تماس با ما

ما می‌توانیم به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی به شما پاسخ دهیم. اگر لازم است به شما در زبان‌های دیگری پاسخ داده شود، لطفاً به فهرست گروه‌های جغرافیایی منطقه‌ای ما نگاه کنید.

سؤالی دارید؟

در مورد شواهد ما
سؤالی دارید؟

به ما بپیوندید

امروز به جامعه جهانی
ما بپیوندید

عشق را به اشتراک بگذارید

عشق را به اشتراک بگذارید: داستان‌تان
را در مورد شواهد کاکرین
به اشتراک بگذارید

با ما تماس بگیرید

شماره تلفن:۴۴۲۰۷۱۸۳۷۵۰۳+

آدرس ما

Cochrane
St Albans House
57-59 Haymarket
London
SW1Y 4QX
United Kingdom