Czas rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) w ostrym uszkodzeniu nerek

Czego dotyczy problem?

Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury, AKI) występuje często wśród pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii (OIT); wiąże się z dużą śmiertelnością i charakteryzuje szybkim pogorszeniem czynności nerek. U pacjentów z AKI stwierdza się zwiększone stężenie toksyn mocznicowych (kreatyniny i mocznika), potasu w surowicy, kwasicę metaboliczną, nagromadzenie płynów i w większości przypadków zmniejszenie ilości oddawanego moczu. W populacji tej, obecność we krwi substancji szkodliwych i zatrzymywanie płynów wiążą się z większą częstością zgonów. Teoretycznie, wczesne usunięcie toksyn i nadmiaru płynów z krwiobiegu może poprawić wyniki leczenia pacjentów (takie jak śmiertelność i przywrócenie funkcji nerek).

Terapia nerkozastępcza (ang. kidney replacement therapy, KRT), znana również pod nazwą dializa, jest techniką oczyszczania krwi umożliwiającą usunięcie z niej nadmiaru płynów i toksyn. Polega na przekierowaniu krwi pacjenta za pomocą cewnika (pustej, elastycznej rurki umieszczanej w naczyniu żylnym) do systemu filtrującego, który usuwa nadmiar płynów i toksyn; oczyszczona krew jest następnie przesyłana poprzez cewnik z powrotem do pacjenta. Wczesne rozpoczęcie KRT usprawnia usuwanie toksyn i nadmiaru płynów.

Celem przeglądu było zbadanie wpływu różnego czasu rozpoczęcia KRT (wczesnego lub standardowego) na ryzyko zgonu, zdarzeń niepożądanych oraz prawdopodobieństwo przywrócenia funkcji nerek u osób z AKI w stanie krytycznym.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy literaturę do dnia 4 sierpnia 2022 roku i zidentyfikowaliśmy 12 badań obejmujących 4880 krytycznie chorych pacjentów z AKI, które oceniliśmy w tym przeglądzie.

Czego się dowiedzieliśmy?

W porównaniu ze standardowym, wczesne rozpoczęcie KRT może nie przynieść korzyści w zakresie ryzyka zgonu, może jednak poprawić funkcję nerek i prawdopodobnie skrócić czas pobytu w szpitalu i na OIT, ale u pacjentów z AKI przebywających na OIT zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Niemniej jednak, w odniesieniu do ryzyka zgonu i prawdopodobieństwa przywrócenia funkcji nerek, wczesne rozpoczęcie KRT wskazywało szeroki zakres wartości, które obejmowały zarówno korzyści, jak i szkody.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information