Częściowe napromienianie a radioterapia całej piersi we wczesnym raku piersi

Czego dotyczy to zagadnienie?

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet.

Kobiety z wczesnym rakiem piersi, które zdecydują się zachować pierś muszą przejść przez radioterapię oraz operację usunięcia raka, aby upewnić się, że nie odrośnie on w piersi. Radioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania X, które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Przejście przez radioterapię oznacza zwykle od 15 do 30 wizyt na oddziale radioterapii (5 razy w tygodniu).

Nawrót choroby nowotworowej (tzw. wznowa raka) ma tendencję do nawracania w miejscu swojego pierwotnego wystąpienia. U kobiet może wystąpić nawrót regionalny nowotworu, który pojawia się w pobliżu pierwotnego miejsca wystąpienia. Nie wykazano czy stosowanie radioterapii w celu zatrzymania wznowy raka w pierwotnym miejscu zatrzymuje nawrót innych nowotworów.

Dlaczego to ma znaczenie?

Stosując radioterapię przy leczeniu nawet najmniejszego obszaru, zapobiegamy występowaniu działań niepożądanych. Leczenie miejscowe piersi może oznaczać, że będzie można ponownie zastosować radioterapię w innej części tej samej piersi. Istnieją nowe metody radioterapii, w których leczenie części piersi odbywa się przy mniejszej liczbie zabiegów. Prawdopodobnie jest to tańszy i bardziej przystępny sposób leczenia dla kobiet.

Co porównaliśmy?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy napromienianie fragmentu piersi (częściowe napromienianie piersi, PBI) jest równie skuteczne co napromienianie całej piersi. PBI można stosować ze skróconym czasem trwania leczenia tzw. przyspieszonym napromienianiem fragmentu piersi (APBI).

Aby takie leczenie było akceptowalne, musiałoby zapewniać kontrolowanie nowotworu tak dobrze jak radioterapia całej piersi. Istotne jest, aby PBI powodowało podobne działania niepożądane i wygląd piersi, jak leczenie całej piersi.

Co ustaliliśmy?

Odnaleźliśmy 9 badań, w których wzięło udział 15 187 kobiet. Dane naukowe są aktualne do 27 sierpnia 2020 roku. Wznowa lokalna (miejscowa) raka występuje prawdopodobnie nieco częściej a wygląd piersi (oceniany przez lekarzy i pielęgniarki) jest nieco gorszy w przypadku APBI/PBI (dane o umiarkowanej wiarygodności). Prawdopodobnie istnieje niewielka różnica pod względem przeżywalności (dane naukowe o wysokiej jakości). Późne (przewlekłe) zwłóknienie tkanki podskórnej na obszarze napromienianym (zmiana wyglądu i czucia w piersi) jest prawdopodobnie nasilone u kobiet poddanych APBI/PBI. Prawdopodobnie istnieją drobne różnice w licznie zgonów z powodu nowotworu piersi i rozprzestrzeniania się raka piersi po organizmie podczas stosowania APBI/PBI. Stosowanie tej metody w niewielkim stopniu wpływa na liczbę kobiet, u których konieczna jest mastektomia (zabieg usunięcia całej piersi) ze względu na wystąpienie nieakceptowanych działań niepożądanych lub wznowy lokalnej (miejscowej).

Do jakich wniosków doszliśmy?

Aktualnie stosowanie PBI u kobiet chorych na raka piersi nie zapewnia takiej samej kontroli nowotworu jak leczenie całej piersi, niemniej jednak różnica jest niewielka. Może jednak spowodować nasilenie działań niepożądanych. Obecnie w toku jest 7 badań, których wyniki będą istotne dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Mamy nadzieję, że możliwa będzie pełniejsza odpowiedź na postawione pytania w następnej aktualizacji tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information