جامعه جهانی ما

شبکه‌های گروه‌های مروری کاکرین(CRG)

شبکه‌های گروه‌های مروری

کاکرین هشت شبکه جدید از گروه‌های مروری کاکرین (CRG) را ایجاد کرده است. این شبکه‌ها مسئول تولید کارآمد و به‌موقع مرورهای نظام‌مند با کیفیت بالا هستند. این مرورهای نظام‌مند به مهم‌ترین سؤالات پژوهشی تصمیم‌گیرندگان پاسخ می‌دهند.

شبکه‌های گروه مروری ما را ببینید


شبکه‌های جغرافیایی

گروه‌های جغرافیایی

کاکرین یک شبکه واقعاً جهانی و مستقل شامل اعضا و حامیانی در سراسر جهان است. ما در ۴۳ کشور به‌صورت رسمی شبکه‌های کاکرین جغرافیایی داریم. این گروه‌ها نماینده کاکرین در کشورشان هستند و استفاده از شواهد کاکرین را در سیاست‌های سلامت و طبابت ترویج و پشتیبانی می‌کنند. همچنین از اعضا و حامیان کاکرین که در کشورشان هستند، پشتیبانی می‌کنند.

گروه‌های جغرافیایی ما را ببینید


فیلدها

فیلدها

کاکرین ۱۳ فیلد (زمینه موضوعی) دارد که به‌جای یک وضعیت یا موضوع مشخص، روی ابعاد مراقبت‌های سلامت تمرکز می‌کنند؛ برای مثال نوع مراقبت (مراقبت اولیه)، نوع مصرف‌کننده (کودکان یا سالمندان) یا نوع ارائه‌دهنده (پرستاران).

فیلد‌های ما را ببینید


گروه‌های روش‌شناسی

گروه‌های روش‌شناسی

کاکرین ۱۷ گروه روش‌شناسی دارد که توصیه‌های سیاستی ارایه می‌کند و فضایی برای بحث در مورد توسعه و پیاده‌سازی روش‌های استفاده‌شده در تهیه مرورهای کاکرین را فراهم می‌کند.

گروه‌های روش‌شناسی ما را ببینید

Share/Save