การบริหารและการจัดการ

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร

Cochrane เป็นองค์กรระหว่างประเทศ แต่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายในสหราชอาณาจักรในฐานะองค์กรการกุศลบริษัทจํากัด (UK Charity and a Limited Liability Company) คณะกรรมการบริหารของ Cochrane ประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย 13 คนซึ่งเป็นทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์มูลนิธิและผู้บริหารบริษัท มากกว่าครึ่งหนึ่งของผูดูแลผลประโยชน์ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก Cochrane; กับส่วนที่เหลือที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นและได้รับการอนุมัติจากสมาชิก

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Cochrane และดูแลงานของผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หัวหน้าบรรณาธิการ และ Central Executive Team ซึ่งนำไปสู่การทำงานที่พร้อมเพรียงกันและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานทั้งหมดของ Cochrane Group เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธขององค์กร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของเรา)

คลิกเพื่อดูคณะกรรมการบริหารของเรา

Martin BurtonCatherine MarshallXavier Bonfill Jan ClarksonCullum Gladys Faba  Sally GreenTracey Howe  Karsten Juhl JørgensenMarguerite KosterRae LambJordi Pardo Pardo

ปิด

หากคุณต้องการติดต่อกับคณะกรรมการ Cochrane โปรดส่งอีเมลมาที่ governingboardsecretary@cochrane.org


ทีมส่วนบริหารกลาง (Central Executive Team)

ทีมส่วนบริหารกลาง (Central Executive Team)

ผู้บริหารสูงสุดและทีมส่วนบริหารกลางของ Cochrane สนับสนุนการพัฒนาและการส่งมอบงานทั้งหมดของ Cochrane Groups และโครงการต่างๆ

คลิกเพื่อดูภาระหน้าที่และทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา

โครงสร้างทีมผู้บริหารส่วนกลาง

Mark Wilson  Karla Soares-WeiserJo AnthonyChris ChampionChris MavergamesCharlotte PestridgeLucie Binder

ปิด

สมาชิกกองบรรณาธิการ

สมาชิกกองบรรณาธิการ

สมาชิกกองบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนหัวหน้าบรรณาธิการของ Cochrane และดูแลกระบวนการผลิต Cochrane Reviews บทบาทหลักคือหนึ่งในกลยุทธ์และการสนับสนุน Review Group Networks และหัวหน้าบรรณาธิกา พวกเขาจะดูแลกระบวนการผลิตบทความการทบทวนวรรณกรรมฯ แต่ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของเครือข่าย

คลิกเพื่อดูคณะบรรณาธิการของเรา

 Karla Soares-WeiserLisa BeroMichael BrownChristopher EcclestonRobert BoyleNicole SkoetzPeter TugwellTammy CliffordPaul GarnerJulian HigginsJimmy VolminkJohn Lavis

ปิด

Council

คณะกรรมการ Cochrane

คณะกรรมการ Cochrane เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหารกลางซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่า Cochrane Group จะมีเสียงในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของ Cochrane อย่างเหมาะสม

คลิกเพื่อดูคณะกรรมการของเรา

ผู้ประพันธ์

María Ximena Rojas ReyesAgustín Ciapponi

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล

 Rene SpijkerMaria-Inti Metzendorf

Co-ordinating Editors

Graziella FilippiniRobert Dellavalle

ผู้บริหารเครือข่ายผู้บริโภค Cochrane

 Helen BulbeckRachel Plachcinski

แผนก

 Craig LockwoodStefano Negrini

กลุ่มทางภูมิศาสตร์

Lotty HooftErik von Elm

บรรณาธิการจัดการ (Managing Editors)

Gail QuinnLiz Dooley

Methods Groups

Miranda LangendamYemisi Takwoingi

ปิด

หากคุณต้องการติดต่อคณะกรรมการ กรุณาติดต่อที่:councilsecretary@cochrane.org


การรายงานทางการเงินและการรายงานตามกฎหมาย

การรายงานทางการเงินและการรายงานตามกฎหมาย

Cochrane จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรในฐานะเป็นองค์กรการกุศลและเตรียมรายงานกิจกรรมด้านการเงินและองค์กรตามกฎระเบียบ UK Charities Act 2011 และข้อบังคับของเราเอง

ความเป็นผู้นำของ Cochrane นำเสนอข้อมูลนี้แก่ชุมชน Cochrane เพื่อการพิจารณาและให้สัตยาบันในแต่ละปีในการประชุมสามัญประจำปีขององค์กร (organizational Annual General Meeting; AGM) ซึ่งจัดขึ้นในการสัมนาประจำปีของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนและผู้สนับสนุนของเรามีอยู่ในหน้าผู้สนับสนุนและคู่ค้าของเรา

จัดทำรายงานประจำปีและงบการเงิน (การกุศลและบริษัทการค้า) ปี 1999-2016

N.B.: บริษัท Trading ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 1998 ดังนั้นจึงไม่มีรายงานงบการเงินขงบริษัท Trading จนกระทั้งถึงปี 2000

Share/Save