ผลิตผลและการบริการของเรา

หลักฐานของเรา

Cochrane Library

Cochrane Library

Cochrane Library (ISSN 1465-1858) คือการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลออนไลน์ 6 แห่งที่ประกอบด้วยหลักฐานที่มีคุณภาพสูงแตกต่างกัน เป็นกลางเพื่อรายงานให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ The Cochrane Library Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), และ Cochrane Clinical Answers, และคุณลักษณะการค้นหาแบบรวมที่รวมผลลัพธ์จากฐานข้อมูลภายนอก

Cochrane Database of Systematic Reviews

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) เป็นทรัพยากรชั้นนำสำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในด้านการดูแลสุขภาพ CDSRรวมถึง Cochrane Reviews (การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ) และ Protocol สำหรับ Cochrane reviews เช่น บทบรรณาธิการ CDSR ยังมีภาคผนวกในบางครั้ง CDSR ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามการตีพิมพ์ Cochrane Reviews ‘เมื่อพร้อม’ และจัดทำเป็นฉบับแบบรายเดือน

ค้นหาหลักฐานของเรา

Cochrane Evidence Synthesis and Methods

Cochrane Evidence Synthesis and Methods

Cochrane Evidence Synthesis and Methodsเป็นวารสารที่เข้าถึงได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาฐานหลักฐานสำหรับวิธีที่เราผลิตและเผยแพร่การสังเคราะห์หลักฐาน วารสารเปิดรับบทความที่เป็นการสังเคราะห์หลักฐานประเภทต่างๆ ในด้านการดูแลสุขภาพและสังคม รวมถึง scoping reviews, rapid reviews, evidence gap maps, brief reports และวิธีการวิจัยที่ประเมินวิธีที่เราวางแผน จัดทำ และเผยแพร่การสังเคราะห์หลักฐาน วารสารยังรับบทความวิจัยที่ต้องการแจ้งและพัฒนาการตัดสินใจและวิธีการสังเคราะห์หลักฐาน รวมถึงการกำหนดลำดับความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และการวิจัยเมตา (meta-research) เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของการวิจัย


บริการหลักฐานของเรา

Cochrane Response

Cochrane Response

Cochrane Responseได้รับการจัดเตรียมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Cochrane ในการตอบสนองต่อคำเรียกร้องต่อการตรวจสอบหลักฐาน เราให้บริการด้านหลักฐานที่เหมาะสมWe provide tailored and responsive evidence services, and accessible review formats for healthcare commissioners on a fee-for-service basis.


ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของเรา

การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์

Cochrane Interactive Learning

พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกCochrane Interactive Learning จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 10 ชั่วโมงในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้แต่งหน้าใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว


เครื่องมือสำหรับการทบทวนวรรณกรรมของเรา

RevMan

RevMan Web

RevMan Web เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเตรียมและดูแล Cochrane Reviews RevMan Web ช่วยในการจัดทำโปรโตคอลและการทบทวนวรรณกรรมฉบับเต็ม รวมทั้งข้อความ ลักษณะของการศึกษา ตารางการเปรียบเทียบและข้อมูลการศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนได้โดยใช้การวิเคราะห์เมตตาและแสดงผลแบบกราฟิก

นอกเหนือจากการทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการด้านการดูแลสุขภาพแล้ว คุณยังสามารถใช้ RevMan Web เพื่อเขียนบทความการทบทวนที่สังเคราะห์การศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาประเภท prognosis studies การทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (reviews of studies of methodology) และภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ( overviews of reviews)

Covidence

Covidence

Covidence เป็นเครื่องมือคัดกรองขั้นต้นและเป็นเครื่องมือในการดึงข้อมูลสำหรับผู้แต่ง ทำให้เกิดการคล่องตัวในการทำ intervention reviews ที่เป็นมาตรฐาน การสนับสนุนของ Covidence เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำ Cochrane review เช่นการคัดกรองข้อมูลการอ้างอิง และการประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของบทความวิจัย และการเชื่มโยงที่ดีขึ้นกับโปรแกรม RevMan ทำให้กระบวนการเขียนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น Covidence เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและเหมาะสำหรับวิธีการของ Cochrane