ความหลากหลายและช่องทางการมีส่วนร่วมใน Cochrane

การมีความเป็นสากลและมีความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญของ Cochrane เสมอมา ปัจจุบัน ชุมชนทั่วโลกของเราที่มีสมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 100,000 คนมาจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก หลักการ ของเราเน้นความสำคัญของความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งภายในองค์กรผ่านวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ คือการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการเข้าถึง และ มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน และได้เน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ไว้ในกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เข้าใจความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใน Cochrane ได้ดียิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่าผู้คนมีประสบการณ์อย่างไรในการมีส่วนร่วมกับ Cochrane จากมุมมองของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เราได้จัดทำแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นและการเรียนรู้ในปี 2021 และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่รายงานของแบบสำรวจนั้นที่นี่

หน้าปกรายงานหน้าคำนำ

ได้เผยแพร่สรุปรายงานและบทนำจากคณะกรรมการโครงการความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เป็นภาษาต่อไปนี้:

จีน (ดั้งเดิม) รายงาน บทนำ
ฟาร์ซี รายงาน บทนำ
ฝรั่งเศส รายงาน บทนำ
ภาษาอิตาลี รายงาน  
โปแลนด์ รายงาน บทนำ
รัสเซีย รายงาน บทนำ
สเปน รายงาน บทนำ
ไทย รายงาน บทนำ