Nasze polityki i stanowiska

Nasze polityki

Nasze polityki

Zasady dla naszych członków pomagają naszej globalnej społeczności zrozumieć ich role i obowiązki wobec organizacji i ich współpracowników oraz zapewnić, że organizacja Cochrane przestrzega najwyższe standardy zarządzania.

Wszystkie zasady dotyczące polityki i oświadczenia organizacji Cochrane są publikowane i publicznie dostępne na naszej stronie internetowej.


  Nasza polityka otwartego dostępu

  Otwarty dostęp do przeglądów Cochrane

  Otwarty dostęp (open access; OA) jest koncepcją, która sprawia, że wyniki badań są bezpłatnie dostępne bez ograniczeń a także bez wielu ograniczeń w zakresie ich stosowania.

  Od 2013 roku Cochrane jest dumny, że:

  • Dostarcza bezpłatny dostęp do nowych i zaktualizowanych Przeglądów Cochrane dla wszystkich czytelników na całym świecie 12 miesięcy po opublikowaniu poprzez nasz „zielony” symbol otwartego dostępu. Ponad 70% wszystkich Przeglądów Cochrane jest teraz dostępna w taki sposób. Wszystkie Przeglądy Cochrane z otwartym dostępem, oznaczonym zielonym symbolem są dostępne w bibliotece Cochrane i zdeponowane w PubMed Central.
  • Zespołom autorskim Cochrane zapewniono opcję płacenia „Opłata za Publikowanie Artykułów”, aby ich nowe i uaktualnione recenzje były swobodnie dostępne na całym świecie po opublikowaniu, a także w celu skorzystania z innych korzyści wynikających z licencji Creative Commons, za pośrednictwem "złotej" opcji Open Access. Złoty otwarty dostęp do artykułów zazwyczaj osadzony jest automatycznie w PubMed Central i innych repozytoriach, zgodnie z określonymi uprawnieniami finansowymi.
  • Wszystkie streszczenia i protokoły udostępniane są bezpłatnie natychmiast po publikacji, podobnie jak Streszczenia Prostym Językiem, które opisują wyniki przeglądów prostym niespecjalistycznym językiem.
  • Mamy kilka programów dostępu, w tym krajowe zabezpieczenia finansujące dostęp, który umożliwia wszystkim mieszkańcom kraju uzyskać natychmiastowy dostęp do biblioteki Cochrane, a także dostęp dobroczynny, które łącznie obejmuje ponad 100 krajów i ponad 3,66 miliardów osób.

  Zastanawiamy się również nad szerszą definicją w zakresie ułatwienia dostępu i dokonujemy istotnych inwestycji w poprawę projektowania i użyteczności naszych danych naukowych stosowanych w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Dowiedz się więcej o naszej pracy w zakresie Tłumaczenia Wiedzy, tutaj.

  Niemniej jednak chcemy robić więcej. Naszą ambicją jest osiągnięcie do 2025 roku powszechnego otwartego dostępu do przeglądów Cochrane natychmiast po ich opublikowaniu, zarówno dla nowych, jak i zaktualizowanych przeglądów systematycznych

  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji dostępu do Biblioteki Cochrane odwiedź cochranelibrary.com.

  Kliknij, aby zobaczyć mapę dostępu

  Mapa dostępu

  Zamknij

  Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

  Praca Cochrane jest międzynarodowo rozpoznawana jako wzorzec dla informacji wysokiej jakości dotyczących efektywności w opiece zdrowotnej. Dążymy do utrzymania opinii niezależnej i wiarygodnej organizacji dzięki podstawowym wartościom, takim jak przejrzystość i uczciwość badań, które obejmują m.in. minimalizację wpływu, jaki konflikty interesów (CoI) mogą mieć na nasze badania i naszą organizację. Robimy to poprzez przestrzeganie rygorystycznej polityki dotyczącej konfliktu interesów. Nasza polityka konfliktu interesów jest ostra, nie tylko wymaga deklarowania potencjalnego konfliktu, ale również nakazuje, że w przypadku niektórych konfliktów niemożliwe jest uczestniczenie w procesie opracowywania przeglądów Cochrane.

  Więcej informacji na temat polityki Cochrane w zakresie konfliktu interesów można znaleźć na stronie Cochrane Training.