อาสาสมัครเพื่อ Cochrane

ฉันจะมีส่วนร่วมกับ Cochrane ได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการช่วยงานของ Cochrane และรับ Cochrane Membership ระบบของเราจะเพิ่มคะแนนการเป็นสมาชิกสำหรับการตีพิมพ์โดยอัตโนมัติ การพิจารณาตรวจสอบงานและให้ข้อมูลสะท้อนกลับใน Cochrane Crowd และ Cochrane TaskExchange หากคุณมีส่วนร่วมกับ Cochrane ในลักษณะใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ฉันเป็นอาสาสมัครของ Cochrane - เพิ่มการมีส่วนร่วมของฉัน

คุณอยากทำอะไร

เริ่ม
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
จำแนกรายการการศึกษาด้านสุขภาพ ผู้ที่สนใจหลักฐานด้านสุขภาพ 1 คะแนนต่อการคัดกรองการศึกษาหนึ่งเรื่อง
มีส่วนร่วมใน Cochrane Review หรือหลักฐานด้านสุขภาพ มีงานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ 200 คะแนนต่องานที่เสร็จสมบูรณ์
ช่วยเผยแพร่และแปลหลักฐานของ Cochrane
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
ส่งเสริมงานของ Cochrane หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์บนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ที่สนใจหลักฐานด้านสุขภาพ 500
ปรับปรุงบทความเกี่ยวกับสุขภาพของ Wikipedia ด้วยหลักฐาน Cochrane นักเรียนในหลักสูตรการดูแลสุขภาพและคนอื่น ๆ ที่สนใจในหลักฐานด้านสุขภาพ 200-1000
แปลหลักฐานของ Cochrane เป็นภาษาอื่น อาสาสมัครที่ผ่านการทดสอบการประเมิน 1 คะแนนต่อการแปล 2 คำ
แปลและบันทึกพอดคาสต์ที่เกี่ยวข้องกับ Cochrane Review นักแปลอาสา 500
มีส่วนร่วมในฐานะผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Cochrane Review ทุกคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ 500
ที่ปรึกษา หรือรับสมัครผู้ป่วยและผู้ดูแลคนอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมในงานของ Cochrane ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับ Cochrane 1000
เรียนรู้หรือฝึกอบรมกับ Cochrane
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
ฝึกงานกับ Cochrane Group ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 1000
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Cochrane Methods ผู้ฝึกอบรมของหลักสูตร Cochrane Methods 500
ให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Cochrane Review
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
พิจารณาตรวจสอบ สิ่งตีพิมพ์ของ Cochrane รวมถึงการสืบค้นและวิธีการทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยและนักสถิติ 500
สนับสนุน Cochrane Group
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
สนับสนุนด้านการพัฒนาเงิน ด้านเงินทุน หรือพันธมิตร ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับ Cochrane 500
ตีพิมพ์หลักฐาน Cochrane
ฉันจะช่วยได้อย่างไร ใครสามารถเป็นอาสาสมัครได้ คะแนนสมาชิก
ตีพิมพ์ Cochrane Review ผู้ประพันธ์ Cochrane ที่ลงทะเบียน 3000-5000
มีส่วนร่วมใน Cochrane Handbook บรรณาธิการของ Handbook 5000

ฉันได้เป็นสมาชิก Cochrane โดยช่วยตรวจสอบ Cochrane Reviews

การเข้าร่วมในงานของ Cochrane เป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยม

เป้าหมายในวิชาชีพอย่างหนึ่งของฉันคือสามารถมีส่วนร่วมในการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและจัดทำหลักฐานอย่างอิสระเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

Luis Rafael Moscote-Salazar MD, โคลอมเบีย

Ishanka Weerasekara, ออสเตรเลีย

ฉันรัก Cochrane ในฐานะนักวิจัยใหม่ มีอะไรใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ! ฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่มีชื่อเสียงและแข็งแกร่งซึ่งเปิดโอกาสให้ฉันมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมากขึ้น