استراتژی برای جهانی متأثر از شواهد بیشتر

استراتژی برای جهانی متأثر از شواهد بیشتر

ایجاد تنوع و مشارکت برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش‌های سلامت

سازمان همکاری کاکرین بیش از ۳۰ سال است که شواهد سلامت قابل اعتماد و با کیفیت بالا تولید می‌کند و جهان در این مدت تغییرات زیادی کرده است. کاکرین به تکامل خود ادامه می‌دهد تا نیازهای متغیر کاربران شواهد را در سراسر جهان برآورده کند، از تهیه کنندگان راهنماهای بالینی و متخصصان پزشکی گرفته تا بیماران و خانواده‌های آنها.

در طول چهار سال آینده، ما تلاش‌های خود را در جایی که نیاز به شواهد ترکیبی بیشتر است، متمرکز خواهیم کرد تا تعداد بیشتری از مردم سود ببرند. استراتژی علمی ما، که قصد داریم تا پایان سال ۲۰۲۴ منتشر کنیم، مهم‌ترین مسائل سلامت را که در آن کاکرین می‌تواند تفاوت واقعی ایجاد کند، شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند. این امر جهت‌گیری علمی آینده ما را روشن می‌کند و به استراتژی گسترده‌تر ما برای جهانی متأثر از شواهد بیشتر کمک می‌کند.

ما کار خود را گسترش خواهیم داد تا به افراد بیشتری در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، کمک کنیم تا در شواهد سلامت با کیفیت بالا و مرتبط با زندگی آنها مشارکت کنند و از آنها بهره‌مند شوند. ما می‌خواهیم دنیایی را ببینیم که در آن افرادی که در تمام سطوح سلامت تصمیم‌گیری می‌کنند به شواهد مرتبط و به موقع دسترسی داشته باشند و به دانش و تخصص برای تفسیر و ترجمه آن به عمل مجهز باشند. با تعبیه رویکردهای مبتنی بر شواهد در سطح جهانی، امیدواریم بتوانیم به نجات و بهبود زندگی در سراسر جهان کمک کنیم.

استراتژی ما بر اساس چهار هدف کلیدی است:

تهیه شواهد مرتبط و به موقع برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند و با مشارکت آنها

برای رسیدن به این هدف ما:

 • از طریق استراتژی علمی، شواهدی که به افرادی که بیشترین نیاز را دارند کمک می‌کند در اولویت قرار می‌دهیم.
 • تولید شواهد را ساده و روان می‌کنیم.
 • روش‌های جدید برای توجه به مسائل نوظهور را توسعه می‌دهیم.
 • از یکپارچگی و شفافیت پژوهشی دفاع می‌کنیم.
 

نجات و بهبود بخشیدن به زندگی‌‌ها با حصول اطمینان از اینکه همه می‌توانند در شواهد مورد اعتماد مشارکت کنند و از آنها بهره‌مند شوند

برای رسیدن به این هدف ما:

 • شواهد را به افرادی که به آن نیاز دارند می‌رسانیم
 • شواهد را در سطح جهانی در دسترس و قابل استفاده‌تر می‌کنیم
 • موانع مشارکت عادلانه را شناسایی و رفع می‌کنیم
 • مشارکت در کشورهای با درآمد کم و متوسط را افزایش می‌دهیم.
 

همکاری محلی و جهانی برای تقویت جامعه و افزایش تأثیر

برای رسیدن به این هدف ما:

 • برای تعبیه رویکردهای مبتنی بر شواهد، با شرکا در همه سطوح کار می‌کنیم.
 • ظرفیت سنتز شواهد در کشورهای با درآمد کم و متوسط را تقویت می‌کنیم.
 • همکاری بیشتر بین گرو‌ه‌های کاکرین را تسهیل می‌کنیم.
 • از مشارکت بیماران و مردم در تولید و استفاده از شواهد حمایت می‌کنیم.
 

تضمین پایداری بلندمدت ما

برای رسیدن به این هدف ما:

 • یک مسیر پایدار برای دسترسی آزاد ترسیم می‌کنیم
 • درآمد خود را رشد و متنوع می‌کنیم.
 • کاکرین را به مکانی عالی برای کار تبدیل می‌کنیم
 • سیستم‌ها و فرایندهای خود را بهینه می‌کنیم

ما معتقدیم که استراتژی جاه‌‌طلبانه ما به تسریع یک گام تغییر در جامعه ترکیب شواهد، پیشبرد برابری سلامت جهانی و دموکراتیزه کردن تولید شواهد کمک خواهد کرد. ما می‌دانیم که کاکرین تنها یک سازمان در دنیای پیچیده و در حال تغییر است، بنابراین باید با افراد و سازمان‌ها در سراسر جهان همکاری کنیم تا استراتژی خود را به واقعیت تبدیل کنیم. هر کس برای ایجاد دنیایی با شواهد بیشتر نقشی دارد و امیدواریم در این سفر به ما بپیوندید.


دانلود

نسخه PDF را دانلود کنید

برای خواندن کامل استراتژی تغییر کلیک کنید

شما می‌توانید در مورد استراتژی تغییر، و برنامه‌ها و اولویت‌های خاص ما برای امسال، در وب سایت جامعه ما بیشتر بخوانید.

بستن