جامعه جهانی ما

گروه‌های موضوعی

گروه‌های موضوعی

هدف این است که گروه‌های موضوعی آینده‌نگر باشند، به نیازهای ذی‌نفعان پاسخ دهند و به ما کمک کنند تا چهار اصل کلیدی استراتژی برای تغییر خود را ارائه دهیم:

  • همکاری: اطمینان حاصل کنیم همکاری جهانی را که شالوده ارزش مرورهای کاکرین است حفظ می‌کنیم.
  • مناسبت (relevance): اطمینان حاصل کنیم شواهدی که تولید می‌کنیم به مسائل اولویت‌دار جهان می‌پردازد و بنابراین تأثیر ما را بر سلامت جهانی به حداکثر می‌رساند.
  • یکپارچگی: در مورد این‌که چرا موضوعات را در اولویت قرار می‌دهیم، شفاف باشیم و از قرار گرفتن در معرض تضاد منافع خودداری کنیم.
  • کیفیت: حفظ و گسترش شهرت ما در ارایه بهترین شواهد برای سؤالات جهانی بهداشت از طریق اولویت‌بندی و تمرکز.

گروه‌های موضوعی ما را ببینید


گروه‌های مروری

کاکرین هشت شبکه جدید از گروه‌های مروری کاکرین (CRG) را ایجاد کرده است. این شبکه‌ها مسئول تولید کارآمد و به‌موقع مرورهای نظام‌مند با کیفیت بالا هستند. این مرورهای نظام‌مند به مهم‌ترین سؤالات پژوهشی تصمیم‌گیرندگان پاسخ می‌دهند.

گروه‌های مروری ما را ببینید


شبکه‌های جغرافیایی

گروه‌های جغرافیایی

کاکرین یک شبکه واقعاً جهانی و مستقل شامل اعضا و حامیانی در سراسر جهان است. ما در بیش از ۵۰ کشور جهان به طور رسمی گروه‌های جغرافیایی کاکرین داریم. این گروه‌ها نماینده کاکرین در کشورشان هستند و استفاده از شواهد کاکرین را در سیاست‌های سلامت و طبابت ترویج و پشتیبانی می‌کنند. همچنین از اعضا و حامیان کاکرین که در کشورشان هستند، پشتیبانی می‌کنند.

گروه‌های جغرافیایی ما را ببینید


فیلدها

فیلدها و شبکه‌ها

کاکرین ۱۳ فیلد و شبکه موضوعی دارد که به‌جای یک وضعیت یا موضوع مشخص، روی ابعاد مراقبت‌های سلامت تمرکز می‌کنند؛ برای مثال نوع مراقبت (مراقبت اولیه)، نوع مصرف‌کننده (کودکان یا سالمندان) یا نوع ارائه‌دهنده (پرستاران).

فیلدها و شبکه‌های ما را ببینید


گروه‌های روش‌شناسی (Methods Groups)

گروه‌های روش‌شناسی (Methods Groups)

کاکرین ۱۷ گروه روش‌شناسی دارد که توصیه‌های سیاستی ارایه می‌کند و فضایی برای بحث در مورد توسعه و پیاده‌سازی روش‌های استفاده‌شده در تهیه مرورهای کاکرین را فراهم می‌کند.

گروه‌های روش‌شناسی ما را ببینید