Nasze produkty i usługi

Nasze dane naukowe

Biblioteka Cochrane

Biblioteka Cochrane

Biblioteka Cochrane (ISSN 1465-1858) jest zbiorem online baz, które zawierają różne rodzaje wysokiej jakości, niezależnych danych naukowych w celu ułatwienia podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej. Biblioteka Cochrane zawiera Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) oraz Cochrane Clinical Answers, a także funkcję wyszukiwania federacyjnego, która zawiera wyniki z zewnętrznych baz danych.

Baza Przeglądów Systematycznych Cochrane

Baza Przeglądów Systematycznych Cochrane (CDSR; Cochrane Database of Systematic Reviews) jest wiodącym zasobem przeglądów systematycznych w opiece zdrowotnej. CDSR zawiera przeglądy Cochrane (przeglądy systematyczne) i protokoły przeglądów Cochrane, a także artykuły redakcyjne. CDSR wydaje okazjonalnie suplementy. CDSR jest regularnie aktualizowana, ponieważ przeglądy Cochrane są publikowane, gdy są gotowe oraz w wydaniach miesięcznych.

Dowiedz się o naszych danych naukowych


Nasze usługi

Odpowiedź Cochrane

Odpowiedź Cochrane

Odpowiedź Cochranezostała przygotowana w celu zwiększenia zdolności Cochrane do reagowania na prośby o zlecenie przeglądów danych naukowych. Zapewniamy odpłatne dostosowane do potrzeb i elastyczne usługi z zakresu danych naukowych oraz dostępność przeglądów w różnych formatach dla osób decyzyjnych w ochronie zdrowia.


Nasze usługi szkoleniowe

Interaktywne Szkolenia Cochrane

Interaktywne Szkolenia Cochrane

Opracowane przez światowych ekspertów Interaktywne Szkolenia Cochrane to ponad 10 godzin samokształcenia w zakresie procesu opracowywania pełnego przeglądu systematycznego zarówno dla nowych jak i doświadczonych autorów przeglądów.


Nasze narzędzie do opracowywania przeglądów

RevMan 5

RevMan 5

RevMan5 oraz strona RevMan to oprogramowanie służące do przygotowania i utrzymania przeglądu Cochrane. RevMan ułatwia przygotowanie protokołów i pełnych przeglądów, w tym treści, charakterystyki badań, tabel porównawczych oraz danych. Może wykonać w nim metaanalizy na podstawie wprowadzonych danych oraz graficznie przedstawić wyniki.

Oprócz przeglądów badań dotyczących skutków określonych interwencji w dziedzinie opieki zdrowotnej, możesz wykorzystać RevMan do napisania przeglądu badań z zakresu badań diagnostycznych, przeglądów z badań metodologicznych oraz przeglądu innych przeglądów.

Covidence

Covidence

Covidence jest podstawowym narzędziem do selekcji i ekstrakcji danych dla autorów Cochrane usprawniając opracowywanie standardowych przeglądów interwencji. Wsparcie Covidence w kluczowych etapach opracowywania przeglądów Cochrane takich jak selekcja badań, ocena ryzyka błędu systematycznego, lepsze powiązanie z Revman, sprawiają, że przygotowanie przeglądu jest bardziej efektywne. Covidence to narzędzie oparte na wysokim doświadczeniu jego uczestników, z naciskiem na to, aby dla autorów było bardzo intuicyjne i dostosowane do metod Cochrane.