Zmiany, jakich dokonujemy

Dowiedz się, w sposób dane naukowe Cochrane mają globalny wpływ. Kolekcja Cochrane „Zmiany, jakich Dokonujemy” to zestaw przykładów danych naukowych Cochrane, które wywarły wpływ na globalną opiekę zdrowotną i politykę w tym zakresie. Podkreśla, jak Cochrane współdziała z organizacjami, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Wikipedia, a także, jak nasze dane naukowe wpływają na codzienne życie.

Kolekcja „Zmiany, jakie Dokonujemy”


Nasze logo ma swoją historię.

Koło składające się z dwóch liter ‘C reprezentują naszą ogólnoświatową współpracę. Linie w obrębie tego koła odzwierciedlają podsumowanie wyników najbardziej znanego przeglądu systematycznego. Każda linia pozioma przedstawia wyniki jednego z badań, a romb odzwierciedla łączny wynik, będący najlepszym oszacowaniem czy leczenie jest skuteczne, czy szkodliwe. Romb jest położony wyraźnie na lewo od pionowej linii przedstawiającej "brak efektu", czyli dane naukowe wskazują na korzystny efekt leczenia. To graficzne przedstawienie nazywamy “wykresem drzewkowym”. Wykres drzewkowy w naszym logo jest zilustrowaniem przykładu, że przeglądy systematyczne mają potencjał, aby poprawiać opiekę zdrowotną. Wykres ten przedstawia, iż podawanie glikokortykosteroidów kobietom w ciąży zagrożonym porodem przedwczesnym może uratować życie noworodkom.

Pomimo wielu badań wskazujących na korzystny efekt glikokortykosteroidów, stosowanie tej metody leczenia przez położników było powolne. Przegląd systematyczny (pierwotnie opublikowany przez Crowley i wsp. oraz cyklicznie aktualizowany) wywarł ogromny wpływ na wdrażanie tego leczenia. Ta prosta interwencja uratowała prawdopodobnie tysiące wcześniaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania logo Cochrane zobacz "Logo i polityka udzielania poparcia" na stronie Cochrane.

Kliknij, aby posłuchać, jak Cochrane zmienił życie

Zamknij

Nazwa Cochrane

Organizacja Cochrane została nazwana na cześć Archiego Cochrane`a, brytyjskiego naukowca i lekarza, który istotnie przyczynił się do rozwoju epidemiologii jako nauki.

Dowiedz się więcej o Archie Cochrane

Profesor Archibald Leman Cochrane, CBE, FRCP, FFCM (1909-1988) (przedstawiony przez setki zdjęć współpracowników Cochrane)Archie Cochrane jest najbardziej znany ze swojej znaczącej książki „Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services” opublikowanej w 1972 roku [1]. Zasady w niej przedstawione były proste: Cochrane sugerował, iż zasoby zawsze będą ograniczone i dlatego powinny być spożytkowane na dostarczanie w równym stopniu tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, których skuteczność potwierdzono w dobrze zaprojektowanych badaniach. W szczególności podkreślał znaczenie informacji pochodzących z randomizowanych badań klinicznych (RCT), ponieważ w ich przypadku prawdopodobieństwo dostarczenia bardziej wiarygodnych informacji jest większe niż w przypadku innych danych naukowych. Proste zasady zaproponowane przez Cochrane`a zostały szybko powszechnie uznane za nowatorskie i ważne zarówno przez zwykłych ludzi, jak i pracowników opieki zdrowotnej.

W 1979 r. Archie Cochrane napisał "Powinno się nasz zawód poddać poważnej krytyce za to, iż do tej pory nie opracowaliśmy okresowo uaktualnianych krytycznych podsumowań wszystkich badań z randomizacją dotyczących poszczególnych specjalizacji i działów medycyny."[2] Jego wyzwanie doprowadziło do utworzenia w 1980 r. w ramach międzynarodowej współpracy bazy przeglądów dotyczących interwencji w okresie ciąży i porodu (Oxford Database of Perinatal Trials).

W 1987 roku, na rok przed śmiercią, Cochrane odniósł się do systematycznego przeglądu badań z randomizacją dotyczących opieki podczas ciąży i porodu, jako "prawdziwego kamienia milowego w historii badań z randomizacją i ocenie opieki zdrowotnej" i zasugerował, że metody zastosowane w tym przeglądzie powinny zostać skopiowane przez inne specjalności. [3] Jego zaangażowanie oraz zaaprobowanie jego poglądów przez innych, doprowadziło do otwarcia pierwszego Ośrodka Cochrane (w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii) w 1992 oraz powstania Cochrane Collaboration w 1993 roku.

Dzieła Archiego Cochrane'a i o nim

Cohrane AL. Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972. (Przedruk w 1989 roku w BMJ, Przedruk w 1999 dla Nuffield Trust przez the Royal Society of Medicine Press, Londyn (ISBN 1-85315-394-X).) [1]

Cohrane AL. 1931-1971: a critical review, with particular reference to the medical profession. W: Medicines for the year 2000. London: Office of Health Economics, 1979, 1-11. [2]

Cohrane AL. Foreword. W: Chalmers I, Enkin M, Keirse MJNC (red.). Effective care in pregnancy and childbirth. Oxford: Oxford University Press, 1989. [3]

Dickersin K i Manheimer E. Organizacja Współpraca Cochrane: Evaluation of health care and services using systematic reviews of the results of randomised controlled trials. Clinical Obstetrics and Gynecology 41(2):315-331, 1998. Stanowi doskonałą relację z tego, jak wizja Archiego Cochrane'a inspirowała innych, doprowadzając w końcu do powstania Cochrane Collaboration.

Archie Cochrane: Back to the front, red. F. Xavier Bosch, opisuje doświadczenia Archie Cochrane`a podczas hiszpańskiej wojny domowej, jako punkt wyjścia do dyskusji o jego życiu i pracy oraz jego wpływie na powstanie i rozwój Cochrane Collaboration. Zawiera komentarze rodziny, przyjaciół i współpracowników. Kopie książki dostępne są na zamówienie za 75 € (GBP £ 52); użyj poniższego formularza zamówienia.

Medycyna jednego człowieka : autobiografia profesora Archie Cochrane. A. L. Cochrane ; Max Blythe. Cardiff : Cardiff University. 2009. New ed. 303 strony, 14 tablic, 16 rycin. ISBN 978-0-9540884-3-9. [Zamówienie online bezpośrednio z Cardiff University (Lindsay Roberts, Health Library, Cochrane Building, Cardiff University, Heath Park, Cardiff, CF14 4YU, UK) lub przez Amazon.co.uk.]

Zamknij