Wolontariusz w Cochrane

Jak mogę wnieść swój wkład do Cochrane?

Istnieje wiele sposobów, aby pomóc Cochrane w pracy i zdobyć Członkostwo w Cochrane. Nasze automatycznie systemy dodają punkty członkowskie za publikacje, recenzje oraz zadania wykonane w ramach Cochrane Crowd i Cochrane Engage. Jeśli przyczyniłeś się do pracy Cochrane w sposób, który nie został poniżej opisany, poinformuj nas o tym.

Zgłosiłem się jako wolontariusz w Cochrane - dodaj mój wkład

Co chciałbyś robić?

Ruszajcie!
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Klasyfikacja rekordy badań medycznych Każdy, kto jest zainteresowany danymi zdrowotnymi Jeden punkt za selekcję jednego rekordu
Wniesienie wkładu do przeglądu Cochrane lub projektu dotyczącego danych zdrowotnych Zadania dostępne od poziomu początkującego do eksperckiego 200 punktów za każde ukończone zadanie
Promuj lub tłumacz dane naukowe Cochrane
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Promowanie pracy Cochrane lub medycyny opartej na dowodach w mediach społecznościowych Każdy, kto jest zainteresowany danymi zdrowotnymi 500
Ulepsz artykuły dotyczące zdrowia w Wikipedii dzięki danym naukowym Cochrane Studenci kierunków medycznych i inne osoby zainteresowane danymi zdrowotnymi 200-1000
Tłumaczenie danych naukowych Cochrane na inne języki Wolontariusze, którzy zdali test oceniający 1 punkt za 2 przetłumaczone słowa
Tłumaczenie i nagrywanie podcastu związanego z przeglądami Cochrane Tłumacze wolontariusze 500
Zaangażuj się jako pacjent lub opiekun
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Komentowanie przeglądu Cochrane Każdy, kto doświadczył problemu zdrowotnego 500
Doradzanie lub rekrutacja innych pacjentów i opiekunów do udziału w pracy Cochrane Ludzie, którzy mają doświadczenie w pracy z Cochrane 1000
Ucz się lub dokształcaj z Cochrane
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Ukończ staż w Grupie Cochrane Studenci niebędący ekspertami i doktoranci 1000
Prowadzenie szkoleń w ramach Grupy Metod Cochrane Prowadzenie kursów przez trenerów 500
Dostarczaj informacje zwrotne na temat przeglądu Cochrane
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Recenzja protokołu lub przeglądu Cochrane, w tym metod wyszukiwania i metod statystycznych Metodolodzy i statystycy 500
Wspieranie Grupy Cochrane
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Wspieranie rozwoju, finansowania lub partnerstwa Każdy kto ma doświadczenie w pracy z Cochrane 500
Publikowanie danych naukowych Cochrane
Jak możesz nam pomóc? Kto może zostać wolontariuszem? Punkty członkowskie
Publikacja protokołu Cochrane Zarejestrowani Autorzy Cochrane 3000-5000
Uczestnictwo w opracowaniu Podręcznika Cochrane Redaktorzy podręczników i współpracownicy 5000

Zostałem członkiem Cochrane, pomagając w recenzowaniu przeglądów Cochrane.

Udział w pracach Cochrane był doskonałą decyzją.

Jednym z moich celów zawodowych jest możliwość przyczynienia się do wysokiej jakości badań i tworzenia niezależnych danych naukowych w celu poprawy procesu podejmowania decyzji w dziedzinie opieki zdrowotnej, które promują zdrowie i zmniejszają nierówności.

Luis Rafael Moscote-Salazar MD, Colombia

Ishanka Weerasekara, Australia

Naprawdę kocham Cochrane jako początkujący naukowiec Zawsze jest coś nowego do nauki! Jestem tak dumny, że jestem częścią tak szanowanej i silnej sieci, która daje mi możliwość zaangażowania się w bardziej zespołową pracę.