Czas leczenia złamań kości nóg i rąk, które mają również otwarte rany

Główne zagadnienia

Nie mamy pewności, czy różne schematy leczenia (antybiotyki, oczyszczanie ran i to, czy wykonać cały zakres operacji podczas jednego zabiegu, czy kilku) mogą wpływać na to, jak dobrze pacjenci wracają do zdrowia po otwartych złamaniach kości długich. Znaleźliśmy bardzo niewiele badań i nie dostarczyły one wiarygodnych danych naukowych.

Co to jest złamanie otwarte?

Niektóre złamania kości obejmują otwarte rany skóry wokół złamania. Są to tak zwane złamania otwarte i najczęściej występują w przypadku urazów spowodowanych silnym uderzeniem, takich jak wypadki drogowe lub upadki z wysokości. W tym przeglądzie byliśmy zainteresowani leczeniem otwartych złamań kości długich (uda, piszczeli, podudzia, ramienia i przedramion). Złamania te mogą być bardzo ciężkimi obrażeniami. Ze względu na otwartą ranę, pacjenci są narażeni na poważne ryzyko zakażenia. „Głębokie zakażenie” obejmuje kość i będzie wymagać dalszej operacji; może zagrażać kończynie i wpływać na długotrwały powrót do zdrowia.

Jakie są sposoby leczenia?

- Podawanie antybiotyków (zwalczających zakażenie) można rozpocząć wcześnie (w ciągu 1 h od urazu) lub później; można je podawać przez krótki czas (do momentu chirurgicznego zamknięcia rany) lub przez dłuższy czas.

- Oczyszczanie rany: chirurgiczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, ciał obcych lub martwych i uszkodzonych tkanek z wnętrza rany: można to zrobić wcześnie (w ciągu 12 h od urazu) lub później.

- Leczenie obejmuje również zabieg chirurgiczny w celu unieruchomienia kości i zamknięcia rany (może to wymagać przeniesienia skóry lub mięśni z innego obszaru ciała w celu pokrycia rany). Wszystkie etapy (oczyszczenie rany, unieruchomienie kości, zamknięcie rany) można zakończyć podczas jednej lub kilku operacji. Jeśli jest to wykonywane w kilku operacjach, rana może zostać zamknięta wcześniej (w ciągu 72 h od urazu) lub później.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównywano jedną lub więcej z tych metod leczenia u osób dorosłych ze złamaniami kości i otwartymi ranami skóry. Chcieliśmy wskazać korzyści i szkody wynikające z różnych metod leczenia. Jeśli znaleźliśmy podobne badania dotyczące tych samych metod leczenia, połączyliśmy wyniki badań, aby sprawdzić, czy niektóre metody leczenia przyniosły lepsze wyniki.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 3 badania z udziałem 613 dorosłych, którzy mieli 617 otwartych złamań. Większość złamań dotyczyła mężczyzn, a średnia wieku wynosiła od 30 do 34 lat. W 2 badaniach otwarte złamania dotyczyły kości piszczelowej (częste miejsce tego typu urazów, ponieważ między kością a powierzchnią skóry nie ma zbyt wiele skóry i mięśni). W innym badaniu obrażenia dotyczyły rąk i nóg.

W jednym z badań porównano podawanie antybiotyków przez 24 godziny (krótka antybiotykoterapia) z 5-dniowym podawaniem antybiotyków (długa antybiotykoterapia). Nie jest jasne, czy długość okresu leczenia wpływała na liczbę osób, u których w ciągu 14 dni rozwinęły się powierzchowne zakażenia. Powierzchowne zakażenia dotyczą skóry wokół rany, ale nie są na tyle głębokie, aby wpłynąć na kość; mogą wystąpić we wczesnym okresie rekonwalescencji i można je łatwo leczyć wyłącznie antybiotykami.

W 2 badaniach porównano zamknięcie rany natychmiast po unieruchomieniu kości z opóźnieniem zamknięcia rany. Nie jest jasne, czy czas zamknięcia rany wpływał na liczbę osób, u których wystąpiły głębokie zakażenia, powierzchowne zakażenia lub opóźnione zrastanie się kości (gdy złamane części kości goją się wolniej niż oczekiwano) lub brak zrostu (gdy kość się nie goi).

W żadnym z badań nie sprawdzano, jak dobrze dana osoba może poruszać zranioną ręką lub nogą, ani jakości życia związanej ze zdrowiem w okresie 6 do 12 miesięcy po leczeniu.

Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których porównano rozpoczęcie podawania antybiotyków natychmiast lub później, czy oczyszczanie rany rozpoczęło się w ciągu 12 h od urazu czy później, ani czy poszczególne etapy leczenia odbywały się w tym samym czasie czy oddzielnie.

Czy jesteśmy pewni tego, co znaleźliśmy?

Nie jesteśmy zbyt pewni tych ustaleń, ponieważ:

- dysponowaliśmy tylko informacjami z 1 małego badania na temat czasu podawania antybiotyków oraz z 2 badań na temat czasu zamknięcia rany;

- badania nie zostały dobrze zgłoszone, a wyniki jednego z nich raportowano tylko w krótkim podsumowaniu;

- wszystkie ustalenia obejmowały możliwość korzyści (na przykład mniej zakażeń przy krótkiej kuracji antybiotykowej), jak również możliwość szkód (na przykład więcej zakażeń przy krótkiej kuracji antybiotykowej).

Jak aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe są aktualne do lutego 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information