Zostań autorem

Dziękujemy za zainteresowanie uzyskaniem statusu autora Cochrane. Udział w tego rodzaju pracach Cochrane wiąże się z największym zaangażowaniem czasu i umiejętności naszych członków. Aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to właściwy wybór dla Ciebie, oto niektóre podstawowe informacje na temat oczekiwań wobec autorów Cochrane. Proszę przeczytaj, a następnie zdecyduj, czy chcesz kontynuować.

Przeglądy Cochrane muszą być przygotowane przez co najmniej dwóch, a często nawet więcej niż dwóch autorów. Zespoły autorów przeglądu Cochrane muszą podać zakres umiejętności oraz doświadczenie jego członków, które są niezbędne do ukończenia przeglądu zgodnie z ustanowionymi standardami jakości. Te umiejętności i doświadczenie obejmują:

  • posiadanie wiedzy związanej z tematem przeglądu;
  • podstawową znajomość metodologii przeglądu systematycznego (w tym formułowanie pytania przeglądu, kryteriów włączenia, wyszukiwania oraz oceny ryzyka błędu systematycznego istotnych badań);
  • podstawową wiedzę z zakresu statystyki w celu ekstrakcji danych, przeprowadzenia metaanalizy, jeśli jest to wskazane; interpretacji i omówienia wyników;
  • możliwość napisania naukowej publikacji zgodnie ze standardami w języku angielskim;
  • umiejętność zarządzania i koordynowania pracy zespołu (zwykle jest to tzn. „Osoba do Kontaktu”).

Ponadto wszyscy autorzy przeglądu Cochrane powinni:

  • podejść do przeglądu zgodnie z rygorem naukowym, być jak najbardziej obiektywnym i unikać konfliktów interesów;
  • prezentować podejście wszechstronne, systematyczne i metodyczne w odniesieniu do wszystkich aspektów przeglądu oraz
  • postępować zgodnie z poradami i wskazówkami zawartymi w Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, biorąc pod uwagę wszystkie szczegółowe instrukcje lub wskazówki CRG.

Szkolenia Cochrane zapewniają warsztaty „twarzą w twarz” oraz szkolenia on-line dotyczące metodologii przeglądów systematycznych i tematów pokrewnych. Szkolenie może okazać się pomocne, jednak ukończenie dowolnego kursu szkoleniowego nie jest w stanie dostarczyć całej wiedzy i doświadczenia potrzebnego do ukończenia przeglądu Cochrane.

Współautorstwo w opracowaniu przeglądu Cochrane poczynając od rejestracji tytułu aż po publikację wymaga dużego zaangażowania czasu i specjalistycznej wiedzy od wszystkich autorów, wspieranych przez redakcję Cochrane. Autor powinien być świadomy swoich ograniczeń, być gotowy na otrzymywanie sugestii z zespołu redakcyjnego CRG i recenzentów, odpowiadać na ich zapytania oraz być gotowym i zdolnym do przeglądania całego przeglądu aż do ukończenia oraz jego aktualizacji.

Aby pomóc autorom, po akceptacji i rejestracji tytułu, Cochrane oferuje szereg szkoleń obejmujących etap przygotowania przeglądu Cochrane (np. szkolenia on-line, warsztaty i seminaria on-line). Nie oznacza to, że Cochrane posiada zasoby lub możliwości nieograniczonego wsparcia dla nowych zespołów autorów przeglądów; wciąż oczekuje się, że autorzy będą zaznajomieni z zasadami przeglądu systematycznego i wykażą, że są w stanie opracować przegląd.

Pomimo wsparcia i zachęt czasami zespoły autorów przeglądu mają trudności z jego opracowaniem lub przedkładają wersje robocze, które wymagałyby zbyt dużego wkładu ze strony zespołu redakcyjnego CRG, aby spełnić akceptowalne standardy. W tych okolicznościach CRG może zadecydować o wycofaniu autorów z przeglądu w związku z obawami o jakość i możliwościami zespołu autorów do ukończenia przeglądu.

Ważne jest, aby zespoły autorów miały świadomość, że podczas procesu przygotowywania recenzji (czy to w trakcie rejestracji tytułu, protokołu czy na etapie recenzji), przegląd może zostać usunięty z procesu redakcyjnego ze względu na obawy dotyczące jakości, która nie może zostać zapewniona.

Jeśli czujesz, że masz odpowiednią ilość czasu oraz umiejętności, aby zobowiązać się do bycia autorem, kliknij poniżej „Zostać autorem”. Zostaniesz przeniesiony na stronę 'Moje konto', gdzie poprosimy Cię o utworzenie konta Cochrane. Jeśli posiadasz już konto Cochrane, możesz się zalogować

Jeśli nie czujesz, że obecnie jesteś w stanie zaangażować swoje zasoby,aby tworzyć dane naukowe, rozważ inne sposoby zaangażowania się w opracowywanie przeglądów Cochrane.

Zostań autorem