Czas trwania rehabilitacji i jego wpływ na aktywność po udarze mózgu

Pytanie badawcze
Czy więcej czasu spędzonego na rehabilitacji poprawia aktywność chorych? Co ma znaczenie? Czy ważny jest całkowity czas spędzony na rehabilitacji, czy też sposób przeprowadzenia rehabilitacji (stosowanie harmonogramu)? Czy może jest to czas spędzany na rehabilitacji w ciągu tygodnia? Lub częstotliwość sesji terapeutycznych?

Wprowadzenie
Rehabilitacja po udarze mózgu pomaga chorym wrócić do zdrowia i codziennej aktywności. W różnych krajach obowiązują różne wytyczne dotyczące długości czasu trwania terapii. W Anglii zaleca się co najmniej 45 minut odpowiedniej terapii codziennie. W Kanadzie wytyczne zalecają więcej, bo aż 3 godziny treningu skupionego na konkretnych zadaniach 5 razy w tygodniu. W poprzednich badaniach nie znaleziono jasnych dowodów na korzyść któregoś z podejść: dłuższego całkowitego czasu spędzonego na rehabilitacji lub realizowania określonego harmonogramu. Wytyczne angielskie (45 minut) opierają się na wynikach badań, w których porównywano ze sobą różne rodzaje rehabilitacji, a także różny czas trwania tego samego rodzaju rehabilitacji – takie porównania nie dotyczą jednak tej samej kwestii. Z tego powodu w naszym przeglądzie porównano tylko efekty spędzania różnej długości czasu na tym samym rodzaju rehabilitacji po udarze mózgu.

Charakterystyka badania
Znaleźliśmy 21 badań obejmujących 1412 osób po udarze mózgu. W każdym badaniu porównywano grupy chorych, które były rehabilitowane tą samą metodą przez różny czas. Uwzględniono różne rodzaje rehabilitacji, ale wykorzystano porównania dotyczące efektów różnego czasu trwania tego samego rodzaju rehabilitacji. Uwzględniliśmy rehabilitację kończyn górnych i dolnych, naukę chodu i ogólną rehabilitację. W 16 badaniach uczestnicy przebyli udar mózgu maksymalnie 6 miesięcy wcześniej. W pozostałych 5 badaniach udar mózgu nastąpił ponad 6 miesięcy wcześniej.

Data wyszukiwania danych
Szukaliśmy badań opublikowanych do czerwca 2021 roku.

Najważniejsze wyniki
Stwierdziliśmy, że ogólna codzienna aktywność (np. mycie się i ubieranie), aktywność kończyny górnej (np. podnoszenie przedmiotów) i aktywność kończyny górnej (np. chodzenie) nie pogorszyły się ani nie polepszyły w grupach osób, które były rehabilitowane dłużej, w porównaniu z grupami osób rehabilitowanych krócej. Sprawność kończyny górnej i dolnej (np. siła i zakres ruchu) zwiększała się wraz z dłuższym czasem rehabilitacji. Gdy jednak porównaliśmy tylko badania, w których różnica w czasie spędzanym na rehabilitacji między grupami była większa, ogólna codzienna aktywność oraz aktywność kończyny górnej i dolnej były lepsze, gdy uczestnicy byli rehabilitowani dłużej. Oznacza to, że osoby po udarze mózgu potrzebują długiego czasu dodatkowej rehabilitacji, by miała ona wpływ na ich powrót do sprawności i zdolność wykonywania codziennych czynności.

Wiarygodność danych naukowych
Wiarygodność danych, która jest mierzona jako jakość każdego z włączonych do przeglądu badań, była niska lub bardzo niska. Z tego powodu nie można wyciągać śmiałych wniosków na podstawie wyników tego przeglądu. Wskazuje to także na potrzebę przeprowadzenia większej liczby lepszych jakościowo badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tymoteusz Dworakowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information