เกี่ยวกับเรา

Cochrane มีไว้สำหรับใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล นักวิจัย หรือแม้แต่ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย หลักฐานจาก Cochrane เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลที่ดีกับคุณในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ

สมาชิกและผู้สนับสนุนของ Cochrane มาจากมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก อาสาสมัครและผู้สนับสนุนของเราเป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพเพื่อทุกคน ในทุกพื้นที่ เครื่อข่ายการทำงานร่วมกันทั่วโลกอย่างเสรีและการสรุปหลักฐานที่ดีที่สุดจากงานวิจัยเพื่อช่วยให้คุณมีทางเลือกในการรักษาและเราได้ทำเช่นนี้มาเป็นเวลา 25 ปี

เราไม่รับเงินทุนในเชิงพาณิชย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ของเราถึงปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำหลักฐานจาก Cochrane ให้เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก


วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา คือ โลกของการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพจะได้รับการแจ้งให้ทราบด้วยหลักฐานงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็นและทันสมัย


ภารกิจของเราภารกิจของเรา 

ภารกิจของเราคือ เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจด้านสุขภาพโดยการผลิตผลงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็น สามารถเข้าถึงได้ และหลักฐานงานวิจัยอื่นๆที่ได้รับการสังเคราะห์

งานของเราได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพ


What we do iconสิ่งที่เราทำ

Cochrane มีไว้เพื่อให้การตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น และกลยุทธ์ของเราถึงปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำหลักฐาน Cochrane ให้เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก เป็นการทำงานครอบคลุมเป้าหมายสี่ประการของเรา

เป้าหมายที่ 1: การผลิตหลักฐาน

เพื่อสร้างการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง ตรงประเด็น ทันสมัย และหลักฐานงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์อื่นๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ ปัจจุบันมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Cochrane มากกว่า 7,500 เรื่องที่ตีพิมพ์ใน Cochrane Library นอกจากนี้เรายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการใหม่ในการสังเคราะห์หลักฐาน

ดู ‘การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบคืออะไร’

ปิด

เป้าหมายที่ 2: การทำให้สามารถเข้าถึงหลักฐานของเราได้

เราต้องการให้หลักฐาน Cochrane เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์กับทุกคนทั่วโลก เราแปล the Plain Language Summaries ของ Cochrane Reviews ใน 14 ภาษา ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริโภคและผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเราสามารถเข้าใจได้ง่ายและทำให้ Cochrane Library สามารถใช้งานได้ฟรี 3.66 พันล้านคนทั่วโลก

เป้าหมายที่ 3: การสนับสนุนหลักฐาน:

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ Cochrane เป็น ‘แหล่งของหลักฐาน’ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านสุขภาพ สร้างภาพจำที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานของเรา และกลายเป็นผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับการให้ข้อมูลหลักฐานด้านการดูแลสุขภาพ

เป้าหมายที่ 4: การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน:

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมและโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการควบคุมความกระตือรือร้นและทักษะของผู้ร่วมงาน โดยได้รับการแนะนำจากหลักการของเรา มีการควบคุมดูแล ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรของเราอย่างเหมาะสมที่สุด


How we do this iconเราทำสิ่งนี้อย่างไร

ไม่มีสถานที่หรือพื้นที่ทำงานแม้แต่ที่เดียวที่เป็นของ ‘Cochrane’ เครือข่ายสมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วโลกของเราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราและโดยปกติจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Cochrane อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับความสนใจ ความชำนาญและ / หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของเรา

คลิกเพื่ออ่านหลักการของเรา

หลักการของเรา

การทำงานของ Cochrane อยู่บนพื้นฐานหลักการ 10 ประการ

 1. การร่วมมือ
  โดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วโลก การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารและการตัดสินใจที่โปร่งใส
 2. สร้างความกระตือรือร้นของบุคคล
  โดยการสนับสนุนและฝึกอบรมผู้คนที่มีทักษะและภูมิหลังที่แตกต่างกัน
 3. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน
  ด้วยการจัดการที่ดี การประสานงานและการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มการออมความพยายาม
 4. การลดความอคติ
  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ความเข้มงวดทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
 5. รักษาความทันสมัย
  ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่า Cochrane Reviews ได้รับการรักษาความทันสมัยไว้โดยการตรวจสอบและรวมหลักฐานใหม่
 6. มุ่งมั่นเพื่อความตรงประเด็น
  โดยการส่งเสริมการประเมินคำถามด้านสุขภาพโดยใช้ผลลัพธ์ที่สำคัญต่อการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
 7. การส่งเสริมการเข้าถึง
  ด้วยการเผยแพร่ผลงานของเราอย่างกว้างขวาง การใช้ประโยชน์จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และโดยการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงที่เหมาะสม และการเสนอวิธีการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก
 8. รับรองคุณภาพ
  โดยใช้ความก้าวหน้าทางด้านระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาระบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเปิดรับและตอบโต้คำวิจารณ์
 9. ความต่อเนื่อง
  โดยรับประกันความรับผิดชอบต่อบทความการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด และกระบวนการทำงานที่สำคัญจะได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ
 10. ให้สิทธิ์การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
  โดยการลดอุปสรรคเพื่อให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลาย
ปิด

ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้

ภารกิจของเราคือ ให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาพทั่วโลกซึ่งไม่เคยมีมาในอดีต ในยุคอินเทอร์เน็ตผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้มากขึ้น แต่วิธีการรับรู้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นกลางยังน้อยอยู่ เราไม่รับเงินทุนในเชิงพาณิชย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน์ของเราคลิกที่นี่

เข้าร่วมกับเราวันนี้