Czy błonnik pokarmowy zapobiega nawrotom gruczolaków i raka jelita grubego?

Zapytaliśmy:

Czy suplementacja błonnika pokarmowego zapobiega nawrotom polipów przedrakowych i raka w jelicie u osób, u których w przeszłości usunięto polipy (przyp. red. w pierwszej kolonoskopii) uzyskując jelito grube wolne od polipów.

Wprowadzenie

Rak jelita grubego jest częsty na całym świecie, ale szczególnie rozpowszechniony w krajach uprzemysłowionych. Zarówno geny, dieta, jak i styl życia wydają się być istotne w rozwoju tego nowotworu. W niektórych społecznościach z niską częstością raka jelita grubego stosuje się diety bogate w błonnik. Zwiększenie ilości błonnika pokarmowego może więc pomóc w zmniejszeniu odsetka tego nowotworu w krajach uprzemysłowionych.

Okres wyszukiwania

Dane naukowe zbierano do 4 kwietnia 2016 r.

Charakterystyka badań

Siedem badań spełniło kryteria włączenia. Jednak w tym przeglądzie wykorzystano dane z 5 badań, w których udział wzięło 4798 uczestników. Średni wiek uczestników wyniósł od 56 do 66 lat. Wszyscy badani mieli w przeszłości usunięte polipy uzyskując jelito grube wolne od polipów (przyp. red. w pierwszej kolonoskopii). Interwencje w badaniach włączonych do przeglądu obejmowały podawanie błonnika z otrąb pszennych, łusek babki płesznika lub kompleksową dietę z nisko przetworzonych produktów bogatych w błonnik stosowaną samą lub w kombinacjach. Interwencje te porównywano z dietą ubogą w błonnik (2-3 g dziennie), placebo lub zwykłą dietą.

Główne wyniki

Z przeglądu tego wynika, że zwiększenie ilości błonnika w diecie zachodniej przez dwa do ośmiu lat nie zmniejszyło ryzyka rozwoju raka jelita grubego. Paradoksalnie u osób przyjmujących błonnik pokarmowy stwierdzono po 4 latach większy odsetek raka jelita grubego w porównaniu z grupą kontrolną, a bezwzględne zwiększenie ryzyka wyniosło 1%.

Jakość danych naukowych

Jakość danych była niska. Ze względu na duże ryzyko błędu, który może powodować wypaczenie wyników włączonych badań, niewielką liczebność grup, dużą liczbę brakujących danych oraz wykorzystanie wskaźników pośrednich mamy małą pewność co do uzyskanych wyników tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information