Nasza globalna społeczność

Grupy tematyczne

Grupy tematyczne

Celem jest, aby Grupy Tematyczne były zorientowane na przyszłość, reagowały na potrzeby naszych beneficjentów i pomagały nam realizować cztery kluczowe zasady Strategii na rzecz zmian:

  • Współpraca: zapewnienie utrzymania globalnej współpracy, która stanowi podstawę wartości przeglądów Cochrane;
  • Trafność: upewniamy się, że tworzone przez nas dowody dotyczą kwestii priorytetowych dla świata, a tym samym maksymalizujemy nasz wpływ na zdrowie na świecie;
  • Uczciwość: należy jasno określić, dlaczego nadajemy priorytety tematom, i unikać ulegania partykularnym interesom;
  • Jakość: utrzymanie i rozszerzenie naszej reputacji w zakresie dostarczania najlepszych dowodów na pytania dotyczące zdrowia globalnego poprzez ustalanie priorytetów i koncentrację.

Zobacz nasze grupy tematyczne


Grupy Przeglądów

Cochrane ma wiele Grup Przeglądów Cochrane (CRGs) odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe opracowywanie wysokiej jakości przeglądów systematycznych, które dotyczą najważniejszych pytań badawczych dla decydentów.

Zobacz nasze Grupy Przeglądów


Sieci Geograficzne

Grupy Geograficzne

Cochrane jest prawdziwie globalnie, niezależną siecią członków i sympatyków na całym świecie. Mamy oficjalne geograficzne grupy Cochrane w ponad 50 krajach. Grupy te reprezentują Cochrane w tych krajach, promują i wspierają stosowanie danych naukowych Cochrane w polityce zdrowotnej i praktyce klinicznej oraz wspierają członków i współpracowników Cochrane pochodzących z danego kraju.

Zobacz Grupy Geograficzne


Dziedziny

Grupy Dziedzin i Sieci

Cochrane tworzy 13 tematycznych dziedzin i sieci, które skupiają się na innych obszarach opieki zdrowotnej niż aspekty kliniczne i stan zdrowia - w tym na organizacji opieki (podstawowa opieka zdrowotna), grupach konsumentów (dzieci, osoby starsze), rodzajach podmiotów udzielających świadczeń (pielęgniarstwo).

Zobacz nasze Grupy Dziedzin i Sieci


Grupy Metodyczne

Grupy Metodyczne

Cochrane posiada 17 Grup Metodycznych (Cochrane Methods Groups), które udzielają poradnictwa w zakresie zasad postępowania oraz tworzą przestrzeń do dyskusji na temat rozwoju i wdrażania metod stosowanych w procesie przygotowywania przeglądów Cochrane.

Zobacz nasze Grupy Metodyczne