Nasza globalna społeczność

Sieć CRG

Sieci Grupy Przeglądów

Cochrane stworzył osiem nowych sieci Grup Przeglądów Cochrane (CRGs) odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe opracowywanie wysokiej jakości przeglądów systematycznych, które dotyczą najważniejszych pytań badawczych dla decydentów.

Zobacz nasze Sieci Grup Przeglądów


Sieci Geograficzne

Grupy Geograficzne

Cochrane jest prawdziwie globalnie, niezależną siecią członków i sympatyków na całym świecie. Mamy oficjalne geograficzne grupy Cochrane w 45 krajach. Grupy te reprezentują Cochrane w tych krajach, promują i wspierają stosowanie danych naukowych Cochrane w polityce zdrowotnej i praktyce klinicznej oraz wspierają członków i współpracowników Cochrane pochodzących z danego kraju.

Zobacz Grupy Geograficzne


Dziedziny

Dziedziny

Cochrane tworzy 13 tematycznych dziedzin, które skupiają się na innych obszarach opieki zdrowotnej niż aspekty kliniczne i stan zdrowia - w tym na organizacji opieki (podstawowa opieka zdrowotna), grupach konsumentów (dzieci, osoby starsze), rodzajach podmiotów udzielających świadczeń (pielęgniarstwo).

Zobacz nasze Dziedziny


Grupy Metodyczne

Grupy Metodyczne

Cochrane posiada 17 Grup Metodycznych (Cochrane Methods Groups), które udzielają poradnictwa w zakresie zasad postępowania oraz tworzą przestrzeń do dyskusji na temat rozwoju i wdrażania metod stosowanych w procesie przygotowywania przeglądów Cochrane.

Zobacz nasze Grupy Metodyczne

Share/Save