حکمرانی و مدیریت

هیئت مدیرههیئت مدیره

کاکرین یک سازمان بین‌المللی است، اما قانوناً در بریتانیا به‌عنوان یک خیریه بریتانیایی و یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده است. هیئت مدیره کاکرین حداقل ۱۳ نفر هستند که هم هیئت امنای خیریه و هم مدیران شرکت را شامل می‌شود. بیش از نیمی از هیئت امنا از اعضای کاکرین و توسط آن‌ها انتخاب می‌شوند. بقیه هم توسط هیئت مدیره تعیین و توسط اعضا تأیید می‌شوند.

هیئت مدیره، مسئول تعیین جهت راهبردی کاکرین و نظارت بر کار مدیر ارشد اجرایی، سردبیر و تیم مرکزی اجرایی است که تمام کارهای عملیاتی در گرو‌ه‌های کاکرین را برای تحقق اهداف راهبردی سازمان رهبری، هماهنگی و پشتیبانی می‌کنند. (اطلاعات بیشتر را در مورد ساختار سازمانی ما ببینید).

برای دیدن هیئت مدیره ما کلیک کنید

 Tracey HoweCatherine MarshallXavier BonfillCullumJuan FrancoSally GreenKarsten Juhl JørgensenKaren KellyMarguerite KosterTamara KredoRae LambJordi Pardo Pardoموقعیت شغلی

بستن

اگر می‌خواهید با هیئت مدیره کاکرین تماس بگیرید، لطفاً به این آدرس ایمیل بزنید: governingboardsecretary@cochrane.org


تیم اجرایی مرکزی

تیم اجرایی مرکزی

مدیر ارشد اجرایی کاکرین و تیم اجرایی مرکزی تمام کارها در گروه‌ها و پروژه‌های کاکرین را رهبری و پشتیبانی می‌کنند.

شما می‌توانید ارگانوگرام تیم اجرایی مرکزی و اطلاعات بیش‌تری در مورد هر بخش را در وب‌گاه جامعه مشاهده کنید.

برای دیدن تیم ارشد مدیریت ما کلیک کنید

Judith Brodie، مدیر عامل موقتKarla Soares-Weiser، سردبیر ارشدToby Lasserson، معاون سردبير ارشدJo Anthony، رئیس ترجمان دانشChris Champion، رئیس خدمات مردمChris Mavergames، رئیس خدمات انفورماتیک و فناوریCharlotte Pestridge، رئیس انتشارات، پژوهش و توسعه Casey Early، رئیس خدمات مالی Sylvia de Haan، رئیس امور خارجی و پشتیبانی گروه‌های جغرافیاییLucie Binder، رئیس سازماندهی و استراتژی

بستن

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه مسئول پشتیبانی سردبیر کاکرین (EiC) و نظارت بر روند تولید مرورهای کاکرین است. نقش اصلی آن شامل راهبری و پشتیبانی از شبکه‌های مروری کاکرین و EiC است. آن‌ها بر فرایند تولید مرورها نظارت خواهند کرد، اما تأثیر عملیاتی بر کار شبکه‌ها ندارند.

برای دیدن هیئت تحریریه ما کلیک کنید

 Karla Soares-WeiserToby LassersonLisa BeroIsabelle BoutronRobert BoyleMichael BrownCindy FarquharPaul GarnerJohn LavisJane NoyesNicole SkoetzPeter TugwellSteven Woloshin

بستن

شورا

شورای کاکرین

شورای کاکرین یک هیئت مشورتی برای هیئت مدیره و تیم اجرایی مرکزی است که تضمین می‌کند گروه‌های کاکرین در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و پیاده‌سازی‌های عملیاتی کاکرین تأثیرگذار هستند.

برای دیدن شورای ما کلیک کنید

نویسندگان

Vanessa JordanAgustín Ciapponi

متخصصان اطلاعات

Rene SpijkerMaria-Inti Metzendorf

ویراستاران هماهنگ‌کننده

Robert DellavalleJo Morrison

مدیر اجرایی شبکه مصرف‌کنندگان کاکرین

Ndi Euphrasia Ebai-atuhJack Nunn

متخصصان تازه‌کار

Santiago Castiello de Obesohmad Sofi-Mahmudi

فیلدها

Stefano Negrini

گروه‌های جغرافیایی

Lotty HooftErik von Elm

مدیران ویراستاران

Gail QuinnLiz Dooley

گروه‌های روش‌شناسی (Methods Groups)

Sarah NevittSilvia Minozzi

بستن

اگر می‌خواهید با شورا تماس بگیرید، لطفاً از طریق ایمیل councilsecretary@cochrane.org مکاتبه کنید.


گزارش‌دهی مالی و قانونی

گزارش‌دهی مالی و قانونی

کاکرین در بریتانیا به‌عنوان خیریه ثبت شده است و گزارش‌های فعالیت مالی و سازمانی را مطابق با قانون خیریه‌های بریتانیا در سال ۲۰۱۱ و اساسنامه ما آماده می‌کند.

رهبری کاکرین هر سال این اطلاعات را در مجمع عمومی سالیانه سازمان ما (AGM) که در کنفرانس (کلکیوم) سالیانه ما برگزار می‌شود، برای انعقاد و تصویب در اختیار جامعه کاکرین می‌گذارد.

اطلاعات بیشتر درباره ساختار مالی و تأمین‌کنندگان مالی ما در صفحه تأمین‌کنندگان مالی و شرکای ما موجود است.

بایگانی بررسی‌های سالانه و صورت‌های مالی (شرکت خیریه و بازرگانی)، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹

نکته: شرکت بازرگانی در اواخر سال ۱۹۹۸ تأسیس شد؛ بنابراین صورت‌های مالی شرکت بازرگانی تا قبل از سال ۲۰۰۰ موجود نیست.

اشتراک گذاری