به کاکرین بپیوندید

به ما بپیوندید - به ما بپیوندید - ایجاد تغییر کنید

کاکرین یک جامعه جهانی شگفت‌انگیز است. اعضا و حامیان ما در سراسر جهان برای بهبود سلامت و مراقبت‌های سلامت برای همه با هم همکاری می‌کنند. ما این کار را با ارایه شواهد معتبر در مرکز تصمیمات سلامت انجام می‌دهیم. اگر شما نیز بر این باور هستید، امروز به جامعه جهانی ما بپیوندید و از کارهای کاکرین پشتیبانی کنید.

همین امروز به‌عنوان حامی به کاکرین بپیوندید هر حامی که در کار ما مشارکت داشته باشد می‌تواند عضو کاکرین شود. تلاش برای عضویت در کاکرین فرصت خوبی برای توسعه مهارت‌های جدید و ایجاد تغییر در زمینه شواهد سلامت است.

ما عضویت کاکرین را به همه کسانی که در تولید و انتشار شواهد کاکرین کمک می‌کنند، ارائه می‌دهیم. اگر قبلاً در کاکرین مشارکت داشته‌اید، می‌توانید سابقه مشارکت و وضعیت عضویت خود را در حساب کاکرین خود مشاهده کنید.

در مورد عضویت در کاکرین بیشتر بدانید:


مشارکت کنید

مشارکت کنید
برای دیدن اطلاعات بیشتر کلیک کنید
در ارتباط باشید
برای دیدن اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیاموزید
برای دیدن اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اگر شما یک بیمار، مراقب یا دانشجویی هستید که سفر کاکرین خود را شروع می‌کنید، ما فعالیت‌ها و فرصت‌هایی برای راهنمایی شما داریم.


اعضا و حامیان ما

اعضا و حامیان کاکرین با زمینه‌های بسیار متنوع و از کشورهای مختلف جهان آمده‌اند. آنها داوطلبان، متخصصان بهداشت، نویسندگان، مترجمان، بیماران و مراقبین و کارکنان کاکرین هستند. همه آنها در یک مورد مشترک هستند: آنها وقت و مهارت خود را صرف تولید و ترویج شواهد کاکرین و حمایت از جامعه ما می‌کنند. چند عضو و طرفدار کاکرین در محل زندگی من وجود دارد؟

نقشه اعضای کاکرین


اطلاعات بیشتری می‌خواهید؟

عضویت در کاکرین

داوطلب کاکرین شوید

به support@cochrane.org ای‌میل بزنید تیم پشتیبانی جامعه ما خوشحال خواهند شد که به سؤالات شما پاسخ دهند.