Czy konsultacje kontrolne przeprowadzane telefonicznie lub przez Internet stanowią bezpieczną alternatywę dla wizyt osobistych?

Myśl przewodnia
Wyniki badań, w których próbowano odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie wykazały istotnych różnic pomiędzy wspomnianymi dwoma sposobami przeprowadzania badań kontrolnych. Jednak nie ma wystarczających danych naukowych, aby wykluczyć różnice w zakresie szkód lub osiąganych korzyści. Na obecnym etapie nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czy badania kontrolne w astmie prowadzane przez telefon lub Internet są bezpieczną alternatywą dla standardowych konsultacji przeprowadzanych osobiście.

Wprowadzenie
W astmie, regularny kontakt z lekarzem lub pielęgniarką jest niezbędny aby oceniać nasilenie objawów i stosowanie inhalatorów. Telefon i Internet mogą stanowić sposób radzenia sobie z rosnącą liczbą osób cierpiących na astmę oraz inne stany przewlekłe. Sposoby te określane jako "zdalna ocena" lub e-konsultacje, mogą pozwalać na łatwiejsze utrzymywanie kontaktu między pacjentami a lekarzami, jednak nie wiemy czy takie działanie jest równie dobre jak spotkanie osobiste.

Charakterystyka badania
Znaleźliśmy sześć badań, obejmująych 2100 uczestników; główne wyniki czterech badań obejmujących 792 osoby, można było zsumować, a dwa pozostałe badania oceniono oddzielnie, ponieważ ich metodologia była zbyt odmienna (n=1213 i n=95). Uczestnicy czterech połączonych badań generalnie przyjmowali leki na stałe, wykluczyliśmy osoby z ciężką astmą lub innymi chorobami płuc. Przeanalizowaliśmy także osobno wyniki dwóch badań o odmiennej metodologii niż te cztery: w jednym porównano praktykę, w której chorzy na astmę mieli możliwość wyboru formy badania kontrolnego - przez telefon lub standardowo poprzez wizytę osobistą w klinice, a w drugim badaniu analizowano wyłącznie stosowanie technologii do monitorowania uczestników podczas zmniejszania dawek stosowanych przez nich glikokortykosteroidów doustnie. Przegląd jest aktualny do dnia 24 listopada 2015 r.

Główne wyniki
Nie możemy stwierdzić, czy u osób, które skorzystały z badania kontrolnego przez telefon lub Internet mniejsze czy większe było ryzyko konieczności zastosowania kortykosteroidów doustnie w napadzie astmy, w porównaniu do tych, którzy swoje badanie kontrolne odbyli osobiście, z kilku powodów. U zbyt małej liczby osób odnotowano napady astmy, które wymagałyby leczenia na oddziale ratunkowym lub w szpitalu, a ponadto zbyt mała liczba osób odbyła niezaplanowane wizyty u lekarza, aby stwierdzić, czy zdalne kontrole były tak samo dobre jak konsultacje osobiste. Nie wydaje się by istniała różnica zarówno dla kontroli astmy, jak i dla jakości życia, jednak byliśmy w stanie wykluczyć możliwość, że zdalne badania kontrolne nie są tak dobre jak osobista konsultacja, względem tych zmiennych. Jakość danych naukowych została oceniona jako niska lub umiarkowana. W badaniu, w którym oceniano potencjalne korzyści umożliwiania pacjentom kontrolnych konsultacji telefonicznych, wykazano, że prowadzi to do zwiększenia liczby osób poddających się ocenie kontrolnej, jednak nie wykazano ogólnej korzyści względem przebiegu astmy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information