นโยบายและสถานะของเรา

นโยบายของเรา

นโยบายของเรา

Cochrane ได้พัฒนาทรัพยากรที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านบรรณาธิการและนโยบายองค์กร

ข้อมูลนโยบายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับใจความสำคัญของชุมชน Cochrane มีอยู่ใน Community website


นโยบายการเข้าถึงอย่างเสรีของเรา

นโยบายการเข้าถึงอย่างเสรีของเรา

Open Access (OA) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการทำให้ผลการวิจัยออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและปราศจากข้อจำกัดในการใช้งาน

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับข้อเสนอการเข้าถึงแบบเสรี (Open Access) ซึ่งเราได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ Cochrane Reviews สามารถเข้าถึงได้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เราวางแผนที่จะทบทวนนโยบายการเข้าถึงแบบเสรีของเราอย่างสม่ำเสมอหลังจากปี 2020 ร่วมกับคู่พันธมิตรด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความสมดุลทางการเงินพอที่จะดำเนินงานได้ตามเป้าหมายระยะยาวในการจัดให้มีการเข้าถึง Cochrane Reviews ได้อย่างเสรีทั่วโลก”
Mark Wilson ประธานบริหาร Cochrane

ตั้งแต่ปี 2013 Cochrane ภูมิใจที่มี:

  • ให้บริการฟรีเพื่อเข้าถึง Cochrane Reviews ใหม่ๆ และที่มีการปรับปรุงใน 12 เดือนหลังจากการตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับผู้อ่านทุกคนทั่วโลก ภายใต้โครงการ 'green' Open Access ของเรา กว่าครึ่งหนึ่งของ Cochrane Reviews สามารถเข้าถึงได้แล้วตอนนี้ Cochrane Reviews ภายใต้โครงการ green Open Access ทุกเรื่องมีอยู่ใน Cochrane Library และเก็บไว้ใน PubMed Central
  • ให้ทีมผู้ประพันธ์ของ Cochrane มีทางเลือกในการจ่ายค่าตีพิมพ์บทความเพื่อทำให้บทความใหม่และบทความที่ได้รับการปรับปรุงของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ฟรีทั่วโลก และเพื่อใช้ประโยชน์จากใบอนุญาต Creative Commons ผ่านทางตัวเลือก'gold' Open Access บทความที่เป็น Gold open access จะะถูกเก็บโดยอัตโนมัติใน PubMed Central และที่อื่น ๆ ตามอาณัติของผู้ให้ทุน
  • ทำให้บทคัดย่อและโปรโตคอลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อมีการตีพิมพ์รวมทั้ง Plain Language Summaries ซึ่งอธิบายถึงข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เรามีโปรแกรมการเข้าถึงหลายอย่างรวมถึงการจัดหาทุนแห่งชาติในการมีสิทธิ์เข้าถึง ซึ่งช่วยให้ชาวต่างชาติทุกคนสามารถเข้าถึง Cochrane Library ได้ทันที เช่นเดียวกับการมีสิทธิ์เข้าถึงแบบการกุศล ซึ่งรวมกันครอบคลุมกว่า 100 ประเทศและกว่า 3.66 พันล้านคน

เรากำลังมุ่งหมายเกี่ยวกับการขยายนิยามของการจัดบริการให้ทั่วถึงและกำลังทำการลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงการออกแบบและการใช้งานหลักฐานของเราเพื่อการตัดสินใจด้านสุขภาพ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปทำให้เกิดประโยชน์ (Knowledge Translation) ของเราได้ที่นี

อย่างไรก็ตาม เราต้องการทำให้มากขึ้น กลยุทธ์ของเราในปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักฐาน Cochrane เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลกโดยทำให้เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์กับทุกคน ความปรารถนาในระยะยาวของเราในปี 2020 คือการเข้าถึง Cochrane Reviews อย่างอิสระเสรีทั่วโลกทันทีที่มีการตีพิมพ์ทั้งบทความฉบับใหม่และบทความที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และเพื่อเป็นสถานที่เก็บบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เมื่อเราสามารถรักษาสมดุลทางการเงินให้มั่นคงในระยะยาวสำหรับ Cochrane

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เรากำลังร่วมมืออย่างเต็มที่กับคู่พันธมิตรของเราและ ผู้จัดพิมพ์ Cochrane Library เพื่อเพิ่มรูปแบบและเนื้อหาใหม่ ๆ ลงใน Cochrane Library เพื่อให้มีคุณค่าต่อผู้ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเข้าถึง Cochrane Library กรุณาเยี่ยมชมที่ cochranelibrary.com

คลิกเพื่อดูแผนที่ของการเข้าถึง

เข้าถึงแผนที่

ปิด
Share/Save