حکمرانی و مدیریت

هیئت مدیرههیئت مدیره

کاکرین یک سازمان بین‌المللی است، اما قانوناً در بریتانیا به‌عنوان یک خیریه بریتانیایی و یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده است. هیئت مدیره کاکرین حداقل ۱۳ نفر هستند که هم هیئت امنای خیریه و هم مدیران شرکت را شامل می‌شود. بیش از نیمی از هیئت امنا از اعضای کاکرین و توسط آن‌ها انتخاب می‌شوند. بقیه هم توسط هیئت مدیره تعیین و توسط اعضا تأیید می‌شوند.

هیئت مدیره، مسئول تعیین جهت راهبردی کاکرین و نظارت بر کار مدیر ارشد اجرایی، سردبیر و تیم مرکزی اجرایی است که تمام کارهای عملیاتی در گرو‌ه‌های کاکرین را برای تحقق اهداف راهبردی سازمان رهبری، هماهنگی و پشتیبانی می‌کنند. (اطلاعات بیشتر را در مورد ساختار سازمانی ما ببینید).

برای دیدن هیئت مدیره ما کلیک کنید

Jordi Pardo PardoYuan ChiJuan FrancoSally GreenKaren KellyTamara KredoGillian LengWendy LevinsonEmma PersadVanessa Piechotta

بستن

اگر می‌خواهید با هیئت مدیره کاکرین تماس بگیرید، لطفاً از طریق ای‌میل support@cochrane.org مکاتبه کنید.


تیم اجرایی مرکزی

تیم اجرایی مرکزی

مدیر ارشد اجرایی کاکرین و تیم اجرایی مرکزی تمام کارها در گروه‌ها و پروژه‌های کاکرین را رهبری و پشتیبانی می‌کنند.

برای دیدن تیم رهبری اجرایی ما کلیک کنید

Catherine Spencer، مدیرارشد اجرایی (CEO) Karla Soares-Weiser، سردبیر  Charlotte Pestridge، مدیر انتشارات و فناوری Casey Early، مدیر امور مالی و خدمات شرکتی Gavin Adams، مدیر توسعه

بستن

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه مسئول پشتیبانی سردبیر کاکرین (EiC) و نظارت بر روند تولید مرورهای کاکرین است. نقش اصلی آن شامل راهبری و پشتیبانی از شبکه‌های مروری کاکرین و EiC است. آن‌ها بر فرایند تولید مرورها نظارت خواهند کرد، اما تأثیر عملیاتی بر کار شبکه‌ها ندارند.

برای دیدن هیئت تحریریه ما کلیک کنید

 Karla Soares-WeiserToby LassersonLisa BeroIsabelle BoutronRobert BoyleMichael BrownEmmanuel EffaCindy FarquharGerald GartlehnerJane NoyesNeil O'ConnellDeborah Pentesco-MurphyAna Beatriz PizarroNicole SkoetzYemisi TakwoingiPeter TugwellTari TurnerSteven Woloshin

بستن

شورا

شورای کاکرین

شورای کاکرین یک هیئت مشورتی برای هیئت مدیره و تیم اجرایی مرکزی است که تضمین می‌کند گروه‌های کاکرین در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و پیاده‌سازی‌های عملیاتی کاکرین تأثیرگذار هستند.

برای دیدن شورای ما کلیک کنید

نویسندگان

Vanessa JordanNai Ming Lai

متخصصان اطلاعات

Rene SpijkerValerie Wells

ویراستاران هماهنگ‌کننده

Robert DellavalleJo Morrison

مدیر اجرایی شبکه مصرف‌کنندگان کاکرین

Ndi Euphrasia Ebai-atuhJack Nunn

متخصصان تازه‌کار

Santiago Castiello de ObesoAhmad Sofi-Mahmudi

فیلدها

Stefano NegriniMonserrat Conde

گروه‌های جغرافیایی

Irena Zakarija-GrkovicLuis Garegnani

سردبیران

Liz Dooley

گروه‌های روش‌شناسی (Methods Groups)

Cinzia Del GiovaneSilvia Minozzi

بستن

اگر می‌خواهید با شورا تماس بگیرید، لطفاً از طریق ای‌میل councilsecretary@cochrane.org مکاتبه کنید.


گزارش‌دهی مالی و قانونی

گزارش‌دهی مالی و قانونی

کاکرین در بریتانیا به‌عنوان خیریه ثبت شده است و گزارش‌های فعالیت مالی و سازمانی را مطابق با قانون خیریه‌های بریتانیا در سال ۲۰۱۱ و اساسنامه ما آماده می‌کند.

رهبری کاکرین هر سال این اطلاعات را در مجمع عمومی سالیانه سازمان ما (AGM) که در کنفرانس (کلکیوم) سالیانه ما برگزار می‌شود، برای انعقاد و تصویب در اختیار جامعه کاکرین می‌گذارد.

اطلاعات بیشتر درباره ساختار مالی و تأمین‌کنندگان مالی ما در صفحه تأمین‌کنندگان مالی و شرکای ما موجود است.

بایگانی بررسی‌های سالانه و صورت‌های مالی (شرکت خیریه و بازرگانی)، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰

نکته: شرکت بازرگانی در اواخر سال ۱۹۹۸ تأسیس شد؛ بنابراین صورت‌های مالی شرکت بازرگانی تا قبل از سال ۲۰۰۰ موجود نیست.