Badanie przewodnictwa elektrycznego w rozpoznawaniu wczesnej próchnicy

Dlaczego tak ważne jest ulepszanie metod służących wykrywaniu próchnicy?

Dentyści często starają się rozpoznać próchnicę, gdy stopień jej zaawansowania wymaga już wypełnienia. Gdyby dentyści byli w stanie znaleźć próchnicę, która dopiero zaatakowała zewnętrzną warstwę zęba (szkliwo), wtedy mogliby powstrzymać dalszy jej rozwój bez konieczności wypełniania ubytków. Ważne jest również, aby unikać wyników fałszywie dodatnich, żeby nie rozpoczynać leczenia w miejscu, w którym w rzeczywistości próchnica nie występuje.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane było sprawdzenie dokładności urządzeń do pomiaru przewodnictwa elektrycznego (tj. nieinwazyjnych urządzeń wysyłających prąd elektryczny na powierzchnię zęba) w wykrywaniu i diagnozowaniu wczesnej próchnicy zębów podczas wizyt kontrolnych dzieci i dorosłych u stomatologa. Badacze Cochrane uwzględnili wyniki 7 badań opublikowanych w latach 1997–2018, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Co badano w ramach niniejszego przeglądu?

Uwzględniono dwa urządzenia służące do pomiaru przewodnictwa elektrycznego: elektroniczny monitor do wykrywania próchnicy (ECM) (4 badania) i CarieScan Pro (3 badania). Oba te urządzenia mierzą przewodnictwo elektryczne za pomocą sondy dentystycznej, którą umieszcza się w danej części zęba. Badano próchnicę na powierzchniach okluzyjnych (powierzchnie zgryzowe tylnych zębów), powierzchniach stycznych (powierzchnie zębów, które znajdują się obok siebie) oraz na gładkich powierzchniach przy języku, policzkach i wargach.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Do przeglądu włączono 7 badań obejmujących łącznie 719 miejsc lub powierzchni zębów. Ze względu na niewielką liczbę badań, wyniki są bardzo nieprecyzyjne. Nie stwierdzono istotnej różnicy pod względem dokładności w zależności od rodzaju urządzenia lub zębów dzieci/ młodzieży i dorosłych.

Jak wiarygodne są wyniki badań niniejszego przeglądu?

Uwzględniliśmy tylko te badania, w których stwierdzono, że zęby są zdrowe lub takie, u których podejrzewano wczesną próchnicę. To dlatego, że zęby z głęboką próchnicą byłyby łatwiejsze do zidentyfikowania. Jednak pojawiły się problemy związane ze sposobem wykonania badań. Może to doprowadzić do sytuacji, że urządzenia do pomiaru przewodnictwa elektrycznego mogą się wydawać dokładniejsze niż są w rzeczywistości, skutkiem czego zwiększy się liczba dodatnich wyników testów przeprowadzanych za pomocą tych urządzeń. Jakość danych naukowych oceniono na bardzo niską ze względu na sposób doboru uczestników badań, stosunkowo małą liczbę przebadanych powierzchni i niejednorodność wyników.

Do kogo odnoszą się wyniki niniejszego przeglądu?

Badania włączone do niniejszego przeglądu przeprowadzono w Brazylii, Wielkiej Brytanii, Danii i Turcji. Trzy badania przeprowadzono na wyrwanych zębach, a pozostałe cztery – w szpitalu stomatologicznym.

Jakie wnioski płyną z niniejszego przeglądu?

Brak odpowiednich badań oraz zróżnicowanie ich wyników oznacza, że obecnie nie mamy pewności co do tego, jak urządzenia do pomiaru przewodnictwa elektrycznego sprawdzają się w wykrywaniu i diagnozowaniu wczesnej próchnicy zębów.

Na ile aktualny jest niniejszy przegląd?

Autorzy przeglądu wyszukali i wykorzystali badania opublikowane do 26 kwietnia 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Agnieszka Tomza, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information