Glasovni zapis: Intervencije glazbom kod pacijenata oboljelih od raka

Muzikoterapija se primjenjuje u liječenju različitih zdravstvenih stanja te nekoliko Cochrane sustavnih pregleda ispituje njezine učinke. Tim iskusnih muzikoterapeuta je u kolovozu 2016. obnovio sustavni pregled o muzikoterapiji za pacijente oboljele od raka. Joke Bradt s Odsjeka za kreativne terapije pri Sveučilištu Drexel u Philadelphiji je sažela zaključke tog sustavnog pregleda za ovaj glasovni zapis. Joke je provela sustavni pregled sa Cheryl Dileo sa Sveučilišta Temple u Philadelphiji, Lucanne Magill iz bolnice Mount Sinai Sveučilišta u New Yorku i Aaronom Teagueom, doktorandom na Odsjeku za kreativne terapije na Sveučilištu Drexel. Dalibora Behmen, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prevela je razgovor s Joke i govoriti će nam u tome u ovom glasovnom zapisu.

- Pročitajte prijepis

Danijel: Muzikoterapija se primjenjuje u liječenju različitih zdravstvenih stanja te nekoliko Cochrane sustavnih pregleda ispituje njezine učinke. Tim iskusnih muzikoterapeuta je u kolovozu 2016. obnovio sustavni pregled o muzikoterapiji za pacijente oboljele od raka. Joke Bradt s Odsjeka za kreativne terapije pri Sveučilištu Drexel u Philadelphiji je sažela zaključke tog sustavnog pregleda za ovaj glasovni zapis. Joke je provela sustavni pregled sa Cheryl Dileo sa Sveučilišta Temple u Philadelphiji, Lucanne Magill iz bolnice Mount Sinai Sveučilišta u New Yorku i Aaronom Teagueom, doktorandom na Odsjeku za kreativne terapije na Sveučilištu Drexel. Dalibora Behmen, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prevela je razgovor s Joke i govoriti će nam u tome u ovom glasovnom zapisu.

Dalibora: Pacijenti oboljeli od raka često mogu intenzivno patiti emocionalno, fizički i društveno. Mnogi od simptoma i nuspojava liječenja utječu na njihovu fizičku dobrobit i kvalitetu života. Osim toga, oboljeli od raka često doživljavaju intenzivnu tugu i depresiju kao reakciju na dijagnozu i liječenje. Stoga briga za njih treba uključiti usluge koje uzimaju u obzir njihove simptome i zadovoljavaju njihove psihološke, socijalne i duhovne potrebe. Muzikoterapija se s tim ciljem primjenjuje u različitim medicinskim poljima.
Ovaj obnovljeni sustavni pregled je uključio 52 ispitivanja s ukupno više od 3700 sudionika oboljelih od raka. Sedamnaest ispitivanja je uključilo pacijente koji su bili podvrgnuti kemoterapiji ili liječenju zračenjem, 20 je ispitivalo učinke glazbe tijekom postupka ili operacije, a 14 ispitivanja je uključilo općenito pacijente oboljele od raka. Gotovo sve studije su provedene na odraslima, a samo pet ih je ispitivalo intervencije glazbom u pedijatrijskih pacijenata oboljelih od raka.
Primjena glazbe u skrbi za oboljele od raka može biti dostupna u bilo kojoj fazi, od slušanja glazbe koju započinje sam pacijent, preko unaprijed snimljene glazbe koju nudi medicinsko osoblje, do glazbenih intervencija koje nudi obučeni muzikoterapeut. Muzikoterapeuti su posebno obučeni za odabir glazbenih intervencija koje pružaju emocionalnu i duhovnu podršku, olakšavanje komunikacije i smislene interakcije između pacijenata i njihovih obitelji, nuđenje novih strategija za nošenje s bolešću i njenim simptomima. Terapeuti mogu improvizirati glazbu s pacijentima, pomoći pacijentima u pjevanju poznatih i omiljenih pjesama, skladati pjesme, ili puštati glazbu koju odabire pacijent.
Od pronađenih istraživanja, autori su 29 njih kategorizirali kao istraživanja o liječenju glazbom u kojima pacijent samo sluša snimljenu glazbu koju nudi stručno medicinsko osoblje, dok su 23 istraživanja kategorizirana kao istraživanja o muzikoterapiji. Utvrđeno je da obje vrste intervencija mogu imati blagotvoran učinak na anksioznost ljudi s rakom, što je u skladu s ostala tri Cochrane sustavna pregleda o uporabi glazbe u pacijenata s koronarnom srčanom bolesti, mehanički ventiliranih pacijenata te u slučajevima pred-operativne anksioznosti.
Rezultati za pacijente koji boluju od raka također pokazuju da intervencije glazbom mogu smanjiti depresiju i umor te imaju velik učinak na smanjenje boli. Nadalje, autori su utvrdili da intervencije glazbom mogu pozitivno utjecati na broj srčanih otkucaja, disanje i krvni tlak. Uz te nalaze iz meta-analiza, rezultati pojedinih istraživanja upućuju na to da intervencije glazbom mogu smanjiti potrebu za anesteticima i analgeticima, te smanjiti vrijeme oporavka i trajanje hospitalizacije.
Autori su proveli analize podskupina da bi ispitali utjecaj vrste intervencija, te sklonost određenoj glazbi. Te analize su upućivale na to da su intervencije muzikoterapijom imale umjeren utjecaj na kvalitetu života, no nisu pronađeni dokazi o učincima intervencija liječenja glazbom za taj ishod. Nije utvrđena statistički značajna razliku između muzikoterapije i liječenja glazbom za druge ishode, ali su rezultati za istraživanja o liječenju glazbom bili vrlo nedosljedni u svim istraživanjima dok su rezultati za intervencije muzikoterapijom bili dosljedni u različitim studijama. Pri ispitivanju utjecaja izbora glazbe na anksioznost, autori su utvrdili da nije bilo važno je li glazbu odabrao sudionik ili istraživač.
Zaključno, autori su dali nekoliko preporuka za daljnja istraživanja. Potrebni su randomizirani pokusi koji izravno uspoređuju djelotvornost intervencije glazbene medicine u odnosu na muzikoterapiju te je potrebno ispitati odnos između učestalosti i trajanja intervencije s obzirom na njihov učinak na širokom rasponu ishoda. Autori bi također željeli da se provede više ispitivanja na djeci oboljeloj od raka. Buduća istraživanja bi također trebala imati za cilj poboljšanje razumijevanja kako intervencije muzikoterapijom i liječenje glazbom mogu biti optimizirane za upravljanje simptomima, kako glazbene intervencije najbolje mogu poslužiti bolesniku tijekom liječenja raka, te koji jedinstveni aspekti intervencije muzikoterapijom i liječenja glazbom mogu pridonijeti u brizi za pacijente. Naposljetku, pokusi koji koriste slušanje snimljene glazbe trebali bi opisati glazbene odabire koji su na raspolaganju sudionicima i posvetiti veću brigu odabiru glazbe koja odražava pacijentove glazbene sklonosti. Istraživači također trebaju uzeti u obzir mogući negativni utjecaj korištenja slušalica tijekom postupka zbog otežane komunikacije između pacijenta i medicinskog osoblja.

Danijel: Ako želite detaljnije proučiti ovaj Cochraneov sustavni pregled, možda saznati više o pojedinim intervencijama, potražite ga online. Samo pođite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu ubacite izraz „glazba“ i „rak“.

Podcast translated by Dalibora Behmen
Translated Podcast read by Dalibora Behmen and Danijel Nejašmić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript