เกี่ยวกับเรา

Cochrane เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร เป็นองค์กรที่มีการจดทะเบียน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นสมาชิกของ สภาองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติแห่ง สหราชอาณาจักร

Cochrane มีไว้สำหรับใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย นักวิจัย หรือแม้แต่ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย หลักฐานจาก Cochrane เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลที่ดีกับคุณในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ

สมาชิกและผู้สนับสนุนของ Cochrane มาจากมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก อาสาสมัครและผู้สนับสนุนของเราเป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้ดูแลผุ้ป่วย และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพเพื่อทุกคน ในทุกพื้นที่ เครือข่ายอิสระทั่วโลกของเรารวบรวมและสรุปหลักฐานที่ดีที่สุดจากการวิจัยเพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา และเราทำสิ่งนี้มาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว

เราไม่รับเงินทุนในเชิงพาณิชย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์


วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือโลกแห่งการมีสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่มีคุณภาพสูงในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแล


ภารกิจของเราภารกิจของเรา 

เราเป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่มีความหลากหลายซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหลักฐานที่ผ่านการสังเคราะห์ที่เชื่อถือได้ ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากหลักฐาานเหล่านี้ งานของเราได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพ


What we do iconสิ่งที่เราทำ

Cochrane ช่วยให้การตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น และกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำหลักฐานของ Cochrane ให้เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายสามประการของเราดังนี้

เป้าหมายที่ 1: ผลิตหลักฐานที่เชื่อถือได้

เพื่อผลิตหลักฐานที่ผ่านการสังเคราะห์ที่เชื่อถือได้และทันท่วงที สามารถตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเพื่อการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแล

ปัจจุบันมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Cochrane มากกว่า 7,500 เรื่องที่ตีพิมพ์ใน Cochrane Library นอกจากนี้เรายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการสังเคราะห์หลักฐาน

ดู ‘การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคืออะไร’

ปิด

 

เป้าหมายที่ 2: การสนับสนุนการใช้หลักฐาน:

เป็นผู้สนับสนุนชั้นนำระดับโลกในเรื่องการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของหลักฐานการวิจัยที่มี 

เป้าหมายที่ 3: รายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแล

เพื่อรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลโดยทำให้หลักฐานของเราสามารถเข้าถึงได้ ใช้งานได้สำหรับทุกคน


How we do this iconเราทำสิ่งนี้อย่างไร

 1. ความร่วมมือ: สนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
 2. ความเกี่ยวข้อง: หลักฐานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ในรูปแบบที่เหมาะสม
 3. ความซื่อสัตย์: เป็นอิสระและโปร่งใส
 4. คุณภาพ: ทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เราทำ รักษาความเข้มงวดและความไว้วางใจ

ไม่มีสถานที่หรือพื้นที่ทำงานแม้แต่ที่เดียวที่เป็นของ ‘Cochrane’ เครือข่ายสมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วโลกของเราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราและโดยปกติจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Cochrane อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับความสนใจ ความชำนาญและ / หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของเรา

คลิกเพื่ออ่านหลักการของเรา

หลักการของเรา

การทำงานของ Cochrane อยู่บนพื้นฐานหลักการ 10 ประการ

 1. การร่วมมือ
  โดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วโลก การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารและการตัดสินใจที่โปร่งใส
 2. สร้างความกระตือรือร้นของบุคคล
  โดยการสนับสนุนและฝึกอบรมผู้คนที่มีทักษะและภูมิหลังที่แตกต่างกัน
 3. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน
  ด้วยการจัดการที่ดี การประสานงานและการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มการออมความพยายาม
 4. การลดความอคติ
  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ความเข้มงวดทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
 5. รักษาความทันสมัย
  ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่า Cochrane Reviews ได้รับการรักษาความทันสมัยไว้โดยการตรวจสอบและรวมหลักฐานใหม่
 6. มุ่งมั่นเพื่อความตรงประเด็น
  โดยการส่งเสริมการประเมินคำถามด้านสุขภาพโดยใช้ผลลัพธ์ที่สำคัญต่อการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
 7. การส่งเสริมการเข้าถึง
  ด้วยการเผยแพร่ผลงานของเราอย่างกว้างขวาง การใช้ประโยชน์จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และโดยการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงที่เหมาะสม และการเสนอวิธีการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก
 8. รับรองคุณภาพ
  โดยใช้ความก้าวหน้าทางด้านระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาระบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเปิดรับและตอบโต้คำวิจารณ์
 9. ความต่อเนื่อง
  โดยรับประกันความรับผิดชอบต่อบทความการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด และกระบวนการทำงานที่สำคัญจะได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ
 10. ให้สิทธิ์การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
  โดยการลดอุปสรรคเพื่อให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลาย
ปิด

ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้

ภารกิจของเราคือ ให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาพทั่วโลกซึ่งไม่เคยมีมาในอดีต ในยุคดิจิทัล ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้มากขึ้น แต่วิธีการที่จะทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นกลางยังน้อยอยู่ เราไม่รับเงินทุนในเชิงพาณิชย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน์ของเราคลิกที่นี่

เข้าร่วมกับเราวันนี้