Nasza globalna społeczność

Sieć CRG

Grupy Tematyczne

Cochrane ma wiele Grup Przeglądów Cochrane (CRGs) odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe opracowywanie wysokiej jakości przeglądów systematycznych, które dotyczą najważniejszych pytań badawczych dla decydentów.

Zobacz nasze Grupy Przeglądów


Sieci Geograficzne

Grupy Geograficzne

Cochrane jest prawdziwie globalnie, niezależną siecią członków i sympatyków na całym świecie. Mamy oficjalne geograficzne grupy Cochrane w ponad 50 krajach. Grupy te reprezentują Cochrane w tych krajach, promują i wspierają stosowanie danych naukowych Cochrane w polityce zdrowotnej i praktyce klinicznej oraz wspierają członków i współpracowników Cochrane pochodzących z danego kraju.

Zobacz Grupy Geograficzne


Dziedziny

Grupy Dziedzin i Sieci

Cochrane tworzy 13 tematycznych dziedzin i sieci, które skupiają się na innych obszarach opieki zdrowotnej niż aspekty kliniczne i stan zdrowia - w tym na organizacji opieki (podstawowa opieka zdrowotna), grupach konsumentów (dzieci, osoby starsze), rodzajach podmiotów udzielających świadczeń (pielęgniarstwo).

Zobacz nasze Grupy Dziedzin i Sieci


Grupy Metodyczne

Grupy Metodyczne

Cochrane posiada 17 Grup Metodycznych (Cochrane Methods Groups), które udzielają poradnictwa w zakresie zasad postępowania oraz tworzą przestrzeń do dyskusji na temat rozwoju i wdrażania metod stosowanych w procesie przygotowywania przeglądów Cochrane.

Zobacz nasze Grupy Metodyczne