynowych "Rzuć palenie i wygraj" zachęca palaczy do zerwania z nałogiem
Czy organizowanie konkursów antynikotynowych pomaga palaczom zerwać z nałogiem w perspektywie średnio- i długoterminowej?
Czy palenie w nieprzyjemnej formie pomaga palaczom rzucić nałóg?
Czy podatek od zawartości tłuszczu w żywności zmniejsza ryzyko otyłości i pomaga ludziom jeść mniej tłuszczu i mniej tłuszczów nasyconych?
Czy pomoc psychologa pomaga osobom cierpiącym zarówno na depresję, jak i zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych?
Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?
Czy porada lekarza zachęca palaczy do rzucenia palenia
Czy poradnictwo telefoniczne pomaga rzucić palenie tytoniu?
Czy poradniki drukowane pomagają w rzuceniu palenia?
Czy profilaktyczne stosowanie antybiotyków zapobiega zakażeniu miejsca operowanego u chorych na raka piersi?
Czy profilaktyka antybiotykowa jest skuteczna lub bezpieczna u kobiet, u których poród drogą naturalną został ukończony w sposób zabiegowy?
Czy programy antynikotynowe oparte o wsparcie w ramach grupy pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?
Czy programy kontroli palenia tytoniu, które obejmują kampanie w środkach masowego przekazu zmniejszają palenie tytoniu wśród dorosłych?
Czy programy realizowane w szkołach mogą zapobiegać rozpoczynaniu palenia przez młodzież?
Czy programy związane z dietą i aktywnością fizyczną pomagają zapobiegać otyłości wśród dzieci (w wieku 0-18 lat)?
Czy prowadzenie szkoleń, których celem jest poprawa komunikacji pracowników służby zdrowia z chorymi na raka wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjentów?
Czy przeszkolenie przedstawicieli zawodów medycznych tak, aby pytali ludzi o to, czy palą zwiększy częstość oferowanych porad i pomoże pacjentom w zaprzestaniu palenia?
Czy radioterapia poszerzonego obszaru zmniejsza śmiertelność z powodu miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy i jakie są skutki niepożądane stosowania takiej metody leczenia?
Czy reklama i promocja wyrobów tytoniowych zwiększają prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia wśród młodzieży
Czy sama kwarantanna lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego jest pomocna w kontroli COVID-19?
Czy środki kontroli związane z podróżowaniem mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19?
Czy środki motywujące pomagają powstrzymać młodych ludzi od rozpoczęcia palenia tytoniu w pośredniej i długiej obserwacji?
Czy środki przeciwbólowe stosowane miejscowo na skórę naprawdę działają?
Czy stosowanie dihydrokodeiny zmniejsza nielegalne spożycie opiatów przez młodzież i dorosłych?
Czy stosowanie długo działającego beta₂-mimetyku z kortykosteroidem w jednym inhalatorze raz dzienne jest korzystniejsze niż sam wziewny długo działający antagonista receptora muskarynowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?
Czy stosowanie klonidyny może pomóc w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy stosowanie nagród może pomóc palaczom zerwać z nałogiem w perspektywie długoterminowej?
Czy stosowanie osocza od osób, które wyleczyły się z COVID-19 to skuteczna metoda leczenia chorych na tę chorobę?
Czy stosowanie produktu Nicobrevin pomaga palaczom zerwać z nałogiem
Czy stosowanie przeciwbakteryjnego płynu do płukania jamy ustnej lub aerozolu do nosa przez osoby, które nie są podejrzane o zakażenie COVID-19 (lub przez leczącą ich służbę zdrowia) chroni pracowników służby zdrowia podczas wykonywania procedur generując
Czy stosowanie strategii doboru palaczy do programów antytytoniowych sprawia, że chętniej uczestniczą oni w programach, których celem jest pomoc w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy strategie mające na celu przypominanie o szczepieniach prowadzą do wzrostu liczby osób zaszczepionych?
Czy suplementacja mio-inozytolu jest skuteczna u kobiet, u których dojdzie do rozwoju cukrzycy w czasie ciąży?
Czy suplementacja mleka matki wapniem i fosforem wpływa korzystnie na wzrost i rozwój wcześniaków?
Czy suplementacja witaminy D podczas ciąży jest korzystna, czy szkodliwa?
Czy szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (szczepionka MMRV) chronią dzieci przed tymi chorobami i czy efekty ich stosowania mogą być szkodliwe?
Czy szczepionki nikotynowe mogą pomóc ludziom w zaprzestaniu palenia tytoniu lub powstrzymaniu się przed powrotem do nałogu tym, którzy niedawno z nim zerwali?
Czy terapie psychologiczne przyspieszają leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej i zapobiegają ich nawrotom?
Czy tlenoterapia hiperbaryczna poprawia rokowanie po zawale serca?
Czy u osób z rozstrzeniem oskrzeli antybiotyki są bardziej skuteczne, gdy są podawane w sposób ciągły lub przerywany?
Czy usługi świadczone przez farmaceutów mogą przynieść poprawę zdrowia pacjentów?
Czy w zakładzie pracy można skutecznie wspomagać rzucanie palenia?
Czy większe wsparcie zwiększa szanse powodzenia u osób, które chcą rzucić palenie tytoniu i przyjmują w tym celu leki?
Czy wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów ogranicza używanie tytoniu?
Czy wprowadzenie przepisów prawnych zakazujących palenia tytoniu zmniejsza bierną ekspozycję na dym tytoniowy oraz ogranicza zachowania związane z paleniem tytoniu?
Czy wprowadzone urzędowo zakazy palenia tytoniu pomagają w rzuceniu nałogu?
Czy współspanie jest skuteczną i bezpieczną metodą w opiece nad zdrowymi donoszonymi noworodkami?
Czy wyciąg z cyklamenu europejskiego jest skuteczny u osób z ostrym zapaleniem zatok przynosowych?
Czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem zmniejsza liczbę zachorowań na grypę wśród dorosłych lub powikłań pogrypowych?
Czy wytworzone laboratoryjnie, specyficzne dla COVID-19 przeciwciała monoklonalne są skuteczną metodą leczenia COVID-19?
Czy wziewne stosowanie bromku aklidyny łącznie z długo działającym ß2-mimetykiem jest skuteczne i bezpieczne u chorych na stabilną POChP?
Czy za pomocą oceny objawów i badania lekarskiego można odpowiednio zdiagnozować COVID-19?
Czy zachęcanie ludzi do mycia rąk może być pomocne w zapobieganiu biegunce?
Czy zakaz lub ograniczenie reklam alkoholu wpływa na zmniejszenie jego spożycia?
Czy zalecenie niskokalorycznego wsparcia żywieniowego przyspiesza powrót do zdrowia poważnie chorych dorosłych?
Czy zmiany na poziomie organizacji systemu opieki zdrowotnej mające na celu wsparcie osób w rzucaniu palenia prowadzą do poprawy jakości udzielanych świadczeń oraz skłaniają większą liczbę osób do rzucenia palenia?
Czy żucie gumy po cesarskim cięciu prowadzi do szybszego powrotu czynności jelit?
Czy łączne stosowanie leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu i wsparcia behawioralnego pomaga palaczom zerwać z nałogiem?
Czym są dane naukowe Cochrane i jak mogą Ci pomóc?
Czynne uciskanie i rozprężanie klatki piersiowej z użyciem przenośnego urządzenia do masażu serca.
Czynniki wpływające na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego
Członkostwo Cochrane
Darowizna
Dawkowanie gentamycyny u noworodków
Dawkowanie klozapiny w schizofrenii
Dekanonian flupentyksolu w postaci depot w schizofrenii lub innych podobnych chorobach psychicznych
Deksametazon i blokada nerwów obwodowych
Dieta ketogenna oraz inne metody leczenia żywieniowego w leczeniu padaczki
Dieta niskobiałkowa u chorych na przewlekłą chorobę nerek bez cukrzycy
Dieta śródziemnomorska w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu dzieci z nadwagą lub otyłością w wieku od 6 do 11 lat
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu młodzieży z nadwagą lub otyłością w wieku od 12 do 17 lat
Dieta, aktywność fizyczna lub obie interwencje w zapobieganiu lub opóźnieniu rozwoju cukrzycy typu 2 i powikłań z nią związanych u osób o podwyższonym ryzyku
Dieta, ćwiczenia, lub oba te działania łącznie w redukcji masy ciała u kobiet po urodzeniu dziecka
Diuretyki w przemijającej niewydolności oddechowej u noworodków
Docelowe ciśnienie tętnicze krwi u starszych osób z nadciśnieniem tętniczym
Dodanie aminokwasu tyrozyny do diety chorych na fenyloketonurię
Dodatkowa podaż argininy w celu zapobiegania martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków
Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu
Dodatkowe przyjmowanie kwasów tłuszczowych ω-3 w ciąży
Dodatkowe płyny dożylne podawane podczas zabiegu w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom
Dodawanie jodu do żywności innej niż sól w celu zapobiegania chorobom powodowanym przez niewystarczające spożycie jodu.
Dojelitowa suplementacja laktoferyny w zapobieganiu sepsie i martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków
Domowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenie w sprzęt zapobiegający urazom
Doraźne leczenie farmakologiczne napadów migreny u dzieci i młodzieży

Strony