Czy farmakoterapie zmniejszające niepokój pomagają palaczom zerwać z nałogiem

Niepokój może wpłynąć na wzrost natężenia nałogu i może stanowić objaw zespołu abstynencji. Leki zmniejszające niepokój (przeciwlękowe) teoretycznie mogą pomóc palaczom próbującym zerwać z paleniem. Nie przeprowadzono wielu badań weryfikujących powyższe twierdzenie, a spośród tych przeprowadzonych żadne nie dostarczało silnych danych potwierdzających wpływ na zaprzestanie palenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz, Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information