Nasze polityki i stanowiska

Nasze polityki

Nasze polityki

Zasady dla naszych członków pomagają naszej globalnej społeczności zrozumieć ich role i obowiązki wobec organizacji i ich współpracowników oraz zapewnić, że organizacja Cochrane przestrzega najwyższe standardy zarządzania.

Wszystkie zasady dotyczące polityki i oświadczenia organizacji Cochrane są publikowane i publicznie dostępne na naszej stronie internetowej.


  Nasza polityka otwartego dostępu

  Otwarty dostęp do przeglądów Cochrane

  Otwarty dostęp (open access; OA) jest koncepcją, która sprawia, że wyniki badań są bezpłatnie dostępne bez ograniczeń a także bez wielu ograniczeń w zakresie ich stosowania.

  "Jesteśmy ogromnie dumni z opcji otwartego dostępu, którą stworzyliśmy w okresie w ostatnich pięciu lat, a która sprawi, że coraz większa część Przeglądów Cochrane będzie w przyszłości powszechnie dostępna. Planujemy dokonywać regularnie przeglądu naszej polityki otwartego dostępu po 2020 roku wraz z naszymi wydawcami, aby zapewnić równowagę finansową Cochrane z naszym długoterminowym celem zapewnienia natychmiastowego bezpłatnego dostępu do Przeglądów Cochrane dla całego świata."
  Mark Wilson, Dyrektor Generalny Biura, Cochrane

  Od 2013 roku Cochrane jest dumny, że:

  • Dostarcza bezpłatny dostęp do nowych i zaktualizowanych Przeglądów Cochrane dla wszystkich czytelników na całym świecie 12 miesięcy po opublikowaniu poprzez nasz „zielony” symbol otwartego dostępu. Ponad połowa wszystkich Przeglądów Cochrane jest teraz dostępna w taki sposób. Wszystkie Przeglądy Cochrane z otwartym dostępem, oznaczonym zielonym symbolem są dostępne w bibliotece Cochrane i zdeponowane w PubMed Central.
  • Zespołom autorskim Cochrane zapewniono opcję płacenia „Opłata za Publikowanie Artykułów”, aby ich nowe i uaktualnione recenzje były swobodnie dostępne na całym świecie po opublikowaniu, a także w celu skorzystania z innych korzyści wynikających z licencji Creative Commons, za pośrednictwem "złotej" opcji Open Access. Złoty otwarty dostęp do artykułów zazwyczaj osadzony jest automatycznie w PubMed Central i innych repozytoriach, zgodnie z określonymi uprawnieniami finansowymi.
  • Wszystkie streszczenia i protokoły udostępniane są bezpłatnie natychmiast po publikacji, podobnie jak Streszczenia Prostym Językiem, które opisują wyniki przeglądów prostym niespecjalistycznym językiem.
  • Mamy kilka programów dostępu, w tym krajowe zabezpieczenia finansujące dostęp, który umożliwia wszystkim mieszkańcom kraju uzyskać natychmiastowy dostęp do biblioteki Cochrane, a także dostęp dobroczynny, które łącznie obejmuje ponad 100 krajów i ponad 3,66 miliardów osób.

  Zastanawiamy się również nad szerszą definicją w zakresie ułatwienia dostępu i dokonujemy istotnych inwestycji w poprawę projektowania i użyteczności naszych danych naukowych stosowanych w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Dowiedz się więcej o naszej pracy w zakresie Tłumaczenia Wiedzy, tutaj.

  Niemniej jednak chcemy robić więcej. NaszaStrategia 2020 ma na celu sprawienie, aby dane naukowe Cochrane były podstawą podejmowania decyzji leczniczych na całym świecie poprzez zapewnienie dostępu i przydatności dla każdego. Nasze długoterminowe założenie wykraczające poza 2020 r. to osiągnięcie ogólnoświatowego otwartego dostępu do Przeglądów Cochrane natychmiast po ich opublikowaniu, przeglądów nowych i aktualizowanych oraz archiwizację istniejących opublikowanych przeglądów, w momencie zrównoważenia tych celów z długoterminową stabilnością finansową dla Cochrane.

  Aby to osiągnąć, ciężko pracujemy z naszymi partnerami i wydawcami Biblioteki Cochrane, aby dodać nowe funkcje i treści do biblioteki Cochrane, tak, aby wciąż oferować wysoką wartość, tym którzy je subskrybują.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji dostępu do Biblioteki Cochrane odwiedź cochranelibrary.com.

  Kliknij, aby zobaczyć mapę dostępu

  Mapa dostępu

  Zamknij

  Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

  Praca Cochrane jest międzynarodowo rozpoznawana jako wzorzec dla informacji wysokiej jakości dotyczących efektywności w opiece zdrowotnej. Dążymy do utrzymania opinii niezależnej i wiarygodnej organizacji dzięki podstawowym wartościom, takim jak przejrzystość i uczciwość badań, które obejmują m.in. minimalizację wpływu, jaki konflikty interesów (CoI) mogą mieć na nasze badania i naszą organizację. Robimy to poprzez przestrzeganie rygorystycznej polityki dotyczącej konfliktu interesów. Nasza polityka konfliktu interesów jest ostra, nie tylko wymaga deklarowania potencjalnego konfliktu, ale również nakazuje, że w przypadku niektórych konfliktów niemożliwe jest uczestniczenie w procesie opracowywania przeglądów Cochrane.

  Zrewidowana Polityka dotycząca konfliktu interesów w odniesieniu do treści publikowanych w Bibliotece Cochrane zaczęła obowiązywać 14 października 2020 r., ale w tym czasie wiele przeglądów Cochrane było już w toku. Tak więc, stosowanie polityki z mocą wsteczną stanowiłoby znaczne obciążenie dla Grup Cochrane Review i zostało uznane za niesprawiedliwe wobec istniejących zespołów autorów. Dlatego też Polityka Komercyjnego Finansowania na rok 2014 będzie miała zastosowanie do przeglądów i aktualizacji, które rozpoczęto przed wdrożeniem polityki na rok 2020. Mamy również Politykę dotyczącą Konfliktu Interesów dla Grup Cochrane, która jest nadal aktualna, ale została zweryfikowana i zmieniona w 2020 roku, po wprowadzeniu aktualnej polityki dotyczącej Biblioteki Cochrane..

  Share/Save