ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าว

Cochrane เป็นเครือข่ายอิสระระหว่างประเทศของกลุ่มนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ

Cochrane ได้ผลิตงานทบทวนโดยการศึกษาจากหลักฐานงานวิจัยปฐมภูมิที่ดีที่สุดทั้งหมดที่มีอยู่ และทำให้การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น งานเหล่านี้เรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Cochrane เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีผู้ร่วมงานจากมากกว่า 120 ประเทศที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อมูลทางสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ โดยปราศจากการสนับสนุนเชิงพานิชย์และผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นๆ

ผลงานของเราได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานมาตรฐานระดับทอง ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวหรือสมาชิกของสื่อมวลชนและต้องการที่จะได้รับข่าวสารก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ หรือหากคุณต้องการที่จะจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้แต่ง กรุณาติดต่อสำนักงานข่าวของ Cochrane: pressoffice@cochrane.org

Cochrane Library ได้รับการตีพิมพ์โดย Wiley พวกเขามีบริการแก่สื่อมวลชนในการเข้าถึง-สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่อีเมล sciencenewsroom@wiley.com

รายชื่อทั้งหมดของข่าวแจกมีอยู่บน Wiley website รายชื่อทั้งหมดของข่าวแจกมีอยู่บน Wiley website

Share/Save