Korištenje glazbe za poboljšanje psihičkog i fizičkog zdravlja oboljelih od karcinoma

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Problem
Karcinom može uzrokovati veliku emocionalnu, psihičku i socijalnu patnju. Moderna skrb za oboljele od karcinoma sve više uključuje psihosocijalne intervencije za poboljšanje kvalitete života. Terapija glazbom i glazbene intervencije koriste se za ublažavanje simptoma i učinaka nuspojava u oboljelih od karcinoma i usmjerene su na psihosocijalne potrebe oboljelih od karcinoma. Glazbene intervencije podrazumijevaju da pacijent jednostavno sluša prethodno snimljenu glazbu koju nude zdravstveni radnici. Glazbena terapija podrazumijeva da glazbu određuje educirani glazbeni terapeut, da se radi o terapijskom procesu, i da se glazba prilagođava osobnim ukusima pacijenta.

Cilj Cochrane sustavnog pregleda
Ovaj Cochrane sustavni pregled je obnovljena verzija ranijeg Cochrane sustavnog pregleda koji je bio objavljen 2011. godine. Ta starija verzija uključila je 30 istraživanja i pronašla rezultate koji idu u prilog djelotvornosti glazbenih intervencija za niz psiholoških i fizičkih ishoda. U ovom obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu ponovno je pretražena literatura kako bi se ispitao učinak glazbenih intervencija na psihološko i tjelesno zdravlje oboljelihod karcinoma. Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se pronašle objavljene studije i studije koje su još uvije u tijeku. Zadnje pretraživanje provedeno je u siječnju 2016. U obzir su uzeta sva istraživanja u kojima je glazbena terapija ili glazbena medicina uspoređena sa samom standardnom terapijom ili kombinacijom standardne terapije s drugim terapijama ili placebom.

Ključni rezultati
Pronađena su 22 nova istraživanja tako da cjelokupni dokazi u ovom Cochrane sustavnom pregledu sada uključuju 52 istraživanja s ukupno 3731 ispitanika. Rezultati tih istraživanja ukazuju da glazbena terapija i glazbene intervencije mogu imati koristan učinak na anksioznost, bol, umor, brzinu otkucaja srca, brzinu disanja i krvni tlak u oboljelih od karcinoma. Zbog loše kvalitete dokaza za depresiju nije jasno kakav učinak mogu na nju imati glazbene intervencije. Glazbena terapija, ali ne i intervencije glazbene medicine, mogu poboljšati kvalitetu života pacijenata. Nisu pronađeni dokazi da glazbene intervencije poboljšavaju raspoloženje, stres ili tjelesno funkcioniranje, ali svega nekoliko istraživanja je ispitalo te rezultate. Nije bilo moguće donijeti nikakve zaključke o učinku glazbenih intervencija na funkciju imunološkog sustava, nošenje sa stresom, mentalnu otpornost (engl. resilience) ili komunikacijske ishode jer nije bilo dovoljno istraživanja koji su istražili te pokazatelje. Stoga su potrebna daljnja istraživanja.

Nisu nađene studije koje bi govorile u prilog štetnog utjecaja glazbe.

Kvaliteta dokaza
Većina kliničkih pokusa imala je visok rizik od pristranosti, pa ove rezultate treba tumačiti s oprezom. Nije pronađen sukob interesa u uključenim studijama.

Koji su zaključci?
Rezultati analiziranih istraživanja pokazuju da glazbene intervencije mogu imati koristan učinak na anksioznost, bol, umor i kvalitetu života u oboljelih od karcinoma. Nadalje, glazba može imati mali pozitivan učinak na brzinu otkucaj srca, brzinu disanja i krvni tlak. Smanjenje anksioznosti, umora i bolji vrlo su važni rezultati za oboljele od karcinoma i mogu utjecati na njihovo zdravlje i ukupnu kvalitetu života. Stoga se preporučuje uključiti glazbenu terapiju i glazbene medicinske intervencije u psihosocijalnu skrb za oboljele od karcinoma.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr