การมีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องของผู้บริโภค

ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญใน Cochrane

Cochrane ใช้คำว่าผู้บริโภคเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลสุขภาพ Cochrane มีประวัติอันยาวนานในการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคทั่วโลกในทุกด้านของการทำงาน

Cochrane สนับสนุนการมีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมในการวิจัยด้านสุขภาพเนื่องจากสิ่งต่อไปนี้

 • ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจในวิธีการผลิตงานวิจัย
 • ส่งผลให้เกิดหลักฐานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ลดความสูญเปล่าในการวิจัย ปรับปรุงการแปลผลการวิจัยเป็นนโยบายและการปฏิบัติ และท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นต่อระบบสุขภาพและผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วย
 • สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยด้านสุขภาพและความคาดหวังในปัจจุบัน หรือข้อบังคับจากผู้สนับสนุน คู่ค้า และผู้บริโภคของเรา

 


ไอคอน: การเชื่อมต่อผู้คน

วิธีที่เรามีส่วนร่วมกับผู้บริโภคด้านการดูแลสุขภาพ


ไอคอน: กลุ่มคน

การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในทางปฏิบัติ

 • ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของ Cochrane - ผู้บริโภคสองท่านอยู่ในสภาของ Cochrane และยังเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ของ Cochrane รวมถึงคณะกรรมการบรรณาธิการ
 • สมาชิกในทีมผู้เขียน - ประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพในฐานะผู้ป่วยหรือผู้ดูแล สามารถมีส่วนร่วมอย่างมากในคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การตีความข้อมูล และการเผยแพร่ความรู้ที่ค้นพบ
 • สมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา - กลุ่มที่ปรึกษาให้การกำกับดูแลและให้ข้อมูลตลอดกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด  ผู้เขียนสามารถขอคำแนะนำหรือให้ข้อมูลได้เมื่อมีปัญหาเฉพาะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
 • ทีมดูแลผู้ป่วย Covid-19 ก่อนวิกฤต อาสาสมัครระดับโลกที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย รวมถึงผู้ที่หายจาก Covid-19 และผู้ที่เคยดูแลผู้ป่วย
 • ผู้บริโภคในฐานะผู้ตรวจสอบ ร่วมกัน - การตรวจสอบโดยผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Cochrane protocols และ Cochrane reviews ก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและสามารถเข้าถึงได้  สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย

ไอคอน: อ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

การเรียนรู้เพื่อการมีส่วนร่วมและการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้บริโภค

 • Cochrane Evidence Essentials เป็นการร่วมผลิต มีปฏิสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ การทดลองทางคลินิก หลักฐานของ Cochrane และการมีส่วนร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การทำให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม คือ หลักฐานที่ได้รับการบอกกล่าว และร่วมจัดทำคำแนะนำและแหล่งข้อมูลสำหรับทีมวิจัยที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
 • การรวบรวมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคของ Cochrane ประกอบด้วย บันทึกสัมมนาทางออนไลน์ คู่มือสั้นๆ และลิงก์ไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อช่วยให้ทีมวิจัยมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค - คู่มือสำหรับการสมัครขอรับทุน จะอธิบายวิธีที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วม
 • เข้าร่วม Cochrane : เส้นทางการเป็นรอาสสมัครสำหรับด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

 ไอคอน: คนสองคนเชื่อมต่อกัน

เชื่อมต่ออยู่เสมอ

 • อีเมล : ติดต่อกับ Cochranes Consumer Engagement Office ที่ consumer@cochrane.org
 • โซเชียลมีเดีย : ติดตาม Cochrane Consumers บน Twitter และ Facebook