Czy interwencje muzyczne mogą przynieść korzyści chorym na nowotwory?

Na czym polega problem
Rak może powodować znaczne cierpienie emocjonalne, fizyczne i społeczne. Muzykoterapia i muzyczne interwencje medyczne są używane w celu złagodzenia objawów i skutków ubocznych leczenia oraz zaspokojenia potrzeb psychospołecznych chorych na raka. Muzyczne interwencje medyczne polegają na odtwarzaniu pacjentom nagrań przez personel medyczny. Muzykoterapia z kolei musi być prowadzona przez wyszkolonego do tego celu terapeutę, który nadzoruje proces terapeutyczny, a sama muzyka jest dobierana indywidualnie.

Cel przeglądu
Przegląd ten ma na celu aktualizację poprzedniego przeglądu Cochrane na ten temat z 2016 roku, który obejmował 52 badania. Wyszukaliśmy dodatkowe badania, w których oceniano wpływ interwencji muzycznych na zdrowie psychiczne i fizyczne chorych na nowotwory. Szukaliśmy badań opublikowanych do kwietnia 2020 roku.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Znaleźliśmy 29 nowych badań, więc przegląd ten obejmuje teraz łącznie 81 badań z 5576 uczestnikami. 74 badania obejmowały dorosłych, a 7 badań dzieci. Ich wyniki sugerują, że muzykoterapia i muzyczne interwencje medyczne mogą mieć pozytywny wpływ na nasilenie uczucia lęku, depresji, nadziei, bólu i zmęczenia oraz na częstotliwość rytmu serca i ciśnienie tętnicze u dorosłych chorych na nowotwory. Muzykoterapia (ale nie muzyczne interwencje medyczne) może poprawiać jakość życia i poziom uczucia zmęczenia u dorosłych pacjentów. Nie znaleźliśmy dowodów na to, że interwencje muzyczne poprawiają nastrój, funkcjonowanie fizyczne i zmniejszają poziom cierpienia, ale tylko w kilku badaniach zajmowano się tymi zagadnieniami. Nie możemy wyciągnąć wniosków na temat wpływu interwencji muzycznych na funkcjonowanie układu odpornościowego, wytrzymałość, samopoczucie duchowe i komunikację u osób dorosłych, ponieważ nie było wystarczającej liczby badań zajmujących się tymi aspektami. Z powodu niewielkiej liczby badań nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat dzieci. Dlatego potrzebne są dalsze badania.

Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich badaniach korzyści z zastosowania muzykoterapii były wyraźniejsze niż w przypadku innych interwencji muzycznych, więc można być bardziej pewnym wpływu terapii prowadzonej przez wyszkolonego muzykoterapeutę.

Nie opisano żadnych negatywnych skutków zastosowania interwencji muzycznych.

Wiarygodność danych naukowych
Większość badań była obciążona dużym ryzykiem błędu systematycznego, dlatego przedstawione wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością. Nie stwierdziliśmy żadnego konfliktu interesu w badaniach włączonych do przeglądu.

Jakie są wnioski?
Interwencje muzyczne mogą mieć korzystny wpływ na nasilenie lęku, depresji, nadziei, bólu oraz uczucia zmęczenia u dorosłych chorych na nowotwory. Ponadto muzyka może mieć niewielki pozytywny wpływ na częstotliwość rytmu serca i ciśnienie tętnicze. Zmniejszenie nasilenia lęku, depresji, uczucia zmęczenia i bólu to istotne korzyści dla chorych na raka, ponieważ mają wpływ na stan zdrowia i ogólną jakość życia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tymoteusz Dworakowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information