Antyoksydanty (przeciwutleniacze) jako leczenie uzupełniające osób chorych na schizofrenię

Przeciwutleniacze to substancje, które chronią komórki przed uszkodzeniem spowodowanym przez niestabilne cząsteczki zwane wolnymi rodnikami (wywołującymi stres oksydacyjny). Powszechnie wiadomo, że dodanie do codziennej diety bogatych w przeciwutleniacze owoców i warzyw poprawia naszą zdolność do zwalczania infekcji i chorób. Aktualne dane naukowe wskazują, że podczas rozwoju schizofrenii w mózgu pojawiają się postępujące zmiany. Spośród wielu możliwych wyjaśnień uważa się, że stres oksydacyjny może być jednym z czynników przyczyniających się do zmian degeneracyjnych mózgu i jego istoty szarej, co prowadzi u chorych do trudności w myśleniu i codziennym funkcjonowaniu. Celem niniejszego przeglądu jest ocena skuteczności przeciwutleniaczy jako leczenia uzupełniającego standardową terapię lekami przeciwpsychotycznymi (w schizofrenii; przyp.tłum.), a w szczególności poprzez redukcję ilości (lub zmniejszenie nasilenia) epizodów psychotycznych i objawów podstawowych oraz zapobieganie nawrotom.

Wyszukanie badań z randomizacją przeprowadzono w 2010 i 2012 roku. Autorzy przeglądu znaleźli 22 badania spełniające kryteria włączenia obejmujące w sumie 2041 losowo wybranych osób ze schizofrenią. W badaniach porównywano działanie różnych przeciwutleniaczy (allopurinol, miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), N-acetylocysteina (NAC), selegilina, witaminy C i E) w porównaniu z placebo. Większość wyników nie wykazała żadnych rzeczywistych różnic pomiędzy przeciwutleniaczami a placebo, chociaż istnieją dowody wskazujące, że miłorząb dwuklapowy miał pozytywny wpływ na objawy psychotyczne w krótkim okresie obserwacji. Jakość danych naukowych została oceniona jako umiarkowana.

Jednak w ocenie ogólnej włączone badania nie opisywały wyników istotnych w praktyce, takich jak: odpowiedź kliniczna, szybkość nawrotu choroby, jakość życia, funkcjonowanie, bezpieczeństwo i satysfakcja pacjenta lub akceptacja leczenia. Działania niepożądane były niedostatecznie opisywane, a niektóre badania nie dostarczały żadnych danych w odniesieniu do skutków ubocznych.

Ginkgo biloba i NAC charakteryzowały się najbardziej obiecującymi efektami, powinny więc zostać w pierwszej kolejności poddane ocenie w przyszłych badaniach klinicznych. Badania takie powinny być większe, trwać dłużej a wyniki powinny zostać lepiej opisane niż w dostępnych obecnie 22 badaniach.

Ben Gray, starszy pracownik naukowy, Fundacja McPin: http://mcpin.org/

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information