ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลภาษาไทย

Cochrane.org ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยความช่วยเหลือของอาสาสมัคร
พวกเราแปลบทคัดย่อและบทสรุปในภาษาธรรมดาซึ่งเป็นรายงานการทบทวนฯเรื่องใหม่และเรื่องที่มีการอัพเดทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เรื่องที่เราสนใจและแปลในขณะนี้เป็นรายงานการทบทวนฯในหัวข้อทางด้าน สูตินรีเวช การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
โปรดทราบว่าพวกเรายังไม่ได้แปลบทคัดย่อและบทสรุปในภาษาธรรมดาของ Cochrane ทั้งหมดเนื่องจากจำนวนอาสาสมัครที่ช่วยแปลในขณะนี้มีจำนวนจำกัด นอกจากนี้ท่านอาจพบบางข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของเรา
หากคุณต้องการเข้าร่วมในโครงการแปลภาษาของเราในฐานะอาสาสมัครโปรดลงทะเบียนที่ http://join.cochrane.org/what-you-can-do/translate

ขอขอบคุณสำหรับทุกความช่วยเหลือและการสนับสนุน

ติดตามเพจ Facebook ของเราเพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัย' https://www.facebook.com/CochraneTH/