เป็นผู้ประพันธ์

ขอบคุณในความสนใจเป็นนักประพันธ์ของ Cochrane การมีส่วนร่วมในการทำงานของ Cochrane นี้เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของเวลาและทักษะความชำนาญสำหรับสมาชิกของเรา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่านี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่ นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ประพันธ์ของ Cochrane โปรดอ่านและตัดสินใจว่าคุณต้องการดำเนินการต่ออย่างไร

Cochrane Reviews ต้องได้รับการเตรียมการโดยผู้ประพันธ์อย่างน้อยสองคนและมักต้องใช้เวลามากกว่าสองปี ทีมผู้ประพันธ์ของ Cochrane Review สมาชิกในกลุ่มต้องมีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำ Cochrane Review เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้รวมถึง:

  • ความรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อการทบทวน
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (รวมถึงการกำหนดคำถามทบทวนและเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษา การสืบค้นและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง)
  • ความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐานเพื่อดึงข้อมูลที่เหมาะสมดำเนินการวิเคราะห์เมตาตามความเหมาะสมและตีความและอภิปรายผล
  • ความสามารถในการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานที่เผยแพร่ได้ในภาษาอังกฤษ
  • ารจัดการโครงการและความสามารถในการเป็นผู้นำภายในทีม (โดยปกติจะเป็นชื่อบุคคลที่ติดต่อ)

นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ทุกคนในทีม Cochrane Review ควร:

  • ใช้วิธีการทบทวนด้วยความรอบคอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
  • เป็นระบบที่ครอบคลุมและมีระเบียบในแนวทางของพวกเขาในทุกแง่มุมของการทบทวน และ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในCochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventionsโดยคำนึงถึงคำแนะนำหรือข้อพึงพอใจที่เฉพาะเจาะจงที่ Cochrane Review Group (CRG) อาจมี

Cochrane Training ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบพบหน้ากันและการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คุณอาจพบว่าการฝึกอบรมนี้เป็นประโยชน์ แม้ว่าการจบหลักสูตรการฝึกอบรมใด ๆ จะไม่สามารถให้ความรู้และประสบการณ์ได้ทั้งหมดที่คุณอาจต้องใช้เพื่อทำ Cochrane Review

การมีส่วนร่วมในการประพันธ์ของ Cochrane Review จากการลงทะเบียนชื่อเรื่องเพื่อตีพิมพ์ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากในเรื่องของเวลาและความชำนาญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ Cochrane ทีมผู้ประพันธ์ควรตระหนักถึงข้อจำกัด และยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากทีมบรรณาธิการและผู้ตรวจทานของ CRG ผู้ประพันธ์ควรมีความเต็มใจและสามารถที่จะจัดการการทำบทความการทบทวนจนเสร็จสมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูล

เพื่อช่วยผู้ประพันธ์ เมื่อได้รับการยอมรับและลงทะเบียนชื่อเรื่องแล้ว Cochrane จัดให้มีการฝึกอบรมครอบคลุมขั้นตอนต่างๆในการจัดทำ Cochrane Review (เช่นการเรียนรู้ออนไลน์ การฝึกอบรม และการสัมมนาทางเว็บ) ไม่ได้หมายความว่า Cochrane มีทรัพยากรหรือความสามารถในการให้การสนับสนุนแบบเปิดกว้างแก่ทีมผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ยังคงต้องรู้จักหลักการของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถในการทำ

แม้จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ในบางครั้งทีมผู้ประพันธ์ต้องใช้ความพยายามที่จะให้มีความคืบหน้าอย่างเพียงพอในการทำหรือส่งบทความฉบับร่างที่ถูกขอให้เพิ่มเติมข้อมูลมากเกินไปจากทีมบรรณาธิการของ CRG เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ CRG อาจตัดสินใจถอนบทความการทบทวนจากผู้ประพันธ์ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและความสามารถของทีมผู้ประพันธ์ในการทำบทความการทบทวนฉบับสมบูรณ์

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมผู้ประพันธ์ในการรับรู้ว่าตลอดกระบวนการจัดทำบทความการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนชื่อเรื่อง โปรโตคอลหรือขั้นตอนการทบทวน) บทความการทบทวนอาจถูกนำออกจากกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด (editarial process) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้

หากคุณมีเวลาและมีทักษะความเชี่ยวชาญที่จะทำพันธสัญญานี้ โปรดคลิก ‘เป็นผู้ประพันธ์’ ที่ปุ่มด้านล่าง คุณจะถูกนำไปยังหน้าบัญชี Cochrane ซึ่งคุณต้องสร้างบัญชี Cochrane หากคุณมีบัญชี Cochrane อยู่แล้วคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

หาคุณคิดว่าไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาในการเป็นผู้ประพันธ์ในเวลานี้ โปรดพิจารณางานอื่นๆ ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมใน Cochrane ได้

เป็นผู้ประพันธ์