แปลหลักฐานจาก Cochrane

มีเพียง 6% ของประชากรทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ในขณะที่ 75% ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลย

หลายคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงได้เนื่องจากไม่มีภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ง่าย เราแปลหลักฐานของ Cochrane เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและลดอุปสรรคทางภาษา นำไปสู่การตัดสินใจด้านสุขภาพทั่วโลก 

อาสาสมัครหลายร้อยคนได้แปล Cochrane Review หลายพันเรื่องเป็นภาษาของพวกเขาแล้ว

ขณะนี้เรากำลังมองหาอาสาสมัครในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่อไปนี้:

  • จีน (ภาษาจีนแบย่อและแบบดั้งเดิม)
  • โครเอเชีย
  • ฝรั่งเศส
  • ญี่ปุ่น
  • เกาหลี
  • ภาษามลายู
  • เปอร์เซีย
  • โปแลนด์
  • รัสเซีย
  • ไทย

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในภาษาข้างต้นโปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ translation at Cochrane และอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในฐานะนักแปลอาสาสมัครในโครงการแปล Review ของเรา

หากต้องการเข้าร่วมโครงการแปล ให้คลิกปุ่ม "เป็นนักแปล" ด้านล่าง คุณจะถูกนำไปที่หน้า 'บัญชีของฉัน' ซึ่งคุณจะถูกขอให้สร้างบัญชี Cochrane หากคุณมีบัญชี Cochrane อยู่แล้ว คุณสามารถลงชื่อเข้าระบบได้เลย

เป็นนักแปล

หากภาษาของคุณไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้นโปรดดูที่ Cochrane Engage ที่มีผู้สนับสนุนได้โพสต์งานการแปลในหลากหลายภาษา เช่นเดียวกับงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Cochrane Review หรือ เข้าร่วมกลุ่มรายชื่ออีเมลของเราเพื่อความทันสมัยของข่าวสารเรื่องการแปลและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมในภาษาอื่นๆ