Uključenost korisnika

Pacijenti i njegovatelji imaju ključnu ulogu u Cochraneu

Cochrane koristi riječ korisnici, kojom obuhvaća pacijente, njegovatelje i članove obitelji koji imaju izravnog iskustva sa određenim bolestima ili stanjima. Cochrane ima dugu i bogatu povijest uključivanja korisnika širom svijeta, u sve aspekte našeg rada.

Cochrane podržava uključivanje i angažman u zdravstvenim istraživanjima jer to:

  • promiče transparentnost, odgovornost i povjerenje u način na koji se istraživanja provode;
  • donosi dokaze koji se odnose na potrebe korisnika, dovodi do manje loših istraživanja, poboljšava prijenos istraživanja u zdravstvene politike i praksu te u konačnici vodi do veće koristi za zdravstvene sustave i ishode za pacijente;
  • je u skladu s trenutnim pristupima istraživanju u zdravstvu i očekivano je ili traženo od naših ulagača, partnera i korisnika.

 


Ikona: povezivanje ljudi

Kako uključujemo korisnike zdravstvenih usluga


Ikona: grupa ljudi

Uključenost korisnika u praksi

  • Korisnici uključeni u upravljanje Cochraneom - Dva korisnika sjede u Cochraneovom vijeću i zastupljeni su u nizu Cochraneovih skupina, uključujući urednički odbor.
  • Članovi autorskog tima - iskustvo zdravstvenog stanja, kao pacijent ili njegovatelj, može značajno doprinijeti istraživačkom pitanju, dizajnu istraživanja, interpretaciji podataka te širenju i prevođenju znanja nalaza.
  • Članovi savjetodavnih skupina - Savjetodavne skupine pružaju nadzor i doprinose tijekom cijelog procesa pregleda.  Autori im se mogu obratiti za savjet ili mišljenje kada se tijekom postupka izrade sustavnog pregleda pojave određena pitanja.
  • Grupa za brzi odgovor korisnika na COVID-19 - globalna volonterska skupina s nizom proživljenih iskustava, uključujući ljude koji su se oporavili od COVID-19 i one koji su bili njegovatelji.
  • Korisnici kao recenzenti Recenzija uključuje davanje povratnih informacija o Cochraneovim protokolima i pregledima prije nego što se objave kako bi se osiguralo da su relevantni i dostupni.  To osigurava bolje ishode za pacijente.

Ikona: čitanje radi dobivanja ideja

Učenje za angažman i uključenost korisnika


 Ikona: dvije osobe koje se povezuju

Ostanite povezani