Dane naukowe Cochrane w różnych językach

Tylko około 6% ludności świata mówi po angielsku oraz 75% ludzi w ogóle nie mówi po angielsku.

Wiele osób nie ma dostępu do wysokiej jakości informacji na temat zdrowia, ponieważ nie są one łatwo dostępne w zrozumiałym dla nich języku. Tłumaczymy dane naukowe opublikowane przez Cochrane, aby uczynić je bardziej dostępnymi i zmniejszyć barierę językową w podejmowaniu globalnych decyzji dotyczących zdrowia opartych na danych naukowych.

Grupy Cochrane w różnych częściach świata prowadzą nasze działania związane z tłumaczeniem wiedzy w różnych językach. Tłumaczą przeglądy Cochrane i powiązane treści przeglądów, takie jak podcasty lub infografiki (blogshots). Zazwyczaj jednak zamiast tego piszą i rozpowszechniają wiadomości i inne treści w swoim języku, prowadzą media społecznościowe, współpracują ze stowarzyszeniami zawodowymi, decydentami, grupami pacjentów lub mediami w swoim kraju oraz oferują szkolenia.

Większość grup Cochrane nie ma funduszy na tłumaczenia lub ma ich bardzo niewiele. Niektóre z nich otrzymują wsparcie od lokalnych fundatorów, na przykład ministerstw zdrowia lub uniwersytetów, z centralnego finansowania Cochrane lub tymczasowych grantów, ale większość z nich wymaga znacznego zaangażowania wolontariuszy.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniach w Cochrane i o tym, jak możesz się do nich przyczynić.

Czytaj dane naukowe Cochrane na stronie cochrane.org w różnych językach

W górnej części strony głównej cochrane.org można zobaczyć wszystkie języki w których regularnie tłumaczymy. Kliknij wybrany język, aby przejść do przetłumaczonej wersji strony cochrane.org.  Podczas przeglądania podsumowania przeglądu Cochrane, na górze widoczne będą języki, na które został on przetłumaczony i które można wybrać z listy. Należy pamiętać, że nie wszystkie przeglądy mają jeszcze tłumaczenie na każdy język, więc liczba dostępnych tłumaczeń w poszczególnych językach jest różna. Ponadto niektóre treści na stronie cochrane.org, w szczególności wiadomości, nie są tłumaczone i będą wyświetlane w języku angielskim.

Kliknij poniżej, aby wybrać język, w którym chcesz wyświetlić stronę cochrane.org: