Chirurgiczne uwolnienie wędzidełka języka w leczeniu jego skrócenia u małych dzieci

Pytanie badawcze: Skrócenie wędzidełka języka jest potencjalnie uleczalną przyczyną problemów z karmieniem piersią – jeśli dziecko ma skrócone wędzidełko i trudności z karmieniem, to czy rozluźnienie skróconego języka może pomóc?

Wprowadzenie: Skrócenie wędzidełka języka to stan, w którym błona między językiem i dnem jamy ustnej jest zbyt sztywna lub zbyt krótka. Może to powodować problemy z karmieniem dziecka i/lub ból sutków u karmiącej matki.

Charakterystyka badania: 5 badań z randomizacją (RCT), do których włączono 302 niemowlęta, spełniło kryteria włączenia.

Kluczowe wyniki: U niemowląt ze skróceniem wędzidełka języka i trudnościami z karmieniem, chirurgiczne uwolnienie skróconego wędzidełka nie poprawia trwale karmienia niemowląt, ale może zmniejszyć ból brodawki sutkowej u matki. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia i potwierdzenia tego efektu.

Jakość danych: Jakość danych naukowych jest bardzo niska do umiarkowanej, ponieważ ogólnie tylko w niewielkiej liczbie badań podjęto ten temat, całkowita liczba niemowląt uwzględnionych w tych badaniach była mała, a niektóre badania mogły być lepiej zaprojektowane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska Redakcja: Wiktoria Leśniak, Małgorzata Kołcz, Karolina Moćko

Tools
Information