درگیری حسی (engagement) و مشارکت مصرف کننده

بیماران و مراقبان نقش مهمی در کاکرین ایفا می‌کنند

کاکرین از واژه مصرف‌کنندگان برای اشاره به بیماران، مراقبان و اعضای خانواده با تجربه دست اول از یک وضعیت مراقبت سلامت استفاده می‌کند. کاکرین سابقه طولانی و غنی در مشارکت دادن مصرف کنندگان در سطح جهانی در تمام جنبه‌های کار ما دارد.

کاکرین از مشارکت و درگیری حسی مصرف کننده در تحقیقات بهداشتی حمایت می‌کند زیرا:

  • شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد را در روش تولید تحقیقات ترویج می‌کند؛
  • به شواهدی منجر می‌شود که نیازهای مصرف‌کنندگان را برطرف می‌کند، هدررفت تحقیقات را کاهش می‌دهد، ترجمه تحقیقات را به سیاست و عمل بهبود می‌بخشد، و در نهایت به مزایای بهبود یافته برای سیستم‌های سلامت و نتایج برای بیماران منجر می‌شود.
  • با رویکردهای تحقیقاتی فعلی سلامت سازگار است و توسط سرمایه‌گذاران، شرکا و مصرف‌کنندگان ما مورد انتظار یا اجبار است.

 


نماد: ارتباط افراد

نحوه تعامل ما با مصرف کنندگان مراقبت‌های ‌سلامت‌


نماد: گروهی از افراد

مشارکت مصرف کننده در عمل

  • مصرف کنندگان مشارکت کننده در اداره کاکرین - دو مصرف کننده در شورای کاکرین حضور دارند و همچنین در طیف وسیعی از گروه‌های کاکرین از جمله هیئت تحریریه نمایندگی دارند.
  • اعضای تیم نویسنده - تجربه زنده از وضعیت مراقبت‌های سلامت، به عنوان یک بیمار یا مراقب، می‌تواند سهم قابل توجهی در سؤال پژوهش، طراحی پژوهش، تفسیر داده‌ها، انتشار و ترجمه دانش یافته‌ها داشته باشد.
  • اعضای گروه‌های مشاور - گروه‌های مشاور نظارت و درونداد (input) را در کل فرآیند مرور فراهم می‌کنند.  نویسندگان می‌توانند در صورت بروز مشکلات خاص در طول فرآیند مرور، برای دریافت مشاوره یا درونداد به آنها مراجعه کنند.
  • گروه واکنش سریع مصرف‌کننده کووید ۱۹ - یک گروه داوطلب جهانی با طیف وسیعی از تجربه‌های پویا، شامل افرادی که از کووید-۱۹ بهبود یافته‌اند و کسانی که مراقب بوده‌اند.
  • مصرف کنندگان به عنوان داور - داوری مصرف کننده شامل ارائه بازخورد در مورد پروتکل‌ها و مرورهای کاکرین قبل از انتشار برای اطمینان از مرتبط بودن و در دسترس بودن آنها است.  این امر نتایج بهتری را برای بیماران تضمین می‌کند.

نماد: مطالعه برای ایده گرفتن

مطالب آموزشی برای درگیری حسی (engagement) و مشارکت مصرف کننده


 نماد: دو نفر در حال اتصال

در ارتباط باش

  • ایمیل: با دفتر مشارکت مصرف کننده کاکرین به آدرس customers@cochrane.org تماس بگیرید
  • رسانه‌های اجتماعی: مصرف کنندگان کاکرین را در توییتر و فیس‌بوک دنبال کنید.