Zaangażowanie i udział konsumentów

Pacjenci i opiekunowie odgrywają istotną rolę w Cochrane

Cochrane stosuje pojęcie konsumentów w stosunku do osób reprezentujących pacjentów, opiekunów i członków ich rodzin mający bezpośrednie doświadczenie w zakresie omawianego stanu zdrowia. Cochrane ma długą i bogatą historię angażowania odbiorców na całym świecie we wszystkie aspekty naszej pracy.

Cochrane popiera zaangażowanie i udział w badaniach nad zdrowiem, ponieważ:

  • promuje przejrzystość, odpowiedzialność i zaufanie do sposobu prowadzenia badań;
  • wyniki z danych naukowych, które odpowiadają potrzebom konsumentów, ograniczają marnotrawstwo w badaniach, poprawiają przełożenie badań na politykę i praktykę, a ostatecznie prowadzą do zwiększenia korzyści dla systemów opieki zdrowotnej i wyników dla pacjentów;
  • jest zgodne z aktualnymi podejściami do badań nad zdrowiem i jest oczekiwane lub zlecane przez naszych fundatorów, partnerów i konsumentów.

 


Ikona: łączenie ludzi

Jak angażujemy się w sprawy konsumentów opieki zdrowotnej


Ikona: grupa ludzi

Udział konsumentów w praktyce

  • Konsumenci zaangażowani w zarządzanie Cochrane - Dwóch konsumentów zasiada w Radzie Cochrane, są oni również reprezentowani w różnych grupach Cochrane, w tym w Radzie Redakcyjnej.
  • Członkowie zespołu autorskiego - Doświadczenie życiowe związane ze stanem zdrowia, jako pacjent lub opiekun, może wnieść istotny wkład w pytanie badawcze, projekt badania, interpretację danych oraz upowszechnianie i przekładanie wyników na wiedzę.
  • Członkowie grup doradczych - Grupy doradcze zapewniają nadzór i wkład w cały proces przeglądu.  Autorzy mogą zwrócić się do nich o radę lub wkład, gdy podczas procesu opracowywania przeglądu pojawią się konkretne niepewności.
  • Grupa szybkiego reagowania konsumentów Covid 19 - Globalna grupa wolontariuszy z szerokim zakresem doświadczeń życiowych, w tym osób, które wyleczyły się z COVID-19 i tych, które były opiekunami.
  • Konsumenci jako recenzenci - recenzja konsumencka polega na przekazywaniu informacji zwrotnych na temat protokołów przeglądów i przeglądów Cochrane przed ich publikacją, aby zapewnić ich istotność i dostępność.  Zapewnia to lepsze wyniki dla pacjentów.

Ikona: Czytaj i twórz pomysły

Zaangażowanie i udział konsumentów


 Ikona: dwie łączące się osoby

Pozostańmy w kontakcie