ผลิตผลและการบริการของเรา

หลักฐานของเรา

Cochrane Library

Cochrane Library

Cochrane Library (ISSN 1465-1858) คือการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลออนไลน์ 6 แห่งที่ประกอบด้วยหลักฐานที่มีคุณภาพสูงแตกต่างกัน เป็นกลางเพื่อรายงานให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ The Cochrane Library Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), และ Cochrane Clinical Answers, และคุณลักษณะการค้นหาแบบรวมที่รวมผลลัพธ์จากฐานข้อมูลภายนอก

Cochrane Database of Systematic Reviews

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) เป็นทรัพยากรชั้นนำสำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในด้านการดูแลสุขภาพ CDSRรวมถึง Cochrane Reviews (การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ) และ Protocol สำหรับ Cochrane reviews เช่น บทบรรณาธิการ CDSR ยังมีภาคผนวกในบางครั้ง CDSR ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามการตีพิมพ์ Cochrane Reviews ‘เมื่อพร้อม’ และจัดทำเป็นฉบับแบบรายเดือน

ค้นหาหลักฐานของเรา


บริการหลักฐานของเรา

Cochrane Response

Cochrane Response

Cochrane Responseได้รับการจัดเตรียมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Cochrane ในการตอบสนองต่อคำเรียกร้องต่อการตรวจสอบหลักฐาน เราให้บริการด้านหลักฐานที่เหมาะสมWe provide tailored and responsive evidence services, and accessible review formats for healthcare commissioners on a fee-for-service basis.


ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของเรา

การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์

Cochrane Interactive Learning

พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกCochrane Interactive Learning จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 10 ชั่วโมงในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้แต่งหน้าใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว


เครื่องมือสำหรับการทบทวนวรรณกรรมของเรา

RevMan

RevMan Web

RevMan Web เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเตรียมและดูแล Cochrane Reviews RevMan Web ช่วยในการจัดทำโปรโตคอลและการทบทวนวรรณกรรมฉบับเต็ม รวมทั้งข้อความ ลักษณะของการศึกษา ตารางการเปรียบเทียบและข้อมูลการศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนได้โดยใช้การวิเคราะห์เมตตาและแสดงผลแบบกราฟิก

นอกเหนือจากการทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการด้านการดูแลสุขภาพแล้ว คุณยังสามารถใช้ RevMan Web เพื่อเขียนบทความการทบทวนที่สังเคราะห์การศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาประเภท prognosis studies การทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (reviews of studies of methodology) และภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ( overviews of reviews)

Covidence

Covidence

Covidence เป็นเครื่องมือคัดกรองขั้นต้นและเป็นเครื่องมือในการดึงข้อมูลสำหรับผู้แต่ง ทำให้เกิดการคล่องตัวในการทำ intervention reviews ที่เป็นมาตรฐาน การสนับสนุนของ Covidence เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำ Cochrane review เช่นการคัดกรองข้อมูลการอ้างอิง และการประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของบทความวิจัย และการเชื่มโยงที่ดีขึ้นกับโปรแกรม RevMan ทำให้กระบวนการเขียนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น Covidence เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสำหรับวิธีการของ Cochrane