تنوع و گنجانده شدن در کاکرین

جهانی بودن و متنوع بودن همیشه بخش مهمی از کاکرین بوده است. در حال حاضر، جامعه جهانی ما با بیش از ۱۰۰،۰۰۰ عضو و حامی از بیش از ۱۳۰ کشور در سراسر جهان آمده است. اصول ما اهمیت تنوع (diversity) و گنجانده شدن (inclusion) در درون سازمان را از طریق اهداف فعال کردن مشارکت گسترده، ارتقای دسترسی و تلاش برای ارتباط مورد تأکید قرار می‌دهد و با افزودن آن در استراتژی تغییر ما بیشتر تقویت می‌شود.

برای درک بهتر تنوع و گنجانده شدن در کاکرین و به ویژه برای درک بهتر اینکه مردم چگونه تعامل با کاکرین را از منظر تنوع و فراگیری تجربه می‌کنند، در سال ۲۰۲۱ تمرین گوش دادن و یادگیری را انجام دادیم و بسیار خرسندیم که گزارش آن تمرین را در اینجا به اشتراک بگذاریم.

جلد گزارشجلد معرفی

خلاصه گزارش و مقدمه هیأت برنامه به زبان‌های زیر موجود است:

چینی (سنتی) گزارش مقدمه
فارسی گزارش مقدمه
فرانسوی گزارش مقدمه
ایتالیایی گزارش  
لهستانی گزارش مقدمه
روسی گزارش مقدمه
اسپانیایی گزارش مقدمه
تایلندی گزارش مقدمه