Strategia na rzecz świata bardziej opartego na danych naukowych

Strategia na rzecz świata bardziej opartego na danych naukowych

Dywersyfikacja i współpraca w celu sprostania największym wyzwaniom zdrowotnym

Cochrane Collaboration opracowuje wiarygodne, wysokiej jakości dane naukowe dotyczące zdrowia od ponad 30 lat, a w tym czasie świat bardzo się zmienił. Cochrane nieustannie ewoluuje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom użytkowników danych naukowych na całym świecie, od osób ustalających wytyczne i specjalistów medycznych po pacjentów i ich rodziny.

W ciągu najbliższych czterech lat skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie zapotrzebowanie na zsyntetyzowane dane naukowe jest największe, aby przynieść korzyści jak największej liczbie osób. Nasza strategia naukowa, którą zamierzamy opublikować do końca 2024 r., zidentyfikuje i nada priorytet najbardziej palącym problemom zdrowotnym, w których Cochrane może dokonać prawdziwej zmiany. Zapewni to przejrzystość co do naszego przyszłego kierunku naukowego i przyczyni się do naszej szerszej strategii na rzecz świata bardziej opartego na danych naukowych.

Rozszerzymy nasze działania, aby pomóc większej liczbie ludzi na całym świecie, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie, wnieść swój wkład i skorzystać z wysokiej jakości danych naukowych dotyczących zdrowia, które są istotne dla ich życia. Chcemy zobaczyć świat, w którym osoby podejmujące decyzje dotyczące zdrowia na wszystkich poziomach mają dostęp do aktualnych, istotnych danych naukowych i są wyposażone w wiedzę i doświadczenie, aby je interpretować i stosować w praktyce. Poprzez globalne wdrażanie podejścia opartego na danych naukowych, mamy nadzieję pomóc ratować i poprawiać życie na całym świecie.

Nasza strategia opiera się na czterech kluczowych celach:

Tworzenie aktualnych, istotnych danych naukowych dla i z myślą o tych, którzy najbardziej ich potrzebują.

Aby to osiągnąć, będziemy:

 • Priorytetyzować dane naukowe, które pomagają najbardziej potrzebującym, poprzez naszą strategię naukową
 • Usprawniać i upraszczać tworzenie danych naukowych
 • Opracowanie nowych metod rozwiązywania pojawiających się problemów
 • Zapewniać uczciwość i przejrzystość badań naukowych
 

Ratowanie i poprawa jakości życia poprzez zapewnienie, że każdy może wnieść swój wkład i skorzystać z zaufanych danych naukowych

Aby to osiągnąć, będziemy:

 • Docierać z danymi naukowymi do osób, które ich potrzebują
 • Zwiększać globalną dostępność i użyteczność naszych danych naukowych
 • Identyfikować i usuwać bariery dla sprawiedliwego uczestnictwa
 • Zwiększać zaangażowanie w krajach o niskich i średnich dochodach
 

Współpracuj lokalnie i globalnie, aby wzmocnić naszą społeczność i zwiększyć wpływ.

Aby to osiągnąć, będziemy:

 • Współpracować z partnerami na wszystkich poziomach w celu wdrożenia podejścia opartego na danych naukowych
 • Wzmacniać możliwości syntezy danych naukowych w krajach o niskim i średnim dochodzie
 • Dążyć do lepszej współpracy między grupami Cochrane
 • Wspierać udziału pacjentów i społeczeństwa w tworzeniu i wykorzystywaniu danych naukowych
 

Zapewnienie długoterminowej stabilności

Aby to osiągnąć, będziemy:

 • Wyznaczać zrównoważoną ścieżkę do otwartego dostępu
 • Zwiększać i dywersyfikować nasze dochody
 • Dążyć, aby Cochrane było wspaniałym miejscem do pracy
 • Optymalizować nasze systemy i procesy

Wierzymy, że nasza ambitna strategia pomoże przyspieszyć zmiany w społeczności zajmującej się syntezą danych naukowych, zwiększając równość w zakresie zdrowia na świecie i demokratyzując produkcję danych naukowych. Zdajemy sobie sprawę, że Cochrane jest tylko jedną organizacją w złożonym, szybko zmieniającym się świecie, więc będziemy musieli współpracować z ludźmi i organizacjami na całym świecie, aby urzeczywistnić naszą strategię. Każdy ma do odegrania rolę w tworzeniu świata bardziej opartego na danych naukowych i mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej podróży.


Pobierz

Pobierz wersję PDF

Kliknij, aby przeczytać pełną wersję Strategii 2020

Możesz przeczytać więcej o Strategii Rozwoju i naszych szczegółowych planach i priorytetach na ten rok na naszej stronie.

Zamknij